Sökning: "information about school and university"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden information about school and university.

 1. 1. Regular pre-service teachers’ perception on inclusive education of students with disabilities in Vietnam.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Thuan Le; [2023-10-31]
  Nyckelord :inclusive education; initial teacher training; Vietnam;

  Sammanfattning : Aim: The study investigates the perceptions of Vietnamese regular pre-service teachers on inclusive education (IE) of students with disabilities (SWD) in Vietnam by examining how pre-service teachers understand the concept of inclusive education, the primary sources of information used by pre-service teachers to acquire knowledge about inclusive education, and their perceived preparedness to include students with disabilities in regular classrooms. Theory: The charity model or Confucian philosophy, the medical model, and the social model of disability were adopted to explore the perceptions of Vietnamese regular pre-service teachers. LÄS MER

 2. 2. Karriärmöjligheter inom akademin vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aineh Ahmadi; Sara Balouchia; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inequalities in academia is a well-studied subject where multiple studies show that men and women have different experiences and opportunities. Most of the studies are conducted in countries like the US, UK and countries in the developing world and fewer are focused on a Scandinavian context. LÄS MER

 3. 3. Kampen om uppmärksamheten : En undersökning om gymnasie- och universitetsstudenters mediekonsumtion inför det svenska riksdagsvalet 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jacob Malmgren; Simon Brostedt; [2023]
  Nyckelord :mediekonsumtion; politiskt innehåll; studenter; användarteorin; sociala medier; traditionella medier;

  Sammanfattning : This study examines what motivated high school students and university students to consume political content prior to the Swedish 2022 election. In addition, this study aims to investigate if there are any connections between the consumer’s motivation, preferred media and political sympathies. LÄS MER

 4. 4. Från papper och penna till digitalisering: Hur teknikens utveckling påverkar redovisningsekonomens yrkesroll : En studie kring digitaliseringens påverkan på redovisningsekonomens kompetenskrav och arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ali Ezzeddine; Benjamin Durmaz; Ahmed Dahir Hussein; [2023]
  Nyckelord :Digitalisering; redovisningsekonom; digitala verktyg; automatisering; institutionell teori; bokföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 2023-05-31 Nivå: Kandidat-/Magisteruppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Benjamin Durmaz, Ali Ezzeddine, Ahmed Dahir Hussein  (00/05/18) (99/11/30) (01/08/30) Titel: Från papper och penna till digitalisering: Hur teknikens utveckling påverkan redovisningsekonomens yrkesroll - En studie kring digitaliseringens påverkan på redovisningsekonomens kompetenskrav och arbetssätt Handledare: Zelalem Abay Nyckelord: Digitalisering, redovisningsekonom, digitala verktyg, automatisering, institutionell teori, bokföring. Forskningsfråga: Hur påverkar den pågående digitaliseringen redovisningsekonomens arbetssätt och kompetenskrav? Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida digitaliseringen och tekniken kan komma att påverka redovisningsekonomens arbetssätt och kompetenskrav. LÄS MER

 5. 5. Man gör det inte för att tjäna på det själv, utan för att hjälpa till : Det medborgerliga engagemangets innebörd och värde enligt unga elever i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isabella Erkki; [2023]
  Nyckelord :civic engagement; engaged citizens; young people; upper secondary school; social studies; medborgerligt engagemang; ungdomar; gymnasieskolan; engagerade medborgare; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Den svenska gymnasieskolan ska uppmuntra och fostra elever till att bli aktiva samhällsmedborgare, samtidigt som elevernas rätt att engagera sig på olika sätt i nutiden debatteras. Ungas möjligheter att göra sina röster hörda är enligt forskningen låg, samtidigt som tidigare forskning inte fokuserat på elevernas syn på medborgerligt engagemang. LÄS MER