Sökning: "Emma Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Emma Karlsson.

 1. 1. Smink som ställningstagande. En uppsats om etisk konsumtion med exemplet The Body Shop

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Karlsson; Emma Mattsson Brochs; [2019-05-20]
  Nyckelord :kosmetika; The Body Shop; etisk konsumtion; val; identitet; cosmetics; ethical consumption; choice; identity;

  Sammanfattning : This essay set out to investigate how consuming cosmetics can become a statement of ethics, by using The Body Shop brand as an example. Being keen users and make-up artists ourselves we asked: How do our informants use and experience make-up? What pattern of cosmetics consumption can be seen among them and what are they influenced by? In what ways do social media affect their choice of cosmetics? Which ethical decisions are made and how well does their view of The Body Shop agree with the actual ethical profile of the company?Tools of investigation were in-depth interviews, a questionnaire given to 101 individuals and field studies in The Body Shop outlets. LÄS MER

 2. 2. IKT i svenskundervisningen: möjligheter och hinder : En intervjuundersökning om användandet av IKT i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; IKT; kompensatoriska hjälpmedel; läs- och skrivsvårigheter.;

  Sammanfattning : Huvudsyftena med den här studien är att undersöka hur IKT (informations- och kommunikationsteknik) används i svenskundervisningen av lärare i förskoleklassen till årskurs 3, samt en granskning av vad lärarna ser för möjligheter och hinder vid användning av IKT. För att uppnå detta syfte har jag valt att undersöka sju F-3 lärare. LÄS MER

 3. 3. Vård på lika villkor? : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med substansberoende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Karlsson; Tomas Ringström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Participatory climate research : impacts on the medium-sized city Kota, India

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Viktoria Karlsson; Emma Mörlin; [2019]
  Nyckelord :Participatory research; climate change; joint knowledge production; India;

  Sammanfattning : This thesis aims at increasing knowledge about climate research in developing countries and how research can be constructed, implemented and evaluated to be useful for local capacity building and climate action. This has been achieved by studying a concrete research project in Kota, India. LÄS MER

 5. 5. ”9+7 då, hur tänkte du där?” : En kvalitativ studie om SUM-elevers tillvägagångssätt i additionsuppgifter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emma Mellquist; Millaray Curin Alvarez; Hilde Karlsson; [2019]
  Nyckelord :SUM-elever; addition; matematiska strategier; räkneförmågan; likheter och skillnader; kognitiv utveckling; lågstadieelever;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studien är att analysera vilka strategier SUM-elever väljer att använda sig av vid uträkning av additionsuppgifter i relation till räkneförmågan. I studien identifierades även likheter och skillnader mellan SUM-eleverna. LÄS MER