Sökning: "regeringen arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 456 uppsatser innehållade orden regeringen arbete.

 1. 1. "Tidiga förhör i brottmål som bevismedel Kontroversiellt lagförslag till paragraf - Ur ett effektivitetsperspektiv"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Antonsson; [2024-03-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2022 trädde 35 kap. 15 § Rättegångsbalken (RB) i kraft. Lagändringen innebar en ökad möjlighet att använda berättelser som lämnats i tidiga förhör inför en brottsbekämpande myndighet i domstol. LÄS MER

 2. 2. Försvarsmaktens jämställdhetsarbete : En kvalitativ studie av hur kadetter, som identifierar sig som män, upplever jämställdhetsarbetet inom Försvarsmakten.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johanna Friman; [2024]
  Nyckelord :Gender Equality; Swedish Armed Forces; Equal Treatment; Resistance; Gender Equality Work; Jämställdhet; Försvarsmakten; Likabehandling; Motstånd; Jämställdhetsarbete;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har fått som uppdrag av regeringen att integrera jämställdhetsarbetet i hela sin verksamhet och därmed måste all personal vara inkluderad i detta arbete. Det finns en lucka i forskningen när det gäller manlig militärpersonals syn på jämställdhetsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Ökad tillväxt för en större uppgift: En analys av Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete, sett genom institutionella logiker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Pia Frölén; [2023-09-12]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Institutionell logik; Kompetensförsörjning; Styrformer; Byråkrati; New Public Management NPM ; Mål- och resultatstyrning; Managementbyråkrati; Managementmode; Tillitsbaserad styrning och ledning; Governance; post-NPM; Byråkratisk logik; Managementlogik; Tillitslogik;

  Sammanfattning : Polismyndigheten har i uppdrag av regeringen att med sitt kompetensförsörjande arbete öka sin tillväxt med 10 000 fler anställda till utgången av 2024. Mot bakgrund av kompetensförsörjningens styrande roll i en organisation syftar uppsatsen till att undersöka hur de olika styrformer som präglat offentlig sektor över tid har präglat Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar bostadsbolagens arbete i socioekonomiskt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fridén; Hoang Nguyen; [2023-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att invånarantalet i Sverige växer, ökar samtidigt bristen på bostäder. Detta är inget nytt fenomen. Stadskärnorna blir allt mer exploaterade och förorterna tampas med trångboddhet. Många bostadsbolag ser däribland stora möjligheter med att investera i, renovera och bygga nya bostäder i förorten. LÄS MER

 5. 5. ”Man önskar ibland att man kunde klona sig själv” : En studie om pedagogers erfarenheter av omsorgsarbetet i förskolan relaterat till storleken på barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Helena Jönsson; Natalia Birtles; [2023]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; omsorg; omsorgsbehov; omsorgsetik; relationer; rättviseestik;

  Sammanfattning : Sommaren 2023 släppte fackförbundet Sveriges Lärare ett pressmeddelande om att mer än hälften av barngrupperna i förskolan är för stora, och vill därför att regeringen ska stifta en lag om maximal gräns för hur många barn som ska finnas i varje grupp i förskolan (Sveriges Lärare, 2023).  Jaara Åstrand, ordförande för fackförbundet, uttrycker att hon befarar att barngrupperna annars kommer att bli större i framtiden. LÄS MER