Sökning: "skolklimat"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet skolklimat.

 1. 1. Nycklar till ett gott välbefinnande : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av ett gott välbefinnande.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Fetiu; [2017]
  Nyckelord :Adolescents; Strategies; Stress; Health promoting; Health; Well-being; Ungdomar; Strategier; Stress; Hälsofrämjande; Hälsa; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning idag uppmärksammar och lyfter barns och ungdomars psykiska hälsa och huruvida den försämrats på senare tid eller inte och vad en nedåtgående hälsotrend i sådana fall kan bero på. Stress är ett begrepp som nämns i stor omfattning och skolstress anses vara en potentiell förklaring. LÄS MER

 2. 2. Bildämnets lärdomar : En studie av tidigare estetelevers syn på sina bildstudier på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Justine Seymour; [2017]
  Nyckelord :bild; estetisk verksamhet; estetiska programmet; gymnasiet; visuell kultur; visual literacy;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på tidigare gymnasieelevernas syn på bildstudierna inom gymnasiets estetiska verksamhet, vad de anser att de har lärt sig och vilken betydelse bildstudierna har haft för dem efter gymnasiet. Detta är relevant i ett politiskt skolklimat där estetiska ämnen anses ha mindre värde än de ämnen som ger mest poäng när det gäller att konkurrera om högskoleplatser. LÄS MER

 3. 3. Det viktiga, men svåra uppdraget. : Erfarna lärares upplevelser och uppfattningarav konflikter i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Joanna Thunberg; [2016]
  Nyckelord :Konflikter; konflikthantering; skola; rädsla;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om erfarna lärares upplevelser och uppfattningar av konflikter elever emellan i grundskolans tidigare år. För att få svar på detta har en kvalitativ studie med intervju som insamlingsmetod genomförts. LÄS MER

 4. 4. Friendsprogrammets förankring på Åkerskolan - En kvalitativ studie om mobbning och kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Rydstrand; Moa Åkesson; [2016]
  Nyckelord :Friendsprogrammet; mobbning; kränkande behandling; lärares inställning; logisk modell; programteori; handlingsutrymme; skolklimat; hela-skolan-ansats; systematiskt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Det finns flera antimobbningsprogram som syftar till att reducera mobbning och kränkande behandling, varav ett är Friendsprogrammet. Det syftar till att utbilda och stödja skolor i deras antimobbningsarbete. LÄS MER

 5. 5. Friendsprogrammets förankring på Åkerskolan - En kvalitativ studie om mobbning och kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Rydstrand; Moa Åkesson; [2016]
  Nyckelord :Friendsprogrammet; mobbning; kränkande behandling; lärares;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Det finns flera antimobbningsprogram som syftar till att reducera mobbning och kränkande behandling, varav ett är Friendsprogrammet. Det syftar till att utbilda och stödja skolor i deras antimobbningsarbete. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skolklimat.

Din email-adress: