Sökning: "survey"

Visar resultat 1 - 5 av 17385 uppsatser innehållade ordet survey.

 1. 1. Prediction Accuracy And Autonomy : Assessing how recommender systems objectives can align with user autonomy

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anton Angwald; Kalle Areschoug; [2021-11-24]
  Nyckelord :recommender systems; autonomy; design ethics; user studies; YouTube; evaluation metrics; intention-behaviour gap;

  Sammanfattning : IT-industrin har kritiserats för att utforma applikationer som underminerarindividers autonomi. Speciellt rekommendationssystem har identifierats somproblematiska eftersom de kan utöva oönskad kontroll över människors liv. LÄS MER

 2. 2. Försvarsvilja och institutionell design - En förklaring till varför försvarsviljan skiljer sig mellan länder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Morgan Petersson; [2021-11-22]
  Nyckelord :Försvarsvilja; enhetsstat; federal; institutionell design;

  Sammanfattning : I undersökningen World Value Survey (WVS) 2005 ställdes en fråga avseende om respondenten skulle bidra till det egna landets försvar om det hotades av krig. Resultatet uppvisade stor variation mellan länder avseende hur stor andel som svarat att de skulle delta, högst andel återfanns i Turkiet med 97 procent och lägst andel återfanns i Japan med 30procent. LÄS MER

 3. 3. HUR COVID-19 HAR PÅVERKAT ÄLDRE MED HÖRSELNEDSÄTTNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Bahar Hassan; Tina Sorian; [2021-10-21]
  Nyckelord :Covid-19; äldre; Pandemier; SARS; MERS; Coronavirus; epidemie; Enkät; Hörselvård; Kommunikation; older; Pandemic; epidemic; Survey; Hearing care; Communication;

  Sammanfattning : Background: Covid-19 broke out in late December 2019 in the Chinese city of Wuhan; thevirus is spread between humans and between humans and animals. Globally, people areworried about to be affected by Covid-19, and there is a greater risk of older people dying dueto Covid-19 infection. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av stamning och stamningsbehandling i tonåren hos vuxna personer som stammar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Svärdberger; [2021-10-21]
  Nyckelord :stamning; tonåringar; behandling; självskattning; enkät; stuttering; adolescents; treatment; self-assessment; survey;

  Sammanfattning : Adolescents who stutter can be difficult to reach with stuttering treatment as this period is characterized by complex development. For the development of stuttering treatment for adolescents, knowledge is required of what treatment is available, how it is perceived by adolescents and how it may impact adulthood. LÄS MER

 5. 5. ANTI-PLURALIST ALL THE WAY? The realtionship between authoritarian support and anti-pluralist vote choice in Europe

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Raphael Schenkel; [2021-10-13]
  Nyckelord :Anti-pluralism; authoritarian; vote choice;

  Sammanfattning : Literature on anti-pluralism has mostly focused on states and failed so far to include the individual level. This thesis aims to fill this gap and explores individual-leve! anti­pluralism or more precisely the question why citizens vote for anti-pluralist parties. As a possible explanation, I identify authoritarian support from the literature. LÄS MER