Sökning: "kritik litteraturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kritik litteraturvetenskap.

 1. 1. Kanonrepresentation : En granskning av västerländsk litteraturkanon

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mirela Karagic; Adela Mimic; [2013]
  Nyckelord :Western Canon; canon theories; canon debate; canon representation; literary studies; Madame Bovary; Gustave Flaubert; Västerländsk kanon; kanonteorier; kanondebatt; kanonrepresentation; litteraturvetenskap; Madame Bovary; Gustave Flaubert;

  Sammanfattning : Den västerländska kanon har varit ett omdiskuterat begrepp ända sedan dess intåg i litteraturvetenskapliga kretsar - en debatt som pågår ännu idag. Debatten har främst kommit att handla om kanons legitimitet i förhållande till dess representation, då den sedan uppkomsten främst har representerats av litteratur skriven av västerländska män. LÄS MER

 2. 2. En gränsöverskridande historia. En analys av det fantastiska i Maria Gripes roman Agnes Cecilia - en sällsam historia.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Hanna Borglid; [2013]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Maria Gripe; Agnes Cecilia - en sällsam historia; Tzvetan Todorov; The Fantastic; Fantastik; Rosemary Jackson; Barnlitteratur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida Maria Gripes roman Agnes Cecilia – en sällsam historia (1981) kan sägas tillhöra den fantastiska litteraturen. Analysen utgår från Tzvetan Todorovs teori om den fantastiska genren som den presenteras i hans studie The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, publicerad 1970. LÄS MER

 3. 3. "Min dikt är ett vapen". Litteratur som möjlighet, motstånd och politik i Walter Ljungquists prosa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Emelie-Eleonora Wiman Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :Samhällskritik; konst; politik; litteratur som händelse; Walter Ljungquist; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen är ett försök att visa hur, i Walter Ljungquits svit om sitt alter ego Jerk Dandelin, litteratur fungerar som en social handling och blir till ett slags samhällskritik. För det första, genom att lyfta fram luffaren som en centralgestalt, undersöker uppsatsen vilket samhälle inom böckerna som kritiserar. LÄS MER

 4. 4. Meningen med livet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Fredrik Eriksson; [2010]
  Nyckelord :jaget; civilisationshistoria; utopi; Kallocain; Karin Boye; Aniara; Harry Martinson; ekokritik; dystopi; buddhism; Cormac McCarthy; the road; Björn Sahlin; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Stad är, per definition, avstånd från natur. Detta kan ge upphov till mänskliga problem eftersom naturen kan vara bra för tankarnas mångfald samt för själens storhet och som konstnärlig inspiration. Civilisation är som en storskalig stad, den motarbetar ”fri” natur. Upplysningen skapar en ”överdriven” civilisation. LÄS MER

 5. 5. En kopia av en kopia av en kopia: Anonymitet, identitet och kritik av konsumtionssamhället i Chuck Palahniuks Fight Club

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Oscar Jansson; [2010]
  Nyckelord :Story - Diskurs; Självdestruktion; Identitetsskapande; Konsumtionskritik; Narratologi; Chuck Palahniuk; Fight Club; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den namnlöse protagonisten och berättaren i Chuck Palahniuks debutroman Fight Club undersöks ur ett narratologiskt perspektiv. Analysen av romanens diskurs och berättarstrukturer visar att protagonisten kan betraktas som en representant för den senmoderna människan och att han kan ges namnet "Envar". LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kritik litteraturvetenskap.

Din email-adress: