Sökning: "marina miljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden marina miljöer.

 1. 1. Dynamic modelling of bathing water quality with biodegradation of Escherichia coli in TELEMAC-3D

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Louise Selméus; [2018]
  Nyckelord :Escherichia coli; Bathing water quality; TELEMAC-3D; Biodegradation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bathing water is of great concern as almost all bodies of water in Sweden today are affected by human activities. Usage of models for bathing water quality may give the possibility to assess and evaluate short-term contamination. LÄS MER

 2. 2. Digital Marine Osteoarchaeology : The problematization of bodies and bones in water

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Matilda Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Digital marine osteoarchaeology; Marine archaeology; Marine osteology; Osteoarchaeology; Bioarchaeology; Birka; Mars; Gribshunden; Mary Rose; Sandby borg; Çatalhöyük; Marine osteoarchaeology; Animal remains; Human remains; Taphonomy; Fluvial transport.;

  Sammanfattning : This master's thesis is intended as a foundation for further development of methods for digital marine osteoarchaeology. The main purpose of this thesis was to examine and problematise the process of locating, documenting, and analyzing skeletal remains in marine archaeological, and other hard to reach sites. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av svenska marina naturreservat - Ett förvaltningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Alexandra Karlsell; [2017]
  Nyckelord :Marint naturreservat; Marin nationalpark; Marint skyddade områden; Förvaltning; Miljömål; Sverige; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today exploitation of the sea is a common phenomenon, for example we trawl and dredge the sea, which affect the marine ecosystems and consequently marine protection is important for preserving of marine populations. At present, in Sweden there are 71 marine reserves and one marine national park to preserve the marine populations. LÄS MER

 4. 4. Mikroplaster från konstgräsplaner : Orsaker till spridning av mikroplaster samt en kvalitativ analys av spridningen till dränerings- och dagvattenbrunnar

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Fredrick Regnell; [2017]
  Nyckelord :Microplastics; Artificial turf; Infill; Granulate; Football; Mikroplast; Konstgräs; Fyllmaterial; Granulat; Fotboll;

  Sammanfattning : Mikroplaster och dess miljöeffekter är ett forskningsområde under utveckling. Provtagning och analysmetoder försvåras av att mikroplaster kan komma från olika råvaror, vilket innebär att dess innehåll, partikelstorlek samt densitet kan variera. LÄS MER

 5. 5. Sandutvinning och dess påverkan på Öresunds marina status

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :August Bjerkén; [2016]
  Nyckelord :Sand dredging; Öresund; marine ecosystem; extraction permit; licensing; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Unlike effects associated with eutrophication and marine plastics, few are aware of the negative environmental impacts sand dredging can have on marine ecosystems. Major habitat losses, changes in salinity and increased turbidity impose a potential threat to a large variety of marine and brackish species. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marina miljöer.

Din email-adress: