Sökning: "litteraturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 566 uppsatser innehållade ordet litteraturvetenskap.

 1. 1. Harry Potter och hans magiska värld : En komparativ studie av den visuella retoriken i omslagen av de svenska upplagorna av Harry Potter i relation till fenomenet crossover

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Sandelin; [2017]
  Nyckelord :Harry Potter; crossover; visuell retorik; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Alla är väl inte två och hetero? : En kartläggning av uttryck för normbrytande sexualitet i skönlitteratur för mellanåldern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victoria Hedström; [2017]
  Nyckelord :homosexualitet; identifikation; identitet; litteraturvetenskap; mellanålder; normer; polygami; sexualitet; skönlitteratur; undervisning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rakbladsvass femininitet - Monstruöst flickskapande i Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens fantasyserie Engelsforstrilogin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lio Fridmar; [2017]
  Nyckelord :barnlitteratur; feminism; femininitet; monster; skevteori; skevhet; queerteori; gurlesk; flickor; flickforskning; litteratur; engelsforstrilogin; cirkeln; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Flickskap är något som görs, och går att göras både ”rätt” och ”fel”. I denna studie syftar jag till att undersöka hur huvudkaraktären Linnea i Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens fantasyserie Engelsforstrilogin förhåller sig till detta skapande och hur hon gör femininitet. LÄS MER

 4. 4. Domaren och förrädaren : - en narrativanalys av karaktärerna Pontius Pilatus och Judas Iskariot  i Tv-serien The Bible (2013)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; litteraturvetenskap; narratologi; narrativanalys; adaptiosnteori; Nya testamentet; populärkultur; Pontus Pilatus; Judas Iskariot;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ litteraturstudie som ämnar undersöka  framställningen av två bibliska gestalter, Judas Iskariot och Pontus Pilatus, i den populärkulturella TV-serien ”The Bible” och hur framställningen förhåller sig till de bibliska utsagorna. Fokus ligger på hur man karaktäriserat och framställt dem i förhållande till den skuld de tillskrivits i evangelierna för Jesu korsfästelse. LÄS MER

 5. 5. Döden klär henne : En studie om symbolen femme fatale under dekadensen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Louise Tauman; [2017]
  Nyckelord :Estetik; dekadens; symbolik; idéhistoria; litteraturvetenskap; diktanalys.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka den estetiska symbolen femme fatale. Det är en symbol som fick sitt starkaste fäste i sekelskiftets Frankrike, och allra starkast inom de dekadenta litterära och konstnärliga kretsarna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet litteraturvetenskap.

Din email-adress: