Sökning: "AI"

Visar resultat 1 - 5 av 1150 uppsatser innehållade ordet AI.

 1. 1. Philosophical Zombies and Moral Responsibility : An Analysis of Whether Philosophical Zombies Would Have Moral Responsibility or Not

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rim Winssi; [2022]
  Nyckelord :Philosophical zombies; Consciousness; Moral responsibility; Moral agency; The Tripartite Theory of Responsibility; Attributability; Answerability; Accountability; Psychopaths; AI;

  Sammanfattning : Philosophical zombies are beings that look exactly like humans and behave in the same way as humans do. The only difference between humans and philosophical zombies is that philosophical zombies lack consciousness. This means that they can complain, cry, laugh and say that they are in pain. LÄS MER

 2. 2. An AI approach for quality improvement in heat treatment processing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Kruse Gustav; Lotta Åhag; [2022]
  Nyckelord :Artificial intelligence; heat treatment; mining; steel; smart manufacturing; pipeline; hardness; cooling; quality improvement;

  Sammanfattning : Export of heat treated steel goods has an important impact on the Swedish economy which brings performance demands and expectations on production to keep a competitive market position. Sustainability and efficiency are two important aspects in meeting these demands. LÄS MER

 3. 3. How does the performance of NEAT compare to Reinforcement Learning?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examined the relative performance of Deep Reinforcement Learning compared to a neuroevolution algorithm called NEAT when used to train AIs in a discrete game environment. Today there are many AI techniques to choose from among which NEAT and RL have become popular alternatives. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Johanna Stenius; [2022]
  Nyckelord :hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Sammanfattning : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. LÄS MER

 5. 5. Kan AI vara fullmäktig eller bud vid slutande av avtal?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Elgström; [2022]
  Nyckelord :Artificiell intelligens fullmakt bud avtal;

  Sammanfattning : Uppsatsen diskuterar området Artificiell intelligens(AI), fullmakt och bud för att kunna faställa om AI kan klassificeras som fullmäktig eller bud vid slutande av avtal. Avtalsslut via internet har blivit allt vanligare i vårt sammahälle, då artificiell intelligens har blivit ett allt mer använt område. LÄS MER