Sökning: "utvärdera intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden utvärdera intervju.

 1. 1. Det är inte en 'en - man show' : En intervju och enkätundersökning om förskollärarnas tankar kring pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabel Bosnjak; Adelina Murseli; [2021]
  Nyckelord :förskollärare; pedagogisk dokumentation; uppfattning; förutsättning;

  Sammanfattning : Under arbetet med denna studie fann vi att pedagogisk dokumentation alltid arbetas inom svensk förskola. Syfte med denna studie var att undersöka hur förskollärarna betraktar pedagogisk dokumentation och förutsättningar för pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 2. 2. Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Louise Ersbring; [2021]
  Nyckelord :kanin; hantering; träning; socialisering; fasthållning; rädsla; stress;

  Sammanfattning : Kaninen används till en rad olika områden inom medicinsk forskning. Människans närvaro kan utgöra en permanent källa till stress försökskaninen, vilket kan ha negativ inverkan på djurvälfärd och forskningsresultat via dess effekt på diverse fysiologiska och kemiska parametrar. LÄS MER

 3. 3. Designriktlinjer för digitala brädspel : En anpassning av designriktlinjer för heuristisk utvärdering av digitala strategibrädspels gränssnitt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johannes Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Digitala brädspel; designriktlinjer; heuristiker; heuristisk utvärdering; user experience design; UX; användarupplevelse; gränssnitt; brädspel; datorspel;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att besvara frågeställningen: Hur kan existerande designriktlinjer inom gränssnittsdesign anpassas för heuristisk utvärdering av gränssnittskomponenter i digitala strategibrädspel? Rapporten inleds med en bakgrund över brädspels historia, inklusive dess digitalisering och tidigare forskning inom både fysiska och digitala brädspel. Vidare redogörs en beskrivning av heuristisk utvärdering och olika designriktlinjer inom fysiska brädspel, datorspel och generell gränssnittsdesign. LÄS MER

 4. 4. För vems ögon : - en studie om hur föskollärare dokumenterar stödinsatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Granat; [2021]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; dokumentation; stödinsatser; uppföljning; utvärdering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Granat, Therese (2021). För vems ögon? En studie om hur förskollärare dokumenterar stödinsatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Hur personer inom en vänskapskrets påverkas av att dela och jämföra skärmtid

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mimmi Andreasson; Peter Borojevic; [2021]
  Nyckelord :Digital detox; Social Comparison Theory; Self-evaluation maintenance model; Smartphoneanvändning; Skärmtid;

  Sammanfattning : Smartphones blir allt mer en integrerad del av människors liv genom att erbjuda funktioner som till exempel tillfredsställer våra sociala behov. Samtidigt har dessa funktioner också blivit en källa till smartphoneberoenden. LÄS MER