Sökning: "reach"

Visar resultat 1 - 5 av 9201 uppsatser innehållade ordet reach.

 1. 1. Halvvägs till 2022. Skolväsendets digitala transformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Bouroncle; Olle Hammarlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :Institutional logic; Digitalization; Swedish educational system; Policy making; Organizational change;

  Sammanfattning : The following case study analyzes the current digitalization project that is undergoing at municipal schools in Sweden. The government has emphasized the importance of a digitalized society and hopes to achieve this through a more digitalized school system. LÄS MER

 2. 2. En reflekterande studie av improvisation utifrån min egen praktik: Ram och frihet, tystnad, dynamik, personligt uttryck, samspel.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mari Åkerblom; [2022-01-07]
  Nyckelord :improvisation; fri-improvisation;

  Sammanfattning : In this project I have studied improvisation through my artistic processes and development as an improviser. In six sessions with different frames such as a composition/song, an operatic scene, a keyword, a text has been used as a departure for experiments and improvising in different duos or solo to examine improvisation in different kinds of improvisational contexts. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of pretension losses in heated screw joint

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Joel Svensson; [2022]
  Nyckelord :screw joint; clamping force; thermal load;

  Sammanfattning : The heated flow within the silencers of heavy transport vehicles can easily reach temperatures of hundreds of degrees Celsius. The thermal loads can cause problems for certain components on a silencer. LÄS MER

 4. 4. Corporate impunity and the ‘accountability gap’ in Sub-Saharan Africa: is the successful prosecution of corporate involvement in atrocity crimes within reach?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joseph Keogh; [2022]
  Nyckelord :International criminal law; corporate criminal liability; transnational corporations; atrocity crime; corporate impunity; Africa; Global North; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Although transnational corporations (hereinafter TNCs) often far outmatch States in terms of resources and influence over the direction of the world economy, they are generally unaccounted for when operating outside the territories in which they are incorporated (hereinafter ‘home States’). This thesis will look specifically at those TNCs that rely on natural resource extraction as their main source of profit. LÄS MER

 5. 5. Influencer marketing i praktiken : En tvärsnittsstudie kring hur små företag framgångsrikt kan bedriva influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Olle Carlsson; Felicia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Marketing implementation; Influencers; Social Media; Small enterprises; SME:s; Influencer marketing; Marknadsförings implementation; Influencers; Social Media; Små företag; SME:s;

  Sammanfattning : Marknadsföring med influencers, så kallad influencer marketing, är inte enkelt och kan leda till negativa effekter om det utförs på fel sätt. Vidare begränsas små företag i större utsträckning än stora företag av resurserna budget, tid och personal och måste därmed vara selektiva och noga i sin utformning av strategi. LÄS MER