Sökning: "utvärdera intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden utvärdera intervju.

 1. 1. Predictability of Shareholder Return in Medical Device Companies : Investment Decisions from thePerspective of an Investment Firm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Gröttheim; [2023]
  Nyckelord :Medical device companies; pre-market approval; total return; abnormal return; stock return prediction; market anomalies; free cash flow yield; efficient markets; financial crisis; investment firm; Medicintekniska företag; förmarknadsgodkännande; totalavkastning; abnorm avkastning; aktieavkastningsförutsägbarhet; marknadsavvikelser; avkastning på fritt kassaflöde; effektiva marknader; finanskris; investeringsföretag;

  Sammanfattning : The medical device industry has seen rapid growth in recent years, and the increasing valuations has caught the attention of investors. Although their growth has outpaced many indices, medical device companies’ reliance on capital to finance research, patents, and clinical testing to reach pre-market approval makes due-diligence and the investment research process especially complex. LÄS MER

 2. 2. Evidensbaserad beslutsfattande – Elitfotbollstränares erfarenheter och syn på användning av taktisk matchanalys och key performance indicators

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Cosmin Groza; [2023]
  Nyckelord :Fotboll; Taktisk matchanalys; Nyckeltal; Key performance indicators; Beslutsfattande; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie är undersöka hur fotbollstränare på elitnivå väljer och använder sina key performance indicators i sin matchanalys för kommande laguttagning. Detta leder fram till följande frågeställningar: 1. Hur skapas key performance indicators? 2. LÄS MER

 3. 3. Validation of mHealth Applications for Behaviour Change : A Mixed-Method Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yingyuan Guo; [2022]
  Nyckelord :mHealth apps; behaviour change; validation; mixed-method; usability; app quality; mHealth-appar; beteendeförändring; validering; mixed-metod; användbarhet; appkvalitet;

  Sammanfattning : Context: The amount of Mobile Health (mHealth) applications to cultivate a healthy lifestyle or rehabilitate patients with physical or mental disabilities are increasingly available on app stores[1]. However, without a validation process, satisfactory results may not be obtained, especially for behaviour change apps. LÄS MER

 4. 4. The environmental and social impact from digitization in buildings : A case study of the transformation and current conditions on the University hospital of Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Matilda Melén; Alma Wenhov; [2022]
  Nyckelord :digitization; building automation; HVAC; energy efficiency; qualitative interview; quantitative interview; LCA; maintenance techniques; environmental analysis; condition-based maintenance; preventive maintenance; reactive maintenance; NUS; the university hospital of northern sweden; Schneider Electric; CO2; transportation; efficiency; indoor comfort; indoor climate; climate change; digitalisering; fastighetsautomation; HVAC; energieffektivisering; kvalitativ intervju; kvantitativ intervju; LCA; underhållsstrategier; miljöanalys; konditionsbaserat underhåll; förebyggande underhåll; reaktivt underhåll; NUS; Norrlands Universitetssjukhus; Schneider Electric; CO2; transporter; effektivitet; inomhuskomfort; inomhusklimat; klimatförändring;

  Sammanfattning : To improve sustainability, social, environmental and economic aspects needs to be considered. The most optimal result appears when all three aspects are balanced equally, this is however often overseen by private investors, who focuses only on reaching economic sustainability at the expense of social and environmental sustainability. LÄS MER

 5. 5. Det moderna plagget för alla : Cirkulära metoder för att skapa hållbara jeans för människa och miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Vendela Björklund Engström; Beatrice Alfredsson; [2022]
  Nyckelord :Circular economy; service life extension; sustainability; publicity; jeans; repair; recycle; resell; transparency; Cirkulär ekonomi; förlängd livslängd; hållbarhet; publicitet; jeans; repair; recycle; resell; transparens;

  Sammanfattning : Syftet är att granska cirkulära textila hållbara metoder inom fyra olika jeansvarumärken. Genom en tematisk analys ska deras skilda tillvägagångssätt till sina cirkulära koncept att presenteras. LÄS MER