Sökning: "kvantitativ metod index"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden kvantitativ metod index.

 1. 1. SKADOR HOS SVENSKA KVINNLIGA AGILITYFÖRARE PÅ ELITNIVÅ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rebecca Björklund; Ida Käck; [2017-06-27]
  Nyckelord :Agility; hundsport; agilityförare; kvinna; idrottsskador; enkätstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte:Agilitysportens popularitet ökar stadigt. Mellan år 2011 och 2015 steg antalettävlingsstarter i Sverige från 96 583 till 134 877. Skadebilden gällande agilityförare är dåligt utforskad. Detta kan medföra svårigheter i att förebygga och rehabilitera skador. LÄS MER

 2. 2. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 3. 3. The Acquirer’s Multiple - En empirisk studie på historisk data och dess potential att generera riskjusterad överavkastning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Landgren; [2017]
  Nyckelord :The Acquirer’s Multiple; Värdeinvestering; CAPM; den effektiva marknadshypotesen; Sharpekvot; Jensens alfa.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar på att studera ifall investeringsstrategin The Acquirer’s Multiple kan generera överavkastning på stockholmsbörsen under perioden 2000-03-01 till 2016-03-01. Metod: En studie i form av en kvantitativ metod baserad på Tobias E. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility och dess påverkan på lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Aymann Ahmed; Marina Bjelica; [2017]
  Nyckelord :CSR; CSP; CFP; Tobins Q; Folksam; lönsamhet;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Företag fyller en stor roll i vårt samhälle eftersom de på många sätt är en viktig beståndsdel i att driva vårt samhälle mot vidare utveckling. För vidare hållbar utveckling krävs ansvarstagande av alla inblandade parter, men hur mycket ansvar ska företagen egentligen ta? Ska de ta ansvar för aspekter som exempelvis miljö och mänskliga rättigheter? Eller ska de endast fokusera på att vara så vinstmaximerande som möjligt? SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan svenska företags rapporterade hållbarhetsredovisning och deras lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Tonårsflickors Kroppsuppfattning, Självbild, Välbefinnande Och BMI : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Wessbo; Jenny Thuresson; [2017]
  Nyckelord :Adolescents; body perception; self-image; pediatric nurse; survey study; Ungdomar; kroppsuppfattning; självbild; barnsjuksköterska; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att många ungdomar är missnöjda med sin kropp. Ungdomstiden innebär sociala, psykiska och emotionella förändringar. Under denna tid blir kroppens utseende viktigt, där samhällets normer och ideal påverkar ungdomens uppfattning om hur deras kropp skall se ut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvantitativ metod index.

Din email-adress: