Sökning: "reach"

Visar resultat 1 - 5 av 10038 uppsatser innehållade ordet reach.

 1. 1. Är ledarsidorna partipressens sista andetag?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Svante Alling; Ebba Lundgren; Anna Sandlin; [2024-02-28]
  Nyckelord :Ledarsidor; Lars Nord; partipress; Aftonbladet; Expressen.; Editorial pages;

  Sammanfattning : In the following study the subject of party press within the editorial pages will be researched. The aim of this thesis is to investigate whether papers with different political and ideological standings prioritize subjects differently yet also see how they value different political parties and politicians. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av biotopvårdande åtgärder i Grimåsbäcken. En analys av fysikaliska egenskaper och sammansättning av makroevertebrater.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Björn Andermo; [2024-01-22]
  Nyckelord :Channelized streams; retention; biotope preservation; macroinvertebrates; bottom substrate; woody debris.;

  Sammanfattning : Many streams have been exposed to extensive anthropogenic impact for the benefit of forestry and agriculture. The effects has mainly been channelization characterized by lowered and straightened channels. This homogeneous morphology leads to decreased ability to retain water as well as lost connection to the floodplain. LÄS MER

 3. 3. Synergieffekt eller spel för galleriet? : Samverkan mellan skolan och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Ulrika Sten; Josefin Berglund; [2024]
  Nyckelord :Collaboration; Mental illness; School; Child- and adolescent psychiatry; Samverkan; Psykisk ohälsa; Skolan; Barn- och ungdomspsykiatrin;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka samverkan mellan skolan och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) utifrån professionellas upplevelser. För att besvara studiens syfte antogs en kvalitativ ansats där sju halvstrukturerade intervjuer genomfördes med kuratorer och enhetschef från BUP samt skolkuratorer och skolsköterska från skolans elevhälsa. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsöversikt om hur lärare arbetar med kontroversiella ämnen i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Anna Moestam; Dana El-Malla; [2024]
  Nyckelord :Controversial Topics; Dilemma; Teacher Perspective; Student Perspective; Approaches; Pedagogical Tools.;

  Sammanfattning : Civic teachers in Swedish upper secondary schools are facing a more challenging job than ever due to the current polarized political climate. They are expected to teach about controversial issues whilst keeping the classroom at peace and at the same time allowing each student the opportunity to express their opinion. LÄS MER

 5. 5. Face to face with the Swedish security police in the interrogation room: The interrogation techniques, the questions asked and their efficacy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Björn Lundberg; [2024]
  Nyckelord :SÄPO; Swedish security police; interrogation; taxonomy of interrogations; Sweden; intelligence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, one of SÄPO’s tasks is counterespionage. Once a suspect has been arrested for a crime in chapter 19 of the Criminal Code, crimes against Sweden security, they are the ones conducting the interrogations. These interrogations may be the difference between a guilty spy walking free or not. LÄS MER