Sökning: "resource"

Visar resultat 1 - 5 av 8170 uppsatser innehållade ordet resource.

 1. 1. Familjen som resurs på ungdomsmottagningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Heidi Laaksonen; Maria Nistor; [2024-03-19]
  Nyckelord :Ungdomsmottagning; ungdomstiden; familj; psykisk ohälsa; organisatoriskt handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att utforska hur personalen på ungdomsmottagningen ser på familjen som resurs i arbetet med att stödja och behandla ungdomar med psykisk ohälsa, för att på så vis belysa familjens roll och funktion i sammanhanget. Frågeställningarna inkluderade att utforska personalens förhållningssätt, att samla erfarenheter av att använda familjen som resurs, samt tankar kring möjligheter och svårigheter med att se familjen som resurs på ungdomsmottagningen. LÄS MER

 2. 2. Datadrivet beslutsfattande och kompetensutveckling: En intervjustudie om databaserad beslutsfattning och kompetensutveckling i fotbollsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Egnell; Noah Simonsson; [2024-02-13]
  Nyckelord :Datadrivet beslutsfattande; Datadriven rekrytering Dataanalys; Kompetensutveckling; RBV; BDA; Fotbollsorganisationer;

  Sammanfattning : This study explores the shift in football recruitment from traditional scouting to data-driven methods, focusing on Sweden. It investigates how football organizations can enhance competency for effective data-driven recruitment. LÄS MER

 3. 3. Peace Without Peace? The Colombian Quest to an Everyday Without Violence

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Dominique Keizer; [2024-01-30]
  Nyckelord :Environmental peacebuilding; development; indigenous knowledge; socio-environmental conflicts; human right;

  Sammanfattning : Environmental peacebuilding (EP) as a field of study has attempted to transition from Western notions of peace and development by including ecological rights. By looking at the case of the Colombian Peace Agreement 2016 that followed EP premises, this thesis aims to question the liberal approaches to human rights and peacebuilding. LÄS MER

 4. 4. DE PROSAS Y DE TIROS. Narrativa sobre el narcotráfico. El uso del recurso metafórico en la prensa escrita. Diario La Capital, Rosario, Argentina. 2011-2022.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jimena Cornaglia Fernández; [2024-01-29]
  Nyckelord :Spanska; metaphors-written; press-police; narrative-drug; trafficking-Argentina;

  Sammanfattning : This paper analyzes the evolution of narrative forms and the use of war metaphors in written press related to drug trafficking in the newspaper La Capital of the city of Rosario (Argentina), between 2011 and 2022. In mid-2013 there was a rise in crimes related to the world of drug trafficking, which in our opinion, favored a change in the way of narrating and the use of the linguistic resource of metaphors related to the field of war. LÄS MER

 5. 5. Analyzing the Effects of Virtualization on Cloud Platform Performance

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Gaylord Kaya; [2024]
  Nyckelord :hypervisor; container; virtualization; cloud computing; hypervisor; container; virtualization; cloud computing;

  Sammanfattning : Denna avhandling utforskar den komplexa interaktionen mellan virtualiseringstekniker och prestanda för molnapplikationer. Genom att utvärdera hypervisor- och containerbaserade metoder skapar vi en teoretisk grund för att förstå rollen för virtualisering i modern molnbaserad miljö. LÄS MER