Sökning: "mediering"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade ordet mediering.

 1. 1. Den mediala nudistranden : samtida förhållningssätt gentemot nakenhet i det offentliga bildspråket och dess inramning i Naked Attraction

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Jacob Hede; Albin Algehed; [2023]
  Nyckelord :nakenhet; legitimering; civilisation; tabu; mediering; Naked Attraction; reality-tv; Science General;

  Sammanfattning : This study examines the social phenomenon of Naked Attraction and its significance in our society, rather than its relationship to established parameters in our society. The approach in this thesis is to try to understand Naked Attraction from the perspective of our civilization's attitudes towards public nudity. LÄS MER

 2. 2. "Vi har inte tid att berätta, vi måste bygga" : Barns samarbetsstrategier och konstruktionssamtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Göransson; Isabell Klingberg; [2023]
  Nyckelord :Building and construction in preschool; collaborative strategies; construction talks; five-year-olds; Bygg och konstruktion i förskolan; femåringar; konstruktionssamtal; samarbetsstrategier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to bring more knowledge as to how five-year-olds are collaborating in a construction activity in preschool. The purpose is also to bring light to how the children are communicating with each other regarding the constructions. The method which we applied to this study was participant observation. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga barn i förskolan : En studie om språkutveckling och inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Eva Triantafyllidou; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkighet; språkutveckling; inkludering; kommunikation; förskola; barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur förskollärare kan arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling och inkludering i förskolan. För att få fram ett resultat har jag gjort fyra kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare. LÄS MER

 4. 4. ”Jaja, men gör det ändå, det här är bra för dig” : Upplevelser av undervisningsinnehåll, elevinflytande och motivation i pianoundervisningen på kulturskolor ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sofia Stålmark; [2023]
  Nyckelord :Pianoundervisning; undervisningsinnehåll; elevinflytande; motivation; kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka elevers upplevelser av undervisningsinnehåll, elevinflytande och motivation i kulturskolans pianoundervisning. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer samlades data in från fem informanter, nuvarande eller före detta pianoelever vid en kulturskola. LÄS MER

 5. 5. Lärares arbete med begreppsförståelse i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Marie Clarinsson; Sandra Christensen; [2023]
  Nyckelord :Matematisk begreppsförståelse; matematisk språkutveckling; mediering; scaffolding; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Problemet som vi har sett ute i matematikklassrummen är att eleverna har svårigheter med att använda och uttrycka sig korrekt med de matematiska orden och begreppen. Syftet med den här studien har därför varit att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 arbetar språk­utvecklande med matematiska ord och begrepp i undervisningen för att utveckla elevers mate­matiska begreppsförståelse. LÄS MER