Sökning: "tester"

Visar resultat 1 - 5 av 2416 uppsatser innehållade ordet tester.

 1. 1. BB-EMU A Product Virtualizing System Verification of Embedded Hardware

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sri Hari Thuccani; Martin L. Kabzimalski; [2019-11-18]
  Nyckelord :artifact; QEMU; BB-EMU; BBB; virtualization;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if there is atime difference when testing software on a physical embeddedboard and a virtualized version of the same board. This studyconducted research on the topic at hand, organized experimentswith the embedded boards and evaluated the results. LÄS MER

 2. 2. Aspekter som blir kritiska vid beräkningar med decimaltal : En studie om kritiska aspekter vid skriftliga beräkningar i addition och subtraktion.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Camilla Stridh; Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :skriftliga beräkningar; decimaltal; kritiska aspekter; addition; subtraktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter i addition och subtraktion med tal i decimalform samt om och i så fall hur dessa synliggörs vid skriftliga beräkningar av elever i skolår 5 och skolår 7 från två skolor i Sverige. Med utgångspunkt i variationsteorin har empirin samlats in genom tester och intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Momentinspänning av konsolbalkar i limträ och korslimmat trä : En jämförelse mellan två semistyva förband

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Daniel Oregren; Mårten Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Momentinspänning; korslimmat; limträ; semistyv; förband; träförband; balkong;

  Sammanfattning : En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa knutpunkter. LÄS MER

 4. 4. Impact of human caregiving style on the dog-human bond

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Fahlgren; [2019]
  Nyckelord :Anthrozoology; ; attachment style; caregiving style; ; dog behaviour; ;

  Sammanfattning : Research about attachment behaviours of dogs as a response to human caregiving behaviour as well as the owner’s view of the relationship, is of relevance for the welfare of the dog and the owner. Dogs have been obser-ved showing similar attachment behaviours toward humans as seen in child-ren toward a parent. LÄS MER

 5. 5. Strängnäs City Hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isabelle Bernhard; [2019]
  Nyckelord :Strängnäs; stadshall; stadshus; arkitektur;

  Sammanfattning : In my proposal of the new City Hall in Strängnäs there is several things I want to take advantage of in the project and for the estetics of the building;- The building represent some of old crafts of the city.- The silhuette of the building is accented with the crossing of the lines in the central staircase. LÄS MER