Sökning: "information about school and university"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden information about school and university.

 1. 1. "They don't exactly talk about it in school": A field study about the effects of family planning programs on university students in Equatorial Guinea

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Carolina Jeppsson; [2020-06-18]
  Nyckelord :family planning; sexual and reproductive health; human rights; adolescent; population growth;

  Sammanfattning : Family planning help individuals achieve their right to health and strengthen their independence. Despite effort to increase access to family planning methods worldwide, less than half of the demand for safe family planning method was met. LÄS MER

 2. 2. Bridging Cognitive and Emotional Learning : Didactical Contributions of Constructive Journalism to Climate Change Education

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Juliane Höhle; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Climate Change Education; Didactical Intervention; Constructive Journalism; Cognitive Learning; Emotional Learning;

  Sammanfattning : To fight climate change, people need to change their behaviours towards emitting fewer greenhouse gases and build a system that is resilient towards the future shocks that climate change will create. Education can be seen as a key factor in behaviour change. LÄS MER

 3. 3. FÖREKOMSTEN AV FRIVILLIGT REDOVISADE NYCKELTAL I ÅRSREDOVISNINGAR : - En kvantitativ studie om bolag noterade på Mid- och Large Cap på Nasdaq OMX Stockholm

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hanna Pennbro; Tim Möller; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date:                                  9th of June 2020 Level:                                 Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution:                        School of Business, Society and Engineering, Mälardalens University Authors:                            Hanna Pennbro                                        Tim Möller                                             (98/01/04)                                                 (95/09/05) Title:                                  The presence of voluntary financial ratios in companies’ annual reports – A quantitative study about companies listed on Mid- and Large Cap at Nasdaq OMX Stockholm Tutor:                                Esbjörn Segelod Keywords:                         Voluntary disclosure, Voluntary information, IFRS, Financial ratios, Financial report Purpose:                            The purpose of the study was to investigate whether the amount of voluntary disclosures in form of financial ratios in Swedish- Listed companies annual reports could be explained by various determinants.      Method:                             A quantitative approach was adopted, where the data collection was made from 124 companies annual reports from year 2018. LÄS MER

 4. 4. Retrieval practice eller kontextuellt lärande? -en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anders Isaksson; Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kontextuellt lärande; ordinlärning; språkstörning; undervisningsmetoder; retrieval practice;

  Sammanfattning : Isaksson, Anders och Karlsson, Sara (2020). Retrieval practice eller kontextuellt lärande?-en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. ”Om femtio år är det nog kört” : En kvalitativ studie om svenska mellanstadieelevers uppfattningar om klimatförändringarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate change; Global warming; Greenhouse effect; School; Conceptions; Students; Greta Thunberg; Fridays for future; School strike;

  Sammanfattning : Många forskare menar att klimatförändringarna är vår tids största ödesfråga. För att möta de stundande klimatproblemen läggs ett stort ansvar på skolan och den undervisningen eleverna får ta del av. LÄS MER