Sökning: "psykisk ohälsa arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 977 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa arbete.

 1. 1. Sociala mediers påverkan på den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lisa Loord; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Även om de flesta svenskar mellan 16 och 84 år uppger att de har ett bra välbefinnande är psykisk ohälsa ett av Sveriges största samhällsproblem. Orsakerna till psykisk ohälsa varierar, men sociala medier framkommer sig vara en av de bidragande faktorerna. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos gymnasieelever under covid -19 pandemin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Landgren Juszczyk; Alexandra Wennerberg; [2022]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Skolsköterska; Gymnasieelever; Distansundervisning; Covid-19 pandemin; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har ökat hos ungdomar i Sverige under de senaste 30 åren enligt Folkhälsomyndigheten (2021). Skolsköterskan har i sitt dagliga arbete uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med elevens fysiska och psykiska hälsa. LÄS MER

 3. 3. “Man jobbar lika mycket med utsidan som själva insidan här på skolan” - Om skolkuratorns roll i vuxenutbildning, och SFI-elevers behov av stöd för att klara studierna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia Englund; Fanny Hjorth; [2022]
  Nyckelord :Skolkuratorer; vuxenutbildning; svenska för invandrare; SFI; migranter;

  Sammanfattning : Det studerar idag fler personer inom kommunal vuxenutbildning än det gör på gymnasieskolan i Sverige. Anledningen till att läsa på vuxenutbildningen är antingen att man saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet, och vill läsa in den, eller att man är ny i Sverige och läser svenska för invandrare (SFI). LÄS MER

 4. 4. Ensamhet bland individer med autismspektrumtillstånd. : En kvalitativ studie med fokus på individer med autismspektrumtillstånd egna upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Bohman; Lars Andersson; [2022]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; AST; ensamhet; stöd; bemötande; KASAM; stigmatisering; stämpling;

  Sammanfattning : Individer med autismspektrumtillstånd (AST) är en sårbar grupp där kunskapsluckorna är många. Flera individer upplever bland annat social isolering, stigmatisering, resursbrist, otillräckliga kunskaper hos skol- och vårdpersonal och maktlöshet. LÄS MER

 5. 5. Får jag lov att komma in? : När patientens hem blir sjuksköterskans arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Natalie Bergman; AnnaKarin Wilkinson; [2022]
  Nyckelord :psykiatri; psykiatrisk hemsjukvård; livsvärld; hälsa; psykisk hälsa; sjuksköterskans upplevelse; sjuksköterskans arbetsmiljö; socialpsykiatri;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem såväl som ett stort lidande för den enskilda individen. Många som lider av långvarig psykisk ohälsa är i behov av hemsjukvård där sjuksköterskan har en viktig roll i att vårda och stötta patienten till hälsa. LÄS MER