Sökning: "marina miljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden marina miljöer.

 1. 1. Digital Marine Osteoarchaeology : The problematization of bodies and bones in water

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Matilda Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Digital marine osteoarchaeology; Marine archaeology; Marine osteology; Osteoarchaeology; Bioarchaeology; Birka; Mars; Gribshunden; Mary Rose; Sandby borg; Çatalhöyük; Marine osteoarchaeology; Animal remains; Human remains; Taphonomy; Fluvial transport.;

  Sammanfattning : This master's thesis is intended as a foundation for further development of methods for digital marine osteoarchaeology. The main purpose of this thesis was to examine and problematise the process of locating, documenting, and analyzing skeletal remains in marine archaeological, and other hard to reach sites. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av svenska marina naturreservat - Ett förvaltningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Alexandra Karlsell; [2017]
  Nyckelord :Marint naturreservat; Marin nationalpark; Marint skyddade områden; Förvaltning; Miljömål; Sverige; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today exploitation of the sea is a common phenomenon, for example we trawl and dredge the sea, which affect the marine ecosystems and consequently marine protection is important for preserving of marine populations. At present, in Sweden there are 71 marine reserves and one marine national park to preserve the marine populations. LÄS MER

 3. 3. Mikroplaster från konstgräsplaner : Orsaker till spridning av mikroplaster samt en kvalitativ analys av spridningen till dränerings- och dagvattenbrunnar

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Fredrick Regnell; [2017]
  Nyckelord :Microplastics; Artificial turf; Infill; Granulate; Football; Mikroplast; Konstgräs; Fyllmaterial; Granulat; Fotboll;

  Sammanfattning : Mikroplaster och dess miljöeffekter är ett forskningsområde under utveckling. Provtagning och analysmetoder försvåras av att mikroplaster kan komma från olika råvaror, vilket innebär att dess innehåll, partikelstorlek samt densitet kan variera. LÄS MER

 4. 4. Sandutvinning och dess påverkan på Öresunds marina status

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :August Bjerkén; [2016]
  Nyckelord :Sand dredging; Öresund; marine ecosystem; extraction permit; licensing; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Unlike effects associated with eutrophication and marine plastics, few are aware of the negative environmental impacts sand dredging can have on marine ecosystems. Major habitat losses, changes in salinity and increased turbidity impose a potential threat to a large variety of marine and brackish species. LÄS MER

 5. 5. Barnen och havet - en studie av barns lärande i en marin miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Teri Mvele Svensson; Charlotte Olsson; [2016]
  Nyckelord :Barns lärande; marina miljöer; Vygotskij; Dewey; Sea-U; samspel;

  Sammanfattning : I föreliggande kvalitativa studie om barns lärande i en marin miljö, har vi för avsikt att undersöka hur barn lär samt vilken kunskap barn tar till sig. Tillsammans med förskolebarn och förskolpedagoger har vi gjort ett besök på ett marint kunskapscenter där vi med hjälp av dokumentationer har kunnat besvara våra frågeställningar om barns lärande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marina miljöer.

Din email-adress: