Sökning: "tester"

Visar resultat 1 - 5 av 3325 uppsatser innehållade ordet tester.

 1. 1. Predicting Treatment Performance Using Ternary Plot : Macronutrients’ impact on biomass conversion efficiency

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Madeleine Gobl; [2022]
  Nyckelord :Black soldier fly; organic waste treatment; biomass conversion efficiency; treatment performance; macronutrients; ternary plot; organic waste; amerikansk vapensflugan; triangulär diagram; organiskt avfallsbehandling; organiskt avfall; behandlingseffektivitet; biomassomvandlings-effektivitet; makronäringsämnen;

  Sammanfattning : Black soldier fly larvae (BSFL) waste treatment is becoming a more sought-after organic waste treatment since it produces larvae for animal feed as well as fertilizer, the need for prediction and optimization of treatment performance increases. This study aims to predict biomass conversion efficiency (BCE) for waste going into treatment, using only the nutritional data from other studies as it could give a good performance estimation while using available data. LÄS MER

 2. 2. Increasing Trust in Software by Synthesizing Property-based Tests from Existing Unit Tests : A study on the expansion of existing test suites through the creation of property-based tests via invariants inferred from existing example-based unit tests

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Richard Uggelberg; [2022]
  Nyckelord :Software Testing; Software Engineering; Test Improvement; Property-based Testing; Invariant Detection; Mjukvarutestning; Mjukvarukonstruktion; Testförbättring; Egenskapsbaserad Testning; Invariantdetektion;

  Sammanfattning : Many software projects include an extensive suite of example-based unit tests. The examples in the test suite can be used as an implicit specification of the behavior of the software. Inferring invariants from these examples may aid in the creation of property-based tests. LÄS MER

 3. 3. ANALYS AV HALVLEDARBRYTARE : SIMULERING, MÄTNING OCHBERÄKNING AVVÄRMEUTVECKLING OCH TRANSIENTER

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAE Systems Hägglunds are using contactors to control the power supply in their vehicle,but a replacer has been developed because the contactors take up a lot of space. The replacer is a self-designed semiconductor switch, which is called Ultra High Power DigitalOutPut or UHPDOP. LÄS MER

 4. 4. Produktutveckling och optimering av ”Crossmember” genom FEM-analys samt Benchmarking

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Yusuf Diyar Kucukyavuz; [2022]
  Nyckelord :Finita Element Metoden; Benchmarking och CAD;

  Sammanfattning : Dagens industri är under en konstant utveckling där stora krav är efterfrågad. Miljöpåverkan, kostander och tidspress samtidigt som bra kvalite och säkerhet som krävs är bara några faktorer som är förväntad från industrier. Genom ett korrekt arbetsmetodik kan den växande efterfrågan överträffas. LÄS MER

 5. 5. Automatiserat mätsystem för läckstrålning från röntgenapparat

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Ammar Shihabi; Sebastian Hjortmarker; [2022]
  Nyckelord :Azimut och polära koordinatsystemen; automatisering; läckstrålning; exponering; CAN; I2C; PCB; motorstyrsystem; användargränssnitt;

  Sammanfattning : Arbetet har fokuserat på att minimera arbetsbelastningen för personalen hos företaget Arcoma. Detta har uppnåtts genom att bygga ett automatiserat mätsystem för läckstrålning med material som fanns hos Arcoma. LÄS MER