Sökning: "views"

Visar resultat 1 - 5 av 4621 uppsatser innehållade ordet views.

 1. 1. "Genusböcker finns det ju gott om" : Förskollärares uppfattningar om normkritiskt arbete med barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Aillinora Pettersson; Micaela Kimström; [2019]
  Nyckelord :anti-oppressive pedagogy; children´s literature; diversity; norms; norm critical perspectives; preschool; preschool teacher; barnlitteratur; förskola; förskollärare; mångfald; normer; normkritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet normkritik och hur de tillämpar det i arbetet med barnlitteratur i förskolan. Forskning kring det normkritiska perspektivet visar att det krävs stor medvetenhet kring normer och privilegier för att vi inte omedvetet istället förstärker normer och skapa utanförskap. LÄS MER

 2. 2. The value of citizenship in a British Overseas Territory : Formal and substantive British citizenship in Montserrat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Patrik Henriksson; [2019]
  Nyckelord :British Overseas Territory; citizenship; formal citizenship; identity; international relations; Montserrat; partnership; substantive citizenship; United Kingdom;

  Sammanfattning : This thesis takes part in the discussion of the of citizenship and what it means to be a citizen within the social aspects. In 2002, The British Overseas Act conferred British citizenship to Montserratians and other British Overseas Territories Citizens. LÄS MER

 3. 3. Semantic Segmentation of Oblique Views in a 3D-Environment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Victor Tranell; [2019]
  Nyckelord :Semantic segmentation; 3D segmentation; oblique views; multiview segmentation; satellite imagery; convolutional neural networks;

  Sammanfattning : This thesis presents and evaluates different methods to semantically segment 3D-models by rendered 2D-views. The 2D-views are segmented separately and then merged together. LÄS MER

 4. 4. ”GETTING BETTER ALL THE TIME?” A study of cluster professionals’ views on the cluster policies’ support to the EU’s concept of “Innovation Union”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ulrike Firniss; [2018-11-01]
  Nyckelord :Regional Policy; Cluster Policy; Innovation Policy; EU Innovation Goal; Smart Specialisation Strategies; RIS 3; Interreg; EU Urban Agenda; Regional Policy; Cluster Policy; Innovation Policy; EU Innovation Goal; Smart Specialisation Strategies; RIS 3; Interreg; EU Urban Agenda;

  Sammanfattning : This research inquires how EU’s Cluster Policies support the EU’s concept of an ‘Innovation Union’ by asking cluster professionals. The EU needs innovation to maintain today’s level of welfare. LÄS MER

 5. 5. Teachers’ Views on the Use of Digital Tools to Foster Students’ Curiosity in STEM Subjects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Margarita Iashchina; [2018-10-26]
  Nyckelord :scientific curiosity; STEM; digital tools;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate teachers’ views on the use of digital toolsto foster students’ curiosity in STEM subjects.... LÄS MER