Sökning: "utvärdera intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden utvärdera intervju.

 1. 1. Design och evaluering av en universitetskurs om webbtillgänglighet : Med fokus på pedagogiska arbetssätt samt ett kursmoment om assisterande teknik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexandra Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :web accessibility; accessibility; course design; tillgänglighet; webbtillgänglighet; assisterande teknik; kursupplägg;

  Sammanfattning : En pågående digitalisering av det svenska samhället gör att tillgänglighet inte längre är ett enbart fysiskt fenomen utan också ett digitalt. Allt fler av samhällets viktiga tjänster, såsom hälsovård och banktjänster, går över helt eller till stor del till den digitala världen. LÄS MER

 2. 2. Det är inte en 'en - man show' : En intervju och enkätundersökning om förskollärarnas tankar kring pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabel Bosnjak; Adelina Murseli; [2021]
  Nyckelord :förskollärare; pedagogisk dokumentation; uppfattning; förutsättning;

  Sammanfattning : Under arbetet med denna studie fann vi att pedagogisk dokumentation alltid arbetas inom svensk förskola. Syfte med denna studie var att undersöka hur förskollärarna betraktar pedagogisk dokumentation och förutsättningar för pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 3. 3. Landskapsarkitektens retoriska grepp i tävlingsvisualiseringar

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Jansson; [2021]
  Nyckelord :retorik; bildretorik; bildteori; visualisering; visualisera; rendering; collage; liverendering; modell; intervju; övertyga; persuasio; pathos; logos; ethos; tävling; arkitekttävling; tävlingsförslag; kommunikation; informationsbild; reklam; propaganda; kapitalism; konst; bildkommunikation; visuell representation; teoriutveckling; teori; fake view; kritik;

  Sammanfattning : I deltagandet av arkitekttävlingar är visualiseringen det främsta verktyget för kommunikation. Hur vi väljer att ge form åt dessa påverkar chansen till vinst. För att ta reda på hur visualiseringar kan stärka tävlingsförslaget har jag utgått från konsten att övertyga. LÄS MER

 4. 4. Hållbar lokalisering av nya bostäder på landsbygd : En fallstudie över Skärplinge i Tierps kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Ida Lindgren; [2021]
  Nyckelord :housing location; rural areas; rural development; sustainable develop-ment; GIS; multi-criteria analysis; AHP; Covid-19; bostadslokalisering; landsbygd; landsbygdsutveckling; hållbar utveckling; GIS; multikriterieanalys; AHP; Covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur GIS-baserad multikriterieanalys kan användas för att föreslå en hållbar lokalisering av ny bebyggelse på landsbygd. Covid-19 pandemin har utmanat invanda beteendemönster och värderingar. LÄS MER

 5. 5. Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Louise Ersbring; [2021]
  Nyckelord :kanin; hantering; träning; socialisering; fasthållning; rädsla; stress;

  Sammanfattning : Kaninen används till en rad olika områden inom medicinsk forskning. Människans närvaro kan utgöra en permanent källa till stress försökskaninen, vilket kan ha negativ inverkan på djurvälfärd och forskningsresultat via dess effekt på diverse fysiologiska och kemiska parametrar. LÄS MER