Sökning: "Göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 2921 uppsatser innehållade ordet Göteborg.

 1. 1. Data streaming provenance in advanced metering infrastructures

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Zozk Mohamed; [2023-11-24]
  Nyckelord :Advanced Metering Infrastructure; Ananke; Apache Flink; Göteborg Energi; Provenance; Stream processing; Stream Processing Engine;

  Sammanfattning : Increasing volumes of data in digital systems have made the traditional approach of gathering and storing all the data while analyzing it in bulks at periodic intervals challenging and costly. One such field is the electric grid market, which has started modernizing its aging grids into smart grids where Advanced Metering Infrastructures (AMIs) play a vital role. LÄS MER

 2. 2. Torkstress hos urbana träd i Göteborg: Effekter av låg vattentillgång under torkan 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap; Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Andrea Sartorius; [2023-10-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During late spring and most of the summer in the year of 2018 the weather in Sweden was more extreme than normal, with high temperatures and few rainfalls. This resulted in a drought, of which the effects were noticed all over the country. One of the noticeable effects was an earlier leaf abscission from trees. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Wiking Melinder; Margaretha Malmström; [2023-10-23]
  Nyckelord :Fritidshem; Specialpedagogik; Inkludering; Elever; Stödinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka hur de organisatoriska, pedagogiska, fysiska och kunskapsmässiga förutsättningarna för att tillgodose elever i behov av särskilt stöd på fritidshemsverksamhet ser ut på skolor i två olika socioekonomiska områden. Vi ville ta reda på om lärare verksamma i fritidshem känner att de har förutsättningarna som behövs för att bedriva en verksamhet där alla elever inkluderas. LÄS MER

 4. 4. Åldersindelat eller åldersblandat? Förskollärares uppfattningar om förskolans ålderskonstellationer och hur de påverkar barnens utveckling och lärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Frykshammar; Charlotte Bemert; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; åldersblandat; åldersindelat; ålderskonstellation; uppfattning;

  Sammanfattning : Den svenska förskolans läroplan beskriver att förskolan ska skapa förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn (Läroplan för förskolan [Lpfö18], 2018). Dock förespråkar den varken för någon typ av åldersindelning eller åldersblandning eftersom läroplanens tolkningsbarhet öppnar upp för många olika arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Vilka orsaker ligger bakom beslutet att ankra i samband med ett hamnanlöp? - En kvalitativ fallstudie som undersöker ankarliggande fartyg som anlöper Göteborgs hamn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Arthur Therman; Fredrik Wass; [2023-10-12]
  Nyckelord :waiting time; anchor; anchoring; laycan; laytime; voyage charter; linerterms; slow steaming; certeparti;

  Sammanfattning : Initiativet för rapporten kommer från att Göteborg Hamn AB noterade en signifikant ökning av CO2-utsläpp vid ankring av fartyg sedan 2010. Syftet och frågeställningen med rapporten är att kunna dra konkreta slutsatser för vilka fartygstyper som främst lägger sig på ankringsplatsen och vilka anledningar fartygen har till ankringen i Göteborgs hamnområde. LÄS MER