Sökning: "rök"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet rök.

 1. 1. The impact of turbulence on supernovae shockwaves

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Loke Lönnblad Ohlin; [2018]
  Nyckelord :astrophysics; astronomy; supernovae; shockwaves; interstellar medium; massive stars; turbulence; molecular clouds; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The momentum and energy injection from supernovae is one of the main feedback modes, and is therefore key to the understanding of galaxy evolution and star formation. However, due to low resolution, large scale galaxy simulations often have issues with accurately modelling supernovae, and therefore rely on sub-grid models. LÄS MER

 2. 2. En sammanställning av problem i hushåll i Linga Linga, Moçambique : Samt utvärdering av möjliga tekniska lösningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erica Eriksson; Sofia Johansson Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Mozambique; Africa; household; rural areas; sustainable development; clean water; energy; sanitary; technical solutions; Mocambique; Afrika; hushåll; landsbyggd; hållbar utveckling; energi; sanitet; vatten;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att via en fältstudie på plats i Linga Linga, Moçambique, finna tekniska lösningar till problem kopplade till det privata hushållet. Via observationer och intervjuer identifierades de huvudsakliga problemen, varefter fokus lades på att finna lösningar till problematiken med stora mängder rök vid matlagning, att inomhustemperaturen blir väldigt hög, att det inte finns möjlighet att kylförvara mat samt att det råder stor brist på ordentliga toaletter. LÄS MER

 3. 3. Projekteringsförutsättningar för höghus - Varmvattencirkulation och trycksättning av trapphus

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Erik Svensson; Simon Svensson; [2017]
  Nyckelord :Höghus; VVC; Trycksättning; Tr1-trapphus; Genomströmningsberedare;

  Sammanfattning : I Sverige växer städerna och allt fler vill bo centralt. För att möjliggöra den ökade graden av urbanisering blir det allt vanligare att bygga höghus. Det ställer högre krav på projektörer då problemen blir allt mer komplexa. För att lösa de problem som uppstår finns det standarder och föreskrifter att ta hjälp av. LÄS MER

 4. 4. Microsoft Kinect för utrymning i smarta byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Pettersson; Karolina Lundh; [2017]
  Nyckelord :Microsoft Kinect; utrymning; dynamisk vägledning; rörelsemönster; rök; infrarött ljus; riskreduktion; smarta byggnader; evacuation; dynamic way-finding; movement patterns; smoke; infrared light; risk reduction; smart buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue services with information. LÄS MER

 5. 5. A Comparison between two different Methods to Verify Fire Safety Design in Buildings

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Ronstad; [2017]
  Nyckelord :Fire Safety Engineering; Verification; SP; Probabilistic method; Scenario analysis; Performance-Based;

  Sammanfattning : In today’s Nordic construction industry, it is difficult for new and innovative building solutions to be introduced due to prescriptive and inflexible regulations. Trading products and services cross-border is something that could loosen the tough market, but this is not possible due to the lack of common international frameworks that is performance based with the possibility to perform fire safety engineering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rök.

Din email-adress: