Sökning: "information about school and university"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden information about school and university.

 1. 1. "They don't exactly talk about it in school": A field study about the effects of family planning programs on university students in Equatorial Guinea

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Carolina Jeppsson; [2020-06-18]
  Nyckelord :family planning; sexual and reproductive health; human rights; adolescent; population growth;

  Sammanfattning : Family planning help individuals achieve their right to health and strengthen their independence. Despite effort to increase access to family planning methods worldwide, less than half of the demand for safe family planning method was met. LÄS MER

 2. 2. Bridging Cognitive and Emotional Learning : Didactical Contributions of Constructive Journalism to Climate Change Education

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Juliane Höhle; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Climate Change Education; Didactical Intervention; Constructive Journalism; Cognitive Learning; Emotional Learning;

  Sammanfattning : To fight climate change, people need to change their behaviours towards emitting fewer greenhouse gases and build a system that is resilient towards the future shocks that climate change will create. Education can be seen as a key factor in behaviour change. LÄS MER

 3. 3. FÖREKOMSTEN AV FRIVILLIGT REDOVISADE NYCKELTAL I ÅRSREDOVISNINGAR : - En kvantitativ studie om bolag noterade på Mid- och Large Cap på Nasdaq OMX Stockholm

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hanna Pennbro; Tim Möller; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date:                                  9th of June 2020 Level:                                 Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution:                        School of Business, Society and Engineering, Mälardalens University Authors:                            Hanna Pennbro                                        Tim Möller                                             (98/01/04)                                                 (95/09/05) Title:                                  The presence of voluntary financial ratios in companies’ annual reports – A quantitative study about companies listed on Mid- and Large Cap at Nasdaq OMX Stockholm Tutor:                                Esbjörn Segelod Keywords:                         Voluntary disclosure, Voluntary information, IFRS, Financial ratios, Financial report Purpose:                            The purpose of the study was to investigate whether the amount of voluntary disclosures in form of financial ratios in Swedish- Listed companies annual reports could be explained by various determinants.      Method:                             A quantitative approach was adopted, where the data collection was made from 124 companies annual reports from year 2018. LÄS MER

 4. 4. Vilka didaktiska metoder kan tillämpas för att göra religionsundervisningen inkluderande i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ali Jamil; Tarik Abdulamir; [2020]
  Nyckelord :religionskunskap; religionsundervisning; didactics; didaktik; religionskunskap för elever; including; elementary school; mångreligiöst;

  Sammanfattning : Due to the change in society and increase in diversity it has been challenging for teachers to educate the new generation. The schools are filled with pupils with different cultural backgrounds. Multiculturalism has become a huge subject which dominated schools around Sweden. LÄS MER

 5. 5. Retrieval practice eller kontextuellt lärande? -en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anders Isaksson; Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kontextuellt lärande; ordinlärning; språkstörning; undervisningsmetoder; retrieval practice;

  Sammanfattning : Isaksson, Anders och Karlsson, Sara (2020). Retrieval practice eller kontextuellt lärande? -en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER