Sökning: "Adopt"

Visar resultat 1 - 5 av 1736 uppsatser innehållade ordet Adopt.

 1. 1. NATO VÅR NYA VÄN En beskrivande studie om Sveriges socialisering med Nato under den postneutrala-eran

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Värmsjö; [2023-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study the theory of state socialisation is used to describe how norms of international poles defuse to small states, which are trying to adopt their foreign policy, in an attempt becoming members of the pole. The pole has the most influence over the small state in the position, as an almost member. LÄS MER

 2. 2. Robotic Process Automation (RPA) i sjukvården: : En studie om effektivisering och dess påverkan för personal och patienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Kevin Auvoja; Rasmus Sturesson; [2023]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Challenges; Opportunities; Implementation; Healthcare organizations; Digital Transformation; Hälso- och sjukvård; Administration; RPA; Automation;

  Sammanfattning : Dagens digitalisering ställer allt högre krav på verksamheter, då större datamängder behöver hanteras på ett effektivt och säkert sätt. Att applicera digitala verktyg och tekniker inom verksamheter kan stödja effektivare datahantering samtidigt som mänskliga resurser frigörs. LÄS MER

 3. 3. Impacts of Covid-19 on Cooperatives in Sweden : a Case Study of Arla Foods

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Farhana Sultana; Nourhan Raafat Moustafa Abdelsalam; [2023]
  Nyckelord :Cooperatives; Covid-19; Covid-19 pandemic; resilience; strategy; internal governance; decision making; economic Impact; crisis management; crisis decision-making framework;

  Sammanfattning : Different organizations face diverse challenges to survive during Covid-19. Rare external disruptions due to natural causes such as pandemics affect a company's ability to continue operations, from obtaining raw materials from suppliers to delivering finished products directly to the market. LÄS MER

 4. 4. I huvudet på en ledare : Att leda under makroekonomisk kris i börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Niina Nierenburg; Dino Pita; [2023]
  Nyckelord :macroeconomic crisis; crisis management; leadership styles; leadership in crisis; leadership competence; motivation; inspiration;

  Sammanfattning : Background: A changing world requires strong leadership. The pressure can increase in the event of the effects of a macroeconomic crisis in listed companies, as the demands from primarily shareholders increase. When a company is public, mandates within the leadership become even more important. LÄS MER

 5. 5. Regleringen av digitala avtalsobjekt i konsumentköplagen : Med fokus på tillhandahållanden av digitalt innehåll och digitala tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ejah Martinsson; [2023]
  Nyckelord :Consumer Services Act; DSM-strategy; digital content; digital services; supplied on tangible medium; goods with digital elements.; Konsumentskydd; konsumentköplag; digitala avtalsobjekt; digitaldirektivet; DSM-strategin; digitalt innehåll; digitala tjänster.;

  Sammanfattning : This thesis describes the new regulation of digital products in the Consumer Services Act (2022:260). The essay focuses specifically on the supply of digital content and digital services which derive from an EU-directive 2019/770 (henceforth The Digital Content Directive). LÄS MER