Sökning: "psykisk ohälsa arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 1122 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa arbete.

 1. 1. Psykisk ohälsa inom förskolan Det kommer väl senare i livet? En kvalitativ studie om förskollärares och specialpedagogers uppfattningar och erfarenheter av begreppet psykisk ohälsa samt deras förebyggande arbete i förskolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christine Norder; Maria Jerräng; [2024-02-05]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; hälsofrämjande arbete; lekbaserat arbetssätt; relationer; förskola; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Utifrån den kvalitativa metoden behandlar studien förskollärares och specialpedagogers olika uppfattningar samt erfarenheter av psykisk ohälsa inom förskoleverksamheten. Fem förskollärare och tre specialpedagoger har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att samverka med polismyndigheten i ärenden som involverar patienter med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anders Karl-Erik Willysson; Sandra Lilja; [2024]
  Nyckelord :Ambulance nurse; collaboration; teamwork; Police Authority; mental ill-health.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett generellt växande problem och en ökning i antalet ärenden indexerade som psykisk ohälsa har noterats de senaste åren. Ambulanssjukvården och polismyndigheten samverkar vid olika händelser, för att säkerställa adekvat utförande av samhällsuppdrag. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade poliser i yttre tjänst : Krav, resurser och arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hiba Amin; [2024]
  Nyckelord :police; stress; working environment; demand; resource;

  Sammanfattning : Stress utgör en välkänd utmaning inom polisyrket. Kombinationen av höga arbetskrav och otillräckliga resurser ökar risken för psykiska påfrestningar. Syftet med denna studie är att undersöka hur relativt nyanställda svenska poliser i yttre tjänst upplever arbetsrelaterad stress samt vilka krav och påfrestningar de ställs inför. LÄS MER

 4. 4. Vem bär ansvaret? : En studie om gymnasielärares perspektiv på HBTQIA+-inkludering inom skolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Victoria Junghagen; Tim Heinonen; [2024]
  Nyckelord :HBTQIA heteronormativitet inkludering psykisk ohälsa skola;

  Sammanfattning : HBTQIA+-personers ökade risk för psykisk ohälsa är nära kopplad till minoritetsstress, vilket innebär att dessa personer ofta utsätts för kränkningar, hot och diskriminering. Detta resulterar i en märkbar skillnad i upplevd psykisk ohälsa jämfört med personer som inte identifierar sig som en HBTQIA-person, då samhället övervägande formas efter en heteronormativ modell. LÄS MER

 5. 5. Vem ser de gravida med psykisk ohälsa? : Socialsekreterares arbete med preventiva insatser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hanna Sjöberg; Tomasine Zinnert; [2024]
  Nyckelord :mental illness; social service; pregnancy; preventive social work; relationship based practice; psykisk ohälsa; socialtjänst; graviditet; preventivt socialt arbete; relationsbaserat arbete.;

  Sammanfattning : Mental illness among parents may lead to negative consequences for the unborn child and its future. Pregnant women who experience mental illness are not typically one of Sweden's social service's focus groups, although voluntary preventive social work is an exception. LÄS MER