Sökning: "older"

Visar resultat 1 - 5 av 2543 uppsatser innehållade ordet older.

 1. 1. Kulturarv från Carl Wilhelmson

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Kristina Jarnedal; [2018-09-19]
  Nyckelord :Carl Wilhelmson; Fiskebäckskil; house in national romantic style; documentary paintings; analysis on Axel L. Romdahl’s publication from 1938;

  Sammanfattning : This is an ethnological essay about the artist Carl Wilhelmson (1866-1928). I have looked into his role as a documentary painter from his native place, Fiskebäckskil. His subjects change as the community changes. From a community living on shipping and fishing, it has turned into a place for summer visitors. LÄS MER

 2. 2. Fin- eller fulmedier?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Ivarson; Emma Holmsen; Julia Fredriksson; [2018-09-07]
  Nyckelord :förtroende; medieförtroende; trovärdighet; varumärke; varumärkestrovärdighet; Aftonbladet; Dagens Nyheter; fin- och fulmedia; trust; trust in media; credibility; brand; brand credibility; Aftonbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : This study explores how the brand of a newspaper affects the perception of credibility for the content in the article. The idea was to compare a morning paper which the audience generally has a bigger trust in with a tabloid paper that is often perceived as less credible. LÄS MER

 3. 3. MUNICIPALSAMHÄLLETS FRAMGÅNG OCH BAKVATTEN Två fallstudier om förändringsprocessen och förskjutningen som sker i landsbygdens tätorter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mariette Svensson; [2018-07-10]
  Nyckelord :Municipalsamhälle; rural urban; regional planning; the urban norm;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet2017, 180 hpGrundnivå2017:8.... LÄS MER

 4. 4. Overeducation and its impact on wages in Vietnam

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anh Vu Tran; [2018-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. Den murade skånska mangården. En analys av artonhundratalets nya byggnadsskick

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Oskar Syrén; [2018-06-27]
  Nyckelord :Farm house; Vernacular; Brick architecture; Rohbau; 19th century; Mangårdsbyggnad; Boningshus; Tegelarkitektur; Bondgård; Tegelepoken; 1800-talet;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER