Sökning: "Fpga"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade ordet Fpga.

 1. 1. IP block signalbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Holmlund Joakim; [2021]
  Nyckelord :CIC; Digitala filter; FIR; FPGA; IIR; Inbyggda system; IP block; Signalbehandling;

  Sammanfattning : The thesis aims to implement different digital filters such as finite impulse response (FIR), infinite impulse response (IIR) and cascade integrator comb (CIC) on the field-programmable gate array (FPGA) development board using hardware description language (VHDL). To this purpose, Intel’s systems integration tool Platform designer is used to convert the implementation to an IP core. LÄS MER

 2. 2. Value-driving factors for Employer Attractiveness : A multiple case study within the IT industry

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonatan Moen; Magdalena Woodhouse; [2021]
  Nyckelord :Customer value; Employer attractiveness; Employer branding;

  Sammanfattning : As the society we live in today is moving towards being more technology-driven, the competition in the labor market of attracting people within the IT industry is increasing. To attract people within the IT industry, firms must understand what attracts these people to then be able to form a proposition that suits these individuals. LÄS MER

 3. 3. System för optisk mätning av linjeprofil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Victor Svahn; Andreas Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today’s industry is moving towards a fourth revolution based on digitilizing technologies to reduce errors and streamline processes. When manufacturing hydraulicsand other pressurized systems, couplings are pressed onto pipes and hoses that mustbe able to maintain an expected pressure. LÄS MER

 4. 4. The Performance of Post-Quantum Key Encapsulation Mechanisms : A Study on Consumer, Cloud and Mainframe Hardware

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alex Gustafsson; Carl Stensson; [2021]
  Nyckelord :Public-Key Cryptography; Benchmark; x86; IBM Z; z15; Asymmetrisk Kryptering; Prestandatest; x86; IBM Z; z15;

  Sammanfattning : Background. People use the Internet for communication, work, online banking and more. Public-key cryptography enables this use to be secure by providing confidentiality and trust online. Though these algorithms may be secure from attacks from classical computers, future quantum computers may break them using Shor’s algorithm. LÄS MER

 5. 5. Programmera sekvensnät grafiskt eller med VHDL till en Intel FPGA : En laboration för studenter i kursen Digitalteknik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ekaterina Tchaplyguine; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektets mål var att utveckla en laboration för studenter i kursen Digitalteknik. För detta har en trafiksituation vid en vägkorsning använts som tema. Ett sekvensnät som styr trafikmiljön har programmerats i FPGA i Quartus på tillståndsdiagramsnivå. För att realisera projektet har DE1-SoC kretskortet valts. LÄS MER