Sökning: "Emma Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden Emma Karlsson.

 1. 1. Kvinnors kroppsuppfattning efter en bröstoperation i samband med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Brunnegård; Emma Karlsson; [2020]
  Nyckelord :bröstcancer; mastektomi; kroppsuppfattning; relationer; kvinnlighet;

  Sammanfattning : Kvinnans vanligaste cancersjukdom är bröstcancer och varje dag insjuknar omkring 20 kvinnor i Sverige. Risken att insjukna ökar efter 40 års ålder. Många kvinnor genomgår en mastektomi som behandlingsmetod vilket kan medföra både en förändrad kroppsuppfattning och ett lidande. Även den kvinnliga identiteten kan påverkas negativt. LÄS MER

 2. 2. Död och fantastik i några moderna barnböcker : En motivstudie av Emma Karinsdotters Tusen stjärnors ö, Ellen Karlssons Innanför min blåa dörr, Frida Nilssons Det tunna svärdet utifrån tidigare läsningar av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Eckardt; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; döden; existentiella frågor; fantastisk berättelse; fantasy; litteraturanalys; sorg;

  Sammanfattning :  En motivstudie av tre svenska barnböcker för åldrarna 6–12, som behandlar död och sorg med hjälp av sekundära världar. Analysen utgår från tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta för att sätta analysen i en större kontext. LÄS MER

 3. 3. Identitet i förskolan : En intervjustudie om förskollärares uppfattningar och arbetssätt kring begreppet identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Eiritz; Linda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :förskola; identitet; trygghet; respekt; relationer; förskollärare;

  Sammanfattning : Vi vill med denna studie diskutera begreppet identitet i förhållande till förskolans utbildning och samtidigt öka förståelsen för hur utbildningen kan utformas för att skapa goda förutsättningar för barns identitetsskapande. För att kunna uppnå syftet har följande frågeställningar använts: Hur beskriver några förskollärare begreppet identitet? och Hur kan identitetsarbete komma till uttryck i förskolans utbildning enligt förskollärarna? I denna studie används kvalitativ intervju som metod och urvalet är sex förskollärare i tre olika kommuner. LÄS MER

 4. 4. Styrande idéer om social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Sveriges kommuner; Bostadspolitik; Bostadsförsörjning; Idéanalys.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute with an idea analysis of the Swedish municipalities' tools for housing provision as a case of housing policy. This study has focused on analyzing contemporary ideas on social sustainability by conducting a descriptive idea analysis of different municipalities' ideas on Social sustainability. LÄS MER

 5. 5. Smink som ställningstagande. En uppsats om etisk konsumtion med exemplet The Body Shop

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Karlsson; Emma Mattsson Brochs; [2019-05-20]
  Nyckelord :kosmetika; The Body Shop; etisk konsumtion; val; identitet; cosmetics; ethical consumption; choice; identity;

  Sammanfattning : This essay set out to investigate how consuming cosmetics can become a statement of ethics, by using The Body Shop brand as an example. Being keen users and make-up artists ourselves we asked: How do our informants use and experience make-up? What pattern of cosmetics consumption can be seen among them and what are they influenced by? In what ways do social media affect their choice of cosmetics? Which ethical decisions are made and how well does their view of The Body Shop agree with the actual ethical profile of the company?Tools of investigation were in-depth interviews, a questionnaire given to 101 individuals and field studies in The Body Shop outlets. LÄS MER