Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 1 - 5 av 880 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 1. Flerspråkighet : Pedagogers arbetssätt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Bleditte Klason; Hanna Fendell; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; kommunikationsverktygen; kodväxling;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Inledning: Att möta flerspråkiga barn på förskolorna har blivit vanligare idag än var det var för tio år sedan. Enligt Skolverket (2020) växer en fjärdedel av alla barn i Sverige i åldrarna noll till fem år upp med minst en förälder som har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan : En kvalitativ studie om olika arbetssätt för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jovanka Arsic; Anisa Mohamud; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; barn; språkutveckling; redskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Inledning  Studiens fokus är förskollärares beskrivning om det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga barn. Förskolan är idag präglad av mångfald av språk och allt större krav ställs på förskolorna. Enligt Skolverket (u.å) ska förskolan aktivt främja barnens språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Matematik på förskolan : Matematikundervisning i barnens lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Shanaz Said; Sihem Semouk; [2022]
  Nyckelord :förskola; undervisning; matematik; lek; förskollärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Matematik är en viktig del i förskolans värld för att få en bra grund i skolan och i vårt samhälle speciellt med tanke på att matematik hela tiden finns runt omkring oss och används i många olika sammanhang. Det som krävs är att förskollärare ska synliggöra och tydliggöra matematiken på olika sätt för att locka barnens intresse i vardagliga situationer. LÄS MER

 4. 4. Omsorgens betydelse i förskolan : Introduktion, trygghet och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Andersson; Lina Nilsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; pedagog; utbildning; utveckling; lärande; omsorg; anknytning; inskolning; introduktion; trygghet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått ta del av, samt insett, att tryggheten påverkar barnen enormt mycket. Tryggheten till pedagogerna och sina kamrater utgör stor del av hur barnen vågar och tar till sig den utbildning som förskolan erbjuder. LÄS MER

 5. 5. Användandet av Flumazenil inom prehospital omvårdnad : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Per Stigson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Det här är en scoping review som kartlägger evidensen för- och emot användandet av Flumazenil vid förgiftningar orsakade av bensodiazepiner. Bakgrund: Bensodiazepiner har en sedativ effekt och förgiftning kan ge djup medvetslöshet. Det är ett starkt beroendeframkallande läkemedel. LÄS MER