Sökning: "tester"

Visar resultat 1 - 5 av 2136 uppsatser innehållade ordet tester.

 1. 1. Uppföljning av absoluta tjälrörelser : En fallstudie av väg E10 i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Hampus Elmehög; [2019]
  Nyckelord :frost; frost heave; PMS objekt; road construction; segregation potential theory; PMS objekt; segregation potential theory; tjäle; tjällyftning; vägbyggnad;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som mål att undersöka tjällyftningen hos en väg i en fältstudie och utvärdera reliabiliteten hos två olika modeller för skattning av tjällyftning. Modellerna som har studerats är Trafikverkets nuvarande, vilken är implementerad i deras vägdimensioneringsverktyg PMS Objekt, samt segregation potential theory. LÄS MER

 2. 2. Tyngdlyftningens eventuella påverkan på proprioceptionen jämfört med styrkelyft : En utvecklingsstudie och inledande metodstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Larsson; Amanda Emén; [2019]
  Nyckelord :joint repositioning sense; proprioception; styrkelyft; tyngdlyftning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk träning betyder rörelse av kroppen som kräver energi. Muskelstärkande träning är en del inom fysisk träning. Två idrotter inom detta område är tyngdlyftning och styrkelyft, där båda har som mål att lyfta så tungt som möjligt med skivstång. LÄS MER

 3. 3. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 4. 4. Jag är färdig med uppgiften, nu då? : Hur synliggör man elever med fallenhet för matematik och hur påverkas de av den sociala miljön så som hem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emmy Berglin; Hilde Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Fallenhet; matematik; fallenhet för matematik; skolan; sociala miljöer; identifiera elever med fallenhet; metoder; kreativa tester; psykologer;

  Sammanfattning : Litteraturstudien handlar om elever med fallenhet och vad som definieras som särbegåvad eller att ha en fallenhet. Hur kan särbegåvade elever bli uppmärksammade och vilka metoder används till detta samt hur påverkas elever med särbegåvning av de sociala miljöerna hem och skola. LÄS MER

 5. 5. The Creative Networker : Predicted Relations between Network Behavior and Creativity

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Exploratory study; Network behavior; Creativity; Domain specificity; structural facets; Domänspecifik kreativitet; Nätverksbeteende; Explorativ studie; Strukturella komponenter;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to analyze the significance ofcreativity for network behavior. Similar to other network behavioral studiesthe multidimensional approach was utilized where networking was dividedinto sub dimensions with external and internal counterparts. LÄS MER