Sökning: "marina miljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden marina miljöer.

 1. 1. Fibersläpp från polyester i tvätt : Utvärdering och utveckling av testmetod för att bestämma emission av mikroplaster från textil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emily Söderberg; Kristoffer Sundin; [2018]
  Nyckelord :Polyester; Microplastic; Laundry; Shedding; Synthetic fibers; Polyester; Mikroplast; Tvätt; Shedding; Syntetfibrer;

  Sammanfattning : Plaster i marina miljöer är ett mycket uppmärksammat problem. På senare år har även mikroplaster uppmärksammats som ett stort miljöproblem. Mikroplasterna kan anrikas med diverse föroreningar i vattnet, de misstas även för föda och tar sig in i näringskedjan. LÄS MER

 2. 2. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ru Amanda Winroth; [2018]
  Nyckelord :våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. LÄS MER

 3. 3. Dynamic modelling of bathing water quality with biodegradation of Escherichia coli in TELEMAC-3D

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Louise Selméus; [2018]
  Nyckelord :Escherichia coli; Bathing water quality; TELEMAC-3D; Biodegradation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bathing water is of great concern as almost all bodies of water in Sweden today are affected by human activities. Usage of models for bathing water quality may give the possibility to assess and evaluate short-term contamination. LÄS MER

 4. 4. Mikroplast i marina livsmedelEn studie om förekomst, risker och överföring mellan trofinivåer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sabina Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :Fisk; skaldjur; filtrering; plast; trofinivå; polymer; marina miljöer.;

  Sammanfattning : Cirka 35 tusen ton plast beräknas flyta omkring i haven. Där plastkoncentrationerna ärsom störst antas det bero på havsströmmar, nedskräpning från folktäta kuster menäven fiskeredskap som lämnats kvar eller gått sönder till havs. LÄS MER

 5. 5. Mikroplast på och i havsbotten : utbredningen av mikroplaster i marina bottensediment och dess påverkan på marina miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Emma Christiansen; [2018]
  Nyckelord :microplastics; global; marine sediments; benthic organisms; environmental impact; sedimentation process.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Förekomsten av plast i marina miljöer har under de senaste decennierna varit ett känt globalt problem. Flera nedbrytningsprocesser inverkar på plastavfallet, vilket orsakar fragmentering ned till fragment mindre än fem millimeter i storlek – kallade mikroplaster. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marina miljöer.

Din email-adress: