Sökning: "teknik i framtid"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden teknik i framtid.

 1. 1. Early detection and recommendation of higher precision in treatment of late blight in potato crops by using drone photos

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Anna Lindéus; [2018]
  Nyckelord :Bayesian network; Decision Support systems; Drone photo; Late blight; Potato; Precision Agriculture; Remote sensing; Risk classification model; Risk prediction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis an evaluation was performed for the potential use of drone photos in Decision Support System (DSS) to detect outbreak of late blight and provide recommend treatment with fungicides. Late blight is a common crop infection on potato in Sweden. A DSS with and without information from drones were developed in three steps. LÄS MER

 2. 2. Om slöjdens digitala framtid i skolan : - en studie av lärarutbildares framtidstankar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Adam Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Sloyd; Technology; Slöjd; Digital Teknik; Slöjdutveckling; Grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur slöjdlärarutbildare ser på hur ämnet kanförändras utifrån Skolverkets nya skrivningar om digital teknik i slöjden. Resultatet visar attslöjdlärarutbildarna generellt är positiva till slöjdens framtid men att det fnns ett antal farhågorsom är viktiga att diskutera och förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sofia Högstrand; Maja Ignell; [2018]
  Nyckelord :PAK; pulveriserat aktivt kol; MBBR; Moving Bed Biofilm Reactor; avancerad rening; avloppsreningsverk; organiska mikroföroreningar; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increased use of pharmaceuticals in combination with inadequate techniques and procedures in the wastewater treatment plants (WWTPs) have resulted in higher concentrations of pharmaceuticals and other organic micro pollutants (OMPs) in the aquatic environment. It has been established that these pollutants have caused changes in the behaviour and reproduction of fishes. LÄS MER

 4. 4. En ny motmedelsprincip : Kan HPM användas som motmedelssystem för helikopterplattformar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Klint; [2017]
  Nyckelord :Högeffektiv pulsad mikrovågsstrålning; HPM; DIRCM; Helikopter; motmedelssystem;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ifall man i framtiden skulle kunna använda High Power Microwaves (HPM) som skyddssystem på helikopterplattformar. Skulle HPM kunna slå robotsystem på det elektroniska djupet istället för att avhaka eller blända hotsensorn, vilket idag görs med hjälp av facklor eller remsor. LÄS MER

 5. 5. Rening av spolvatten i dynasandfilter

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Bjelkenfors; [2017]
  Nyckelord :Vattenrening; Dynasandfilter; Spolvatten; Fällning;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett obligatoriskt moment på 15hp i min utbildning till kemiingenjör tillämpad bioteknik vid Högskolan i Borås. Arbetet innebär ett pilotförsök vid Mölndals vattenverk. Försöket går ut på att rena spolvatten från dynasandfilter som är en förutsättning till att vattnet ska kunna återvinnas i processen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teknik i framtid.

Din email-adress: