Sökning: "survey"

Visar resultat 1 - 5 av 15630 uppsatser innehållade ordet survey.

 1. 1. Internet of Things : A qualitative study about people’s knowledge ofIoT and concerns in using IoT devices

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Adam Beskow; [2021]
  Nyckelord :IoT Internet of Things ; Survey study; People’s knowledge of IoT; Privacy;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) devices often described as Smart products for consumers consists ofphysical things that inherit an Internet connection and therefore enable physical things to talkbetween each other and with people. IoT is a growing market with products existing in e.g.,consumers' homes, healthcare, or industries. LÄS MER

 2. 2. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av tredjeårsstudenters träningsvanor på hälsovetenskapliga program : en tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Tom Christensen; Mattias Kupsu; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsovetenskap; Studenter; Träningsvanor; WHO;

  Sammanfattning : Introduktion Fysisk aktivitet är något vi alla utför på en daglig basis där olika intensiteter ingår vid all form av rörelse. Fysisk träning däremot, är en strukturerad form där personen i fråga har tänkt att förbättra sin egen fysiska förmåga, kondition eller styrka. LÄS MER

 4. 4. Motivation : A study of the importance of motivation for upper secondary students in Sweden to learn the English language successfully

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Therese Sigvardsson; [2021]
  Nyckelord :motivation; Sweden; upper-secondary; learning English; instrumental; integrative; second language achievement;

  Sammanfattning : This study explores whether upper-secondary students in a Swedish school tend to have instrumental or integrative motivation towards their English studies. Several studies are looked into where a correlation between motivation and second language achievements has been found and a number of models are analysed that show how motivation plays a role in second language proficiency. LÄS MER

 5. 5. "Practice makes perfect!" : A survey study of musical practice of vocal students in upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Miranda Campora; [2021]
  Nyckelord :Singing; musical practice; self-regulated learning; warm-up; vocal teacher; knowledge requirements;

  Sammanfattning : Vocal teachers’ task is to give students a foundation for their personal practice. When the student leaves the classroom, it is their responsibility to direct their own learning. LÄS MER