Sökning: "health"

Visar resultat 1 - 5 av 12897 uppsatser innehållade ordet health.

 1. 1. Debt and Health - A Study of Incapacity Rate and Private Debt in Swedish Municipalties

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johan Ramne; Benjamin Strömberg; [2017-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Household debt is rising throughout Sweden, and its health effects are poorly understood. This thesis attempts to establish a link between the average private indebtedness and the incapacity rate—a measure of average paid sick leave—within Swedish municipalities. LÄS MER

 2. 2. Stöd till HR En kvalitativ studie om det stöd HR-chefer upplever att de behöver och får i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Josefina Anghem; Hanna Bengtsson; [2017-02-28]
  Nyckelord :Social Support; Formal Support; Human Resource; HR Manager; Social Support; Formal Support; Human Resource; HR Manager;

  Sammanfattning : The HR function has developed to be an important and versatile function, and their work often permeates the organisation as a whole. Through this they contribute to the success and competitiveness of the organisation. At the same time the demands of HR Professionals has grown, as the psychosocial health has become a bigger issue. LÄS MER

 3. 3. ”Alla vill ju må bra på jobbet, hur svårt kan det vara?” En fallstudie om implementeringen av AFS 2015:4 inom försvarsmakten.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Stenlöv; Robert Larsson; [2017-02-28]
  Nyckelord :Workenvironment; implementation; network;

  Sammanfattning : The purpose is to conduct a case study to increase the understanding of how the implementation of AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (organisational and social work environment) is conducted in the Armed Forces, in order to compare how well the results are consistent with the Work Environment Authority's intention and inspection. The study is performed by clarifying the implementation process and which professionals that takes part in the implementation network. LÄS MER

 4. 4. Visstid som livsstil - En studie om anställningsbarhet och osäkra anställningar i kultur- och mediavärlden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maria Lyttkens; Albin Andersson; [2017-02-28]
  Nyckelord :Flexibility; Job insecurity; Employability; Emotional Labour;

  Sammanfattning : The aim of our study is to understand of how professionals within “the cultural- and media work field”experience reoccurring short-term contracts. Our purpose is also to understand what strategies they useto keep them selves employable and get an idea of what long-term consequences according to theirexperiences various temporary employments have had. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet health.

Din email-adress: