Sökning: "AI"

Visar resultat 1 - 5 av 2091 uppsatser innehållade ordet AI.

 1. 1. GENERATIVA AI-MODELLER INOM SYSTEMUTVECKLING En explorativ studie över seniora systemutvecklares erfarenheter av Copilot

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :August Aublet; Gustaf Hasselgren; Mårten Jonsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Github Copilot; Generativa programmeringsmodeller; NLP-programmering; AI pro-grammeringsmodeller; AI par-programmering;

  Sammanfattning : Det har länge diskuterats och utforskats gällande digitala hjälpmedel för systemut-veckling. Idag finns det en mängd verktyg för att underlätta programmering. Artifi-ciell intelligens spelar en allt större roll inom systemutveckling, och ett exempel på detta är verktyget Copilot. LÄS MER

 2. 2. AI I FÖRSKOLAN En fallstudie om användningen av AI-verktyget Laiban och dess påverkan på förskoleverksamheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Annie Adelgren; Tove Andersson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Laiban; förskolan; artificiell intelligens AI ; digitala verktyg; skärmtid; barn; barncentrerad AI;

  Sammanfattning : Dagens samhälle genomsyras av digitaliseringen och verksamheter behöver anpassas till den nya omvärlden. Verksamheter som inte reformerar utifrån digitaliseringen riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap och därav behöver även förskolan anamma digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. STUDENTERS UPPFATTNINGAR OM GENERATIV AI I LÄRANDEMILJÖ “Det kommer att spåra totalt eller så kommer vi lära oss hantera det.”

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Simon Hedlund; Sofie Lundqvist; [2023-11-16]
  Nyckelord :Generativ artificiell intelligens; Universitetsstudenter; Uppfattning; Användbarhet; Lärande; ChatGPT; UTAUT; Acceptans;

  Sammanfattning : I takt med den pågående digitaliseringen och utvecklingen av nya teknologier har generativ AI, såsom Open AI:s ChatGPT, väckt intresse och debatt. Debatten har fokuserat på lärarnas perspektiv, men det är viktigt att även undersöka studenternas uppfattning och attityd gentemot denna teknologi eftersom de är de primära användarna. LÄS MER

 4. 4. The game changer. Hur AI förändrar undervisning i biologi.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Loay Awad; Patrik Behre; [2023-11-07]
  Nyckelord :Science education; biology education; artificial intelligence; teaching methods;

  Sammanfattning : The purpose of this work has been to analyze how the implementation of AI in high school has affected biology education from the perspectives of both teachers and students. The study has examined how the increased presence of AI in education affects students' learning ability and how AI can assist the teacher in biology education. LÄS MER

 5. 5. Evaluating and optimizing Transformer models for predicting chemical reactions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Siva Manohar Koki; Supriya Kancharla; [2023-10-23]
  Nyckelord :Chemformer; transformer; evaluation; explainable AI; fine-tuning; machine learning;

  Sammanfattning : In this thesis, we assess the effectiveness of a transformer model specifically trained to predict chemical reactions. The model, named Chemformer, is a sequence-tosequence model that uses the transformer’s encoder and decoder stacks. LÄS MER