Sökning: "Digitalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 1818 uppsatser innehållade ordet Digitalisering.

 1. 1. Förnuft & känsla - Strategier för att bemöta och förebygga post-sanning i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Alexandra Ghafari; Anders Melin; Judit Sundberg; [2021-04-21]
  Nyckelord :filosofi; post-sanning; post-truth; kritiskt tänkande;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas av post-sanning och att sanningspåståenden i allt högre grad underbyggs av känslor istället för fakta. Syftet med detta arbete var att undersöka kopplingen mellan post-sanningssamhället och kritiskt tänkande, eftersom det senare är en del av filosofiämnet. LÄS MER

 2. 2. Effektiv informationshantering vid fastighetsförvaltning och dess kostnadspåverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Paldeak; Oscar Halleröd; [2021-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalisering är en fas som alla branscher har mött eller kommer att möta. I den konservativa samhällsbyggnadsbranschen så är digitalisering något som ständigt märks av mer och mer. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering och val av fördjupningsinriktning En kvantitativ studie om digitaliseringens påverkan vid val av fördjupningsinriktning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kalkidan Mekonen; Bella Hanoush; [2021-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förskollärares resonemang kring språkutveckling genom digitalaverktyg : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nathalie Karlsson; Johanna Winbro; [2021]
  Nyckelord :förskola; språkutveckling; digitala verktyg; förskollärare; digitalisering;

  Sammanfattning : Inledning Tidigare forskning beskriver den digitala tekniken samt dess betydelse i samhället och hur denna har kommit att integrerats i förskolans verksamheter på senare år. Integreringen har visats sig vara både långsam och komplex och vi kan hitta förskollärare som både är förespråkare samt motståndare till detta. LÄS MER

 5. 5. Från objekt till tjänst : konsekvenser för folkbibliotek vid hantering av e-medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Marika Landenmark; Sophie Leinonen Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; digitalisering; digitala tjänster; e-böcker; ljudböcker; folkbibliotek;

  Sammanfattning : This Bachelor's thesis in Library and Information Science (LIS) aims to investigate the uprising of the digital collection mainly focusing on e-books and audiobooks of the public libraries in Sweden. The study also aims to create an understanding of consequences that affects the public libraries in the age of digital transformation. LÄS MER