Sökning: "political rights"

Visar resultat 1 - 5 av 2947 uppsatser innehållade orden political rights.

 1. 1. Gaining international legitimacy by improving women's rights and gender equality - The case of Nicaragua

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Douglas Svedberg; [2020]
  Nyckelord :Nicaragua; International legitimacy; Women s rights; Gender equality; Autocracy; Political reform;

  Sammanfattning : A reoccurring argument in previous research is that autocracies implement policy changes for women’s rights in order to gain international legitimacy. The idea is that by showing the international community that they are on-board with the global movement to empower women; focus is diverted from their shortcomings in other democratic aspects. LÄS MER

 2. 2. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 3. 3. Rights, Sovereignty and Uses of Power: A Qualitative Case Study of Russian Occupied Crimea

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Pitkänen; [2020]
  Nyckelord :Crimea; exception; human rights; Russia; sovereignty;

  Sammanfattning : The objective of the present case study is to comprehensively examine the widely condemned and still ongoing Russian occupation of the Crimean peninsula. Drawing on theoretical notions regarding the state of exception, this study sheds a light on civil and political rights developments in the occupied Crimea. LÄS MER

 4. 4. Men, Machos and Masculinity – A Qualitative Study on how Bolivian Women’s Organizations Approach Gender and Masculinities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Charlotte Pedersen; [2020]
  Nyckelord :feminism; indigeneity; masculinity norms; hegemonic masculinity; patriarchy; gender equality; machismo; decolonial feminism; new masculinities; Bolivia.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines understandings of gender with an emphasis on masculinities among Bolivian feminist and women´s organizations. The specific aim has been to find out to what extent their understandings of gender include masculinities, and if so, what are their agendas and political positionings in relation to their work with men and boys. LÄS MER

 5. 5. Varför är Uruguay en starkare demokrati än Argentina? : En teoribeprövande fallstudie om bakomliggande faktorer varför Uruguay varit en framgångsrikare demokrati än Argentina 2002–2019

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Sanz Lerena; [2020]
  Nyckelord :En teoribeprövande fallstudie om bakomliggande faktorer varför Uruguay varit en framgångsrikare demokrati än Argentina 2002–2019;

  Sammanfattning : This thesis tries to shed light on the reasons why Uruguay has been classified as a stronger liberal democracy than Argentina between the years of 2002-2019. The essay is a theory-testing case study with a theoretical framework based on the concept of democratic consolidation of Stepan and Linz. LÄS MER