Sökning: "information about school and university"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden information about school and university.

 1. 1. Uppfinna hjulet på nytt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Nikolausson; Edgar Follin; Joachim Meijer; Filip Andersson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Inventing the wheel? - A case study about knowledge transfer in the project-oriented organization LundaEkonomerna. Seminar date: 2019-01-17 Course: FEKH19, Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level, 15 ECTS. Authors: Filip Andersson, Edgar Follin, Joachim Meijer, Robin Nikolausson. Advisor: Merle Jacob. LÄS MER

 2. 2. Stress in High School - A Comparison between South Korea and Sweden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

  Författare :Caroline Rystedt; [2018]
  Nyckelord :Stress; high school; coping; stressors; internet survey; suicide; adolescents;

  Sammanfattning : Author: Caroline RystedtTitle: Stress in High School - A Comparison between South Korea and Sweden Supervisor: Gabriel Jonsson This thesis aims at learning about stress-related issues that affect high school students in South Korea and Sweden through survey studies, and ultimately finding possible solutions to tackle them. The quantitative, qualitative and comparative research methods were utilised to achieve the objectives. LÄS MER

 3. 3. Förhållandet mellan feedback och pålitlighet i en mobilapplikation : En kvalitativ studie om visuell feedback, tonalitet och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Julius Andersson; Annika Hultin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Feedback; Trustworthiness; Reliability; Tonality; Visual-feedback.; Feedback; Förtroende; Pålitlighet; Tonalitet; Visuell-feedback.;

  Sammanfattning : The following thesis is written by students at the School of Engineering at Jönköping University, informatics, New Media Design. The background of this report is based on a project collaboration with Toxic Interactive solutions AB, who wanted help with creating an application for registering sick leave from work. LÄS MER

 4. 4. Hur kan ett motiverande klimat skapas på idrottslektionen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Svensson; Gustaf Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hälsa Idrott Skola Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med vår text är att beskriva vad som motiverar folk i allmänhet och ungdomar i synnerhet till att idrotta. Utifrån det syftet vill vi ta reda på kring hur ett klimat kan skapas på idrottslektionen som leder till att ungdomar vill idrotta även på sin fritid. LÄS MER

 5. 5. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER