Sökning: "AI"

Visar resultat 1 - 5 av 1060 uppsatser innehållade ordet AI.

 1. 1. DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ HR - Vad händer när digitala lösningar tar över HR´s arbetsuppgifter?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jennelie Ekbladh; Klara Ymsén; [2021-10-13]
  Nyckelord :Digitaliziation; Artificial Intelligence; trategic work administration;

  Sammanfattning : Rapid advances in digitalization and Artificial Intelligence, AI, have the potential to change the labor market for the HR function as well as the market in general. Given that digitalization and AI can increase productivity in certain work tasks, they can replace certain jobs. LÄS MER

 2. 2. RESPONSIBLE WOMEN AND ANALYTICAL MEN Developing Swedish Gendered Lexica for Detection of Gender Bias in Job Advertisements

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Saga Hansson; Konstantinos Mavromatakis; [2021-09-27]
  Nyckelord :Gender Bias Detection; Machine Translation; Fairness in AI;

  Sammanfattning : In this research, we examine gender bias in Swedish job advertisements with the use of gendered lexica.Gendered lexica can be employed to ascertain whether job advertisements are written with words that are associated with more masculine or feminine traits. LÄS MER

 3. 3. SPEECH SYNTHESIS AND RECOGNITION FOR A LOW-RESOURCE LANGUAGE Connecting TTS and ASR for mutual benefit

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Liliia Makashova; [2021-09-23]
  Nyckelord :Speech synthesis; automatic speech recognition; low-resource language; machine learning; transfer learning;

  Sammanfattning : Speech synthesis (text-to-speech, TTS) and speech recognition (automatic speech recognition, ASR) are the NLP technologies that are the least available for low-resource and indigenous languages. Lack of computational and data resources is the major obstacle when it comes to the development of linguistic tools for these languages. LÄS MER

 4. 4. “Skyll inte på mig, det var AI-systemet” - En analys huruvida AI-teknikens komplexa egenskaper försvårar tillämpningen av svensk skadeståndsrättslig reglering när AI orsakar sakskador i utomobligatoriska förhållanden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Svantesson; [2021-09-17]
  Nyckelord :AI; Skadeståndsrätt; EU-rätt;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) förutspås revolutionera stora delar av samhället. Redan idag diagnostiserar AI-system patienter bättre än läkare och förutspås lösa några av mänsklighetens mest omfattande problem såsom att förhindra klimatförändringar och bota kroniska sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Interactive Ecosystem Simulator

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOHAN ATTERFORS; CARL HOLMBERG; ALEXANDER HUANG; ROBIN KARHU; BRAGE LAE; ALEXANDER LARSSON VAHLBERG; [2021-09-07]
  Nyckelord :Ecosystem; Simulation; Unity; AI; ML; RL; ABM; GA; PCG; Welford;

  Sammanfattning : As ecosystems are complex domains, both analytical and computer-aided modelscan aid in gaining insights about their dynamics. One such computer-aided modelis the concept of ecosystem simulation. This project aims to build an interactiveand visual ecosystem simulation in the Unity game engine. LÄS MER