Sökning: "political rights"

Visar resultat 1 - 5 av 3013 uppsatser innehållade orden political rights.

 1. 1. A Liberal Peace? The Dayton Agreement and Democratization in Bosnia and Herzegovina 25 years later

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amina Elezovic; [2021]
  Nyckelord :Bosnia and Herzegovina; Dayton Peace Agreement; Liberal Peace; Democratization; Rule of Law; Human Rights;

  Sammanfattning : Over time, hundreds of peace agreements have been signed in different parts of the world. Most of those peace agreements have not brought sustainable peace. Studies show that only 50% of the peace agreements survive for 5 years. LÄS MER

 2. 2. Kvinnligt ledarskap i en värld av manliga ledare : En jämförande fallstudie mellan Margaret Thatchers och Anna Kinberg Batras politiska karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Jenbrant; [2021]
  Nyckelord :Margaret Thatcher; Anna Kinberg Batra; Genuskontraktet; Könsmaktsordning; Kvinnligt politiskt ledarskap; Kvinnlig underrepresentation; Yvonne Hirdman; Jane S Jensen;

  Sammanfattning : This essay examines two different female political leaders' ways to top positions. Even though it is over a century since women received voting rights in both the United Kingdom and Sweden, quite few women leaders have reached top positions. LÄS MER

 3. 3. Rapporteringspliktiga arrangemang - Får den enskilde vägra lämna uppgifter utan risk för sanktion?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Tale; [2021]
  Nyckelord :rapporteringspliktiga arrangemang; EU; DAC; DAC-6. skatt; beskattningsrätt; skatterätt; direkt beskattning; administrativt samarbete; mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 antog EU ett ändringsdirektiv vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, benämnt ”DAC 6”, med vilket ett regelverk om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang införs. Genom detta ändringsdirektiv ålades medlemsstaterna att införa regler med vilka skatterådgivare, och i vissa fall skattebetalare, förpliktas att till behörig myndighet rapportera vissa skatteupplägg som uppvisar någon av de i ändringsdirektivet uppräknade egenskaper som utgör en indikator på en potentiell risk för skatteflykt. LÄS MER

 4. 4. Anställningsskydd vid en verksamhetsövergång med flera förvärvare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anton Borna; [2021]
  Nyckelord :Anställningsskydd; verksamhetsförvärv; övergång av verksamhet; överlåtelsedirektivet; arbetstagarskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetstagarskyddet om verksamhetsöverlåtelser regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och lag (1976:589) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Den svenska reglerna har inte alltid sett ut som dom gör nu och växt fram ur ljuset av Europeiska unionen (EU) och av Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelser av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. LÄS MER

 5. 5. “They only talk about the trees” - An analysis of relations of power and justice in the (de)construction of Nepal’s Second International Airport

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Hanna Geschewski; [2021]
  Nyckelord :Land rights; Political Ecology; Justice; Nepal; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : While calls to reduce air travel have emerged in many high-income countries, Nepal, with only one international airport, is still striving to improve its air connectivity. In 2015, the government resumed its 1995 plan to build a second international airport near Nijgadh, a town in the southern plains. LÄS MER