Sökning: "views"

Visar resultat 1 - 5 av 7714 uppsatser innehållade ordet views.

 1. 1. ATT ANVÄNDA POPULÄRKULTUR SOM ROP PÅ HJÄLP: En kvalitativ studie om hur hiphop-musiken i Sverige används som identitetsskapande och verklighetsskildrande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emmanuel Brew; [2024-02-14]
  Nyckelord :Hip-hop; marginalization; stigmatization; Identity; criminality;

  Sammanfattning : Hip-hop music has long been an expressive medium used by individuals from marginalized areas in Sweden to address social issues and shape their identities. Through interviews with Swedish hip-hop artists and analysis of lyrics, this bachelor thesis explores the self-expression of the artists and how they express their views of society. LÄS MER

 2. 2. Allsidig eller ställningstagande? : En kvalitativ textanalys av läromedlensbeskrivningar av riksdagspartierna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Simon Lövqvist Enbratt; [2024]
  Nyckelord :politiska partier; läromedel; läromedelsanalys; värdegrund; samhällskunskap; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how learning materials tied to the social studies subject (“samhällskunskap”) portray Sweden's parliamentary parties. The purpose of the examination is to identify key differences and similarities between the way the parties are portrayed, aswell as to identify whether the same political party is portrayed differently in different learning materials. LÄS MER

 3. 3. Representation av genus i svenska ungdomsserier : En multimodal kritisk diskursanalys av genusrepresentation i Young Royals och Störst av allt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lizette Bergman; Erica Jonbacker; [2024]
  Nyckelord :Representation; stereotypes; gender; MCDA; Netflix; Young Royals; Störst av allt Quicksand ;

  Sammanfattning : The purpose of the study “Representation of gender in Swedish youth TV series” is to illustrate how genders are represented in Swedish youth tv-series. Young people are influenced by the media when creating their identities and shaping their views of the world. LÄS MER

 4. 4. Den uppkopplade generationen : -En kvantitativ studie på ensamhet bland 18-35 åringar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofréus; Arvid Nilsson Landing; [2024]
  Nyckelord :Loneliness; Social media; Young adults; Ontological security; Gender; Gender socialization; Ensamhet; Sociala medier; Unga vuxna; Ontologisk trygghet; Kön; Genus; Könssocialisation;

  Sammanfattning : Levels of loneliness are high in young adults, meanwhile they are the most connected generations ever through social media. Potential links between loneliness and the increased use of social media is of sociological interest to study. LÄS MER

 5. 5. Uppkopplad uppebarelse : En idéanalys av transhumanistisk och kristen människosyn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Etik och religionsfilosofi

  Författare :Nils Wik; [2024]
  Nyckelord :Worldview studies; philosophy of religion; transhumanism; theology; comparative analysis; compatibility; theory of human nature; views of humanity.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze and compare a Christian and transhumanist worldview, particularly with regard to the compatibility between their views on humanity and human nature. The analysis utilizes Leslie Stevenson's analytical framework of what constitutes a theory of human nature, coupled with the philosophical method of analyzing the contents of ideas, advocated by Carl-Henric Grenholm. LÄS MER