Sökning: "leder"

Visar resultat 1 - 5 av 15969 uppsatser innehållade ordet leder.

 1. 1. ”JAG BEHÖVER INTE STÄDA HELA ÖVERVÅNINGEN INNAN JAG TAR EN KAFFEPAUS”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Claudine Ellis Nilsson; Malin Lundgren; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom uppkommer efter långvariga stressfaktorer på arbetet och i privatlivet. Syndromet medför en rad olika symptom som leder till stora problem i vardagen och dess aktiviteter. Personer med utmattningssyndrom väljer bort fritidsaktiviteter, drar sig undan från omgivningen och förlorar delar av sin identitet. LÄS MER

 2. 2. Kontrastmedelsinducerad nefropati

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ljaljevic Amer; Oskar Nåfält; [2023-05-10]
  Nyckelord :Kontrastmedelsinducerad nefropati; Datortomografi; Angiografi; Intervention; Jodkontrastmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redan på 30-talet när det radiologiska kontrastläkemedlet upptäcktes har kunskap om des toxicitet varit känt. Sedan dess har forskning och utveckling gjorts för att försöka minska de skador som kan uppstå av läkemedlet. LÄS MER

 3. 3. Effekterna av torka på urbana träd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap; Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Mina Johansson; [2023-05-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med ett förändrat klimat ökar klimatstressen genom förhöjda temperaturer och förändrad nederbörd. Det leder till att extremväder som torka blir mer vanligt och städer är extra utsatta. LÄS MER

 4. 4. IVA outreach som professionellt stöd till sjuksköterskor på vårdavdelning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingvild Elsbak Westerlind; Ajdin Imsirovic; [2023-04-20]
  Nyckelord :Sjuksköterska; vårdavdelning; IVA; outreach; intensivvårdssjuksköterska; perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brist på sjuksköterskor i kombination med hög arbetsbelastning och stressande arbetsmiljö leder till suboptimal vårdkvalité och är ett hot mot patientsäkerheten. Konceptet IVA outreach skapades för att tidigt identifiera patienter med risk för försämring och behov av intensivvård, bättra utskrivningsprocessen från IVA till vårdavdelning, och stödja sjuksköterskor på vårdavdelning i att vårda patienter med komplexa omvårdnadsbehov. LÄS MER

 5. 5. Postoperativa sårinfektioner i sternum efter hjärtkirurgi – Går det att förebygga?

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Johansson; Johanna Hallgren; [2023-03-30]
  Nyckelord :Hjärtkirurgi; postoperativa sårinfektioner; modifierbara omvårdnadsåtgärder; personcentrerat förhållningssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ sårinfektion i sternum efter hjärtkirurgi skapar ett stor lidande för patienten. Det leder också till ökad morbiditet, mortalitet samt förlängd sjukhusvistelse vilket också ger ökade kostnader i samhället i form av ökade vårdtider samt kostsamma behandlingsstrategier. LÄS MER