Sökning: "Marie"

Visar resultat 1 - 5 av 3777 uppsatser innehållade ordet Marie.

 1. 1. La tensión entre lo canino y lo humano Una interpretación animalista de Los perros duros no bailan de Arturo Pérez-Reverte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Inger Ann-Marie Segerbäck; [2022]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Is Praying for Your Future Husband Biblical?" : En queer-feministteologisk analys av en kristen YouTube-kanal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kajsa Österling; [2022]
  Nyckelord :YouTube; God; Bible; women; gender; queer theology; feminist theology;

  Sammanfattning : This thesis looks into a current trend within the Christian community online, namely Christian YouTube channels. The thesis revolves around the channel Coffee and Bible Time, a channel run by three women, and asks two main researh questions: 1. LÄS MER

 3. 3. Tidigt föräldrastöd -Pappor och bebisar i grupp

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marie-Louise Holm; [2021-12-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en ökad förståelse för eventuella utmaningar i att bli pappa och om aktuell pappagrupp upplevdes vara till stöd i detta. Studien hade en kvalitativ design baserad på analyser avintervjuer med sex gruppdeltagare. LÄS MER

 4. 4. Fantasmatiska speglingar i fotografiet - Ett synliggörande av fantasmen i Lene Marie Fossens självporträtt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Alessia Jaconelli; [2021-10-21]
  Nyckelord :Lene Marie Fossen; phantasm; photography; self-portrait; psychoanalysis;

  Sammanfattning : The self-portraits of the Norwegian photographer Lene Marie Fossen (1986-2019) strikes the beholder with a great force of pain and sorrow in their expressions. The cruel reality and visuality of the psychiatric illness Anorexia Nervosa come across as something horrifying and tragic but what lies beneath the pure physical dimension of the subject in these photographs; photographs that can be said to hold a strong phantasmatic expression. LÄS MER

 5. 5. Ordinlärning i förberedelseklass i skolår 7 – 9. En jämförande studie av inlärning av svenska ord via översättning till modersmålet, bilder eller förklaringar på svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Elisabeth Hansson; [2021-09-02]
  Nyckelord :ordinlärning; produktivt ordförråd; högfrekventa ord;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka om nyanlända högstadieelevers ordinlärning gynnas om orden översätts till modersmålet, visas på bild eller förklaras på svenska. Detta har undersökts genom att åtta elever i en förberedelseklass i skolår 7-9 under nio veckor fått femton svenska ord i läxa per vecka, vilka förhörts skriftligt. LÄS MER