Sökning: "health"

Visar resultat 1 - 5 av 13468 uppsatser innehållade ordet health.

 1. 1. Father groups in Burkina Faso – towards changed behaviors and a reconstruction of masculinities?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andrea Hallberg; [2017-06-22]
  Nyckelord :Africa; Burkina Faso; Nakamtenga; Yennenga Progress; father groups; fatherhood; family life; masculinities; gender roles;

  Sammanfattning : Introduction: The importance of the involvement of men when it comes to increasing quality of life for women and children as well as for men themselves are evident, and has been shown repeatedly in academic research. Women globally are the ones responsible for children and household. LÄS MER

 2. 2. Förändrade yrkesroller i vården. En lösning på flera problem?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rebecka Rydén; Thea Välipakka; [2017-06-22]
  Nyckelord :offentlig Förvaltning; uppgiftsväxling; professionalisering; avprofessionalisering; jurisdiktion;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur en uppgiftsväxling, som uppstårgenom att man inför en ny yrkesroll till ett redan befintligt system av yrkesroller,påverkar de enskilda yrkesrollerna i detta system.Teori: Studien utgår från Andrew Abbotts professionsteori “The System ofProfessions” - Att se till den enskilda yrkesrollen i ett system av flerayrkesroller, och hur de påverkar varandra genom inter- och intraprofessionellamekanismer. LÄS MER

 3. 3. En trädgård för grön rehabilitering. Gestaltningsförslag för skydd och ro.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Sundin; [2017-06-20]
  Nyckelord :Healing garden; health design; supportive environments; nature-based rehabilitation; rehabiliteringsträdgård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2017.... LÄS MER

 4. 4. Implementering av bilder i kommunikation med människor på flykt – upplevelser hos personal inom neonatalvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Åsa Blom; Malin Karlsson; [2017-06-16]
  Nyckelord :språkbarriär; bildstöd; vårdgivare; flyktingar; implementering; language barrier; pictorial support; caregivers; refugees; implementation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the early implementation process of pictorial support in neonatal care from a caregiver’s perspective. Results were related to the theoretical framework Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARiHS). LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans utsatthet av hot och våld i den psykiatriska heldygnsvården – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Hermela Melke; Margarita Westersund; [2017-06-14]
  Nyckelord :Sjuksköterskors upplevelser; hot; våld; psykiatrisk heldygnsvård; psykos; beroende; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Assaults on nurses within the psychiatric care is a global problem. Threats and violence constitute a health hazard for both personal and patients. Studies show that nurses feel badly as a result after they have been exposed to threats and violence in their work. Studies show even that they may suffer by fear, anxiety, insomnia etc. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet health.

Din email-adress: