Sökning: "information about school and university"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden information about school and university.

 1. 1. Informationsfilm om utbyggnationen av Stockholms tunnelbana : En studie om hur rörlig bild kan användas för att informera berörda barn i skolmiljö om en byggprocess

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Therese Granlund; [2019]
  Nyckelord :information design; informative illustration; animation; informationsdesign; informativ illustration; animation; film;

  Sammanfattning : As Stockholm grows, Region Stockholm have begun the extensive work on expanding the subway for increased opportunities to commute. The construction process will take several years to complete and will cause complications such as noise and vibration that are likely to affect people and businesses in the immediate area. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig bedömning inom geografiämnet : En undersökning av geografilärares arbete med bedömning och dess likvärdighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Wahl; [2019]
  Nyckelord :Assessment; equivalence; value words; knowledge requirements; interpretation; geography; Bedömning; likvärdighet; värdeord; kunskapskrav; tolkning; geografi;

  Sammanfattning : Syftet med detta studie är att bidra med kunskap kring hur geografilärare i åk. 4-6 går till väga för att uppfylla målet om likvärdighet inom betyg och bedömning, med koppling till värdeorden i kunskapskraven. LÄS MER

 3. 3. HUMP? : En jämförande undersökning av åsikter om Från ord till handling - på väg mot en nationell biblioteksstrategi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Veronika Eriksen; [2019]
  Nyckelord :Survey; Library and information science; College students; Vocational qualifications; Libraries and state; Enkäter; bibliotekspolitik; biblioteks- och informationsvetenskap; professionalism; högskolestuderande;

  Sammanfattning : In this two year master’s thesis, I examine the views of library and information science (LIS) students at Uppsala University and The Swedish School of Library and Information Science at the University of Borås. As a method for collecting their thoughts on the matter I chose to create a Webb-based survey. LÄS MER

 4. 4. (Ur)kunden har alltid rätt : En studie om plagiat och användandet av plagiatkontrollsystem vid ett svenskt lärosäte

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Elin Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Plagiarism; Plagiarism detection tool; Misleading; Preventing; Urkund; Higher education; plagiat; urkund; plagiatkontrollsystem; vilseledande; motverkande; högre studier;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to better understand how the universities in Sweden work to prevent plagiarism, how they use plagiarism detection tools and what knowledge the students have or wish to have about plagiarism. This was studied through interviews with teachers and administration staff from one smaller university in Sweden together with a questionnaire for students attending any university in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Uppfinna hjulet på nytt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Nikolausson; Edgar Follin; Joachim Meijer; Filip Andersson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Inventing the wheel? - A case study about knowledge transfer in the project-oriented organization LundaEkonomerna. Seminar date: 2019-01-17 Course: FEKH19, Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level, 15 ECTS. Authors: Filip Andersson, Edgar Follin, Joachim Meijer, Robin Nikolausson. Advisor: Merle Jacob. LÄS MER