Sökning: "teknik i framtid"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden teknik i framtid.

 1. 1. En ny motmedelsprincip : Kan HPM användas som motmedelssystem för helikopterplattformar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Klint; [2017]
  Nyckelord :Högeffektiv pulsad mikrovågsstrålning; HPM; DIRCM; Helikopter; motmedelssystem;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ifall man i framtiden skulle kunna använda High Power Microwaves (HPM) som skyddssystem på helikopterplattformar. Skulle HPM kunna slå robotsystem på det elektroniska djupet istället för att avhaka eller blända hotsensorn, vilket idag görs med hjälp av facklor eller remsor. LÄS MER

 2. 2. Betesdjurens betydelse : Om det svenska landskapets förändring från dåtid till samtid med fokus på framtid och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maria Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien har tagits fram genom en semi-systematisk litteraturgenomgång och syftar till att skapa förståelse för hur förändringar i djurhållningen och djurantalet främst med avseende på nötkreatur har påverkat det svenska odlingslandskapet och den biologiska mångfalden över tid. Litteraturen har kompletterats med intervjuer med sak-kunniga. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av flerbostadshus : Energieffektiviseringspotentialen undersöks i ett kvarter med flerbostadshus från 1940-talet

  M1-uppsats,

  Författare :Elin Blom; Jesper Johnsson; Max Klit; [2017]
  Nyckelord :flerbostadshus; energieffektivisering; systemlösningar;

  Sammanfattning : The thesis cover the energy efficiency of a multi-family house from the 1940s situated in Halmstad. As the energy performance in buildings gets better and the energy solutions aregetting smarter, the requirements will be higher for new construction. LÄS MER

 4. 4. Kvinnornas framtid i processindustrin : En kvalitativ studie om vilka förändringar kvinnor vill se inom den mansdominerade processindustrin för att öka jämställdheten i branschen. 

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Othilia Englund; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: könssegregering; ojämställdhet i arbetslivet; kön i arbetslivet; kvinnor inom processindustrin; hierarkier i arbetet.;

  Sammanfattning : Uppsatsenssyfte har varit att studera vilka förändringar kvinnor inom den mansdominerade vill seför att öka jämställdheten mellan könen inom den svenskaindustrin.Industrinstårinför förändring på flera sätt. LÄS MER

 5. 5. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sebastian Grip; Gustav Hellström; Tobias Skyttevall; [2017]
  Nyckelord :Förtroende; lojalitet; digitalisering; bank; e-CRM; PSD2;

  Sammanfattning : Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kund genom att ligga i framkant och hela tiden erbjuda det senaste på marknaden vad det gäller digitala tjänster är viktigt för bankernas överlevnad. Ett krig pågår mellan de traditionella bankerna och uppstickare, enligt Thulin (2016). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teknik i framtid.

Din email-adress: