Sökning: "se en"

Visar resultat 1 - 5 av 296973 uppsatser innehållade orden se en.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att utföra tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Jackline Pauline Hägerlund; Rahwa Kahsai Kidane; [2024-04-02]
  Nyckelord :Attityder; erfarenheter; omvårdnad; psykiatri; sjuksköterskor; tvångsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar för att uppnå bättre hälsa för alla människor ur ett globalt perspektiv. WHO:s senaste riktlinjer för psykisk hälsa fördömer användningen av tvångsmetoder inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 2. 2. “DEN SOM ALDRIG DANSAR FEL, ÄR DEN SOM ALDRIG DANSAR” En kvalitativ intervjustudie om äldre personers upplevelser av gammaldans utifrån ett hälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lina Andersson; Elin Boström; [2024-03-27]
  Nyckelord :Traditionell dans; äldre personer; hälsa; gemenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att åldras är en naturlig process som kan leda till förändringar i meningsfulla aktiviteter, vilket kan påverka äldre personers hälsa och delaktighet. Arbetsterapeuter möter äldre personer i sin vardag för att delvis upprätthålla hälsan genom aktivitetsbaserade insatser, samt främja självständighet och deltagande i aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Ett långt förflutet. En kvalitativ undersökning av debatten kring psykologin och psykoanalysen i Göteborg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elin Franzén; [2024-03-27]
  Nyckelord :Psykologi; psykoanalys; boundary-work; disciplin; Göteborg;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study of the relationship between psychology and psychoanalysis pertaining to the debates in 2020 and 2022, with a focus on the Gothenburg context. This essay will through the use of a questionnaire sent to employees of the psyc hological institute in Gothenburg and with debate articles examine how the conflict creates distinctions within, and outside of, the academic discipline of psychology. LÄS MER

 4. 4. LÄRA SIG NAVIGERA I EN NY VARDAG Dagliga livet efter psykiatrisk slutenvård -En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Pauline Du Rietz; [2024-03-27]
  Nyckelord :Aktiviteter i dagliga livet; patientutskrivning; sjukhusvistelse; psykisk hälsa; psykiatriska sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid psykisk ohälsa påverkas många delar av vardagslivet och kan hindra personer till att engagera sig i de aktiviteter som värdesätts. Personer upplever olika aktivitetsvärden i vardagen, vilket gör att den upplevda meningen är unik för varje person. LÄS MER

 5. 5. DIDAKTISKA PERSPEKTIV PÅ EN BILDUNG-ORIENTERAD BIOLOGIUNDERVISNING -en analys utifrån tysk bildningstradition med exempel från biologilärares praktik på folkhögskola

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Christina Degerstedt; [2024-03-26]
  Nyckelord :Biology teaching; didactic strategies; companion meanings; Bildung; dialogue; citizenship; democracy;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to show how a Bildung-oriented biology teaching could be designed, along with providing classroom examples of such teaching. In this study, the term Bildung, is defined based on the German Didaktik tradition as competences for self-determination, constructive participation in society, and solidarity. LÄS MER