Sökning: "Emma Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade orden Emma Karlsson.

 1. 1. Difficulties in achieving business and IT alignment- A qualitative study drawing upon coordination theory to explore the complexities and tensions between business and IT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Karlsson-Alalahti; Emma Lundbäck; [2021-06-29]
  Nyckelord :Business IT Alignment; Digital Transformation; Coordination; Relational Coordination Theory;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Bakom cancelkulturen: En kvantitativ studie om intentionen att delta i cancelkultur från ett kommunikativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Karlsson; Emma Alquier; [2021]
  Nyckelord :cancelkultur; teorin om planerat beteende; TpB; personligt varumärke; sociala medier; digital aktivism; cancel culture; theory of planned behavior; personal branding; social media; digital activism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad som ligger bakom en individs intention att delta i den form av digital aktivism som kommit att kallas för cancelkultur. Vidare undersöks hur teorier om personlig varumärkeskommunikation kan bidra till att förklara denna intention. LÄS MER

 3. 3. Föreningsidrotten under covid-19 : En undersökning av förändring inom idrotten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Karlsson Emma; Alice Lingstedt; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; projektstöd; RF-SISU Skåne; enkät; ADKAR-modellen;

  Sammanfattning : Eftersom ämnet kring covid-19 är nytt samt att det inte har hunnits utforska helt finns det flera möjligheter till ny forskning. Då den svenska idrottsrörelsen är en stor del av svenskars fysiska aktivitet har denna studie sin grund i detta. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens upplevelser av att vårda barn inom ambulanssjukvården : - En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Karlsson; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance care; Ambulance staff; Children; Experience; Patient safety; Ambulanspersonal; Ambulanssjukvård; Barn; Patientsäkerhet; Upplevelse;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Ambulanssjukvården har en bred uppgift vilket innefattar att ta hand om människor oavsett kön, ålder eller bakgrund. I bakgrunden beskrivs ambulanssjukvård, kompetens i ambulansen, vårdprocessen i ambulansen, patientgruppen barn inom ambulansen, kommunikation med barn och patientsäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Föreningsidrotten under covid-19 – en undersökning av förändring inom idrotten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Alice Lingstedt; Emma Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Eftersom ämnet kring covid-19 är nytt samt att det inte har hunnits utforska helt finns det flera möjligheter till ny forskning. Då den svenska idrottsrörelsen är en stor del av svenskars fysiska aktivitet har denna studie sin grund i detta. LÄS MER