Transnational Identities in Julia Alvarez’s How the Garcia Girls Lost Their Accents

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Engelska

Författare: Yisel Alvarez Suarez; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)