Sökning: "konvertering"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet konvertering.

 1. 1. Konstant landanslutning för linfärjor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Hannes Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Linfärjor; framdrivningsmetoder;

  Sammanfattning : Detta examenarbete har utförts på uppdrag av Callenberg Technology Group. Arbetet är en förstudie som ska användas som underlag för konvertering av linfärjor från dieselframdrift till konstant landansluten färja. LÄS MER

 2. 2. Predicting catastrophic failure in barrier coated packaging board and paper after creasing and folding : Proposing a methodology to predict barrier failure after creasing and folding

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknikKarlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Andreas Riedel; [2018]
  Nyckelord :Crease; Barrier coatings; Folding; Methodology; Cracks;

  Sammanfattning : Different methods to predict barrier failure in packaging board or paper after converting were investigated. The approach was to compare substrates before and after creasing/folding by applying different barrier tests and to propose a methodology to predict failure in the barrier layer. LÄS MER

 3. 3. Konvertering av SOAP Web Services till RESTful Web API

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Benjamin Holmqvist; Stavros Kalpaki; [2018]
  Nyckelord :konvertering; webbtjänst; rest api; plattformsoberoende; soap; översättare; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Communication is not always easy. There are several different aspects within technical areas that need to be taken into account when communicating between different platforms. Older systems sometimes want to communicate with newer systems which requires older technology to meet more modern technology. LÄS MER

 4. 4. Frekvensomriktardrift av sjökylvattenpumpar : Ett underlag för konvertering från strypreglering

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Josef Almert; David Ljung; [2018]
  Nyckelord :Frekvensomriktare; isbrytare; pump; pumpar; frekvensstyrning; strypreglering; sjöfartsverket; sjöfart; hydrodynamik; sjökylvattenpump; centrifugalpump; förträngningspump; uppfordringshöjd;

  Sammanfattning : Det här projektet är utfört samarbete med maskinbesättningen på sjöfartsverketsisbrytare. Syftet med detta arbete är att belysa fördelarna av konvertering frånstrypreglering till varvtalsreglering, av sjökylvattenpumparna på deras isbrytare. Dettamed hjälp av frekvensomriktare. LÄS MER

 5. 5. Integrering av BIM- och GIS-data på semantiska webben

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linus Häggström; [2018]
  Nyckelord :Semantic web; BIM; GIS; linked data; Semantiska webben; BIM; GIS; Länkade data;

  Sammanfattning : Jordens befolkning beräknas öka med 2 miljarder människor fram till år 2050. Samtidigt som befolkningsmängden ökar kommer befolkningstätheten i städerna öka. Det gör att städerna måste bli smartare och mer hållbara för att klara av befolkningsökningen. LÄS MER