Sökning: "topic of financial management thesis"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden topic of financial management thesis.

 1. 1. The rise of Big Data in Austrian tax consultancies : How stakeholders of Austrian tax consultancies assess the potential influence of Big Data

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Marc Buchner; [2020]
  Nyckelord :Big Data; tax; Austrian tax consultancies; consulting; information and communication technology; Big Data tools; Information Systems; Big Data; Steuerberatung; Österreichische Steuerberatung; Big Data in Österreich; Big Data tools; Informationstechnologie; Big Data in der österreichischen Steuerberatung; Steuerberatungskanzleien; Big Data und Steuer;

  Sammanfattning : The fact is that every individual leaves behind vast amounts of data, companies collect this data and use the knowledge gained from it in a variety of ways. One area that is lucrative for the use of Big data is the financial sector. A prominent example of the use of Big data is real-time stock market insights. LÄS MER

 2. 2. Portfolio Optimization: An Evaluation of the Downside Risk Framework on the Nordic Equity Markets

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Fabian Pettersson; Oskar Ringström; [2020]
  Nyckelord :Downside risk; Mean-variance optimization; Modern portfolio theory; Semi-variance; Downside risk; Variansoptimering; Modern Portföljteori; Semi-varians;

  Sammanfattning : Risk management in portfolio construction is a widely discussed topic and the tradeoff between risk and return is always considered before an investment is made. Modern portfolio theory is a mathematical framework which describes how a rational investor can use diversification to optimize a portfolio, which suggests using variance to measure financial risk. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk styrning inom små svenska IT-företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Enge; Johan Stridsman; [2020]
  Nyckelord :Management Control Systems; Information Technology; Small Business; Swedish Business; IT Business; Ekonomisk Styrning; Informationsteknologi; Små Företag; Svenska Företag; IT-företag.;

  Sammanfattning : Bakgrund: IT-branschen är en viktig del av Sveriges ekonomi och förväntas växastadigt, det gör dessa företag relevanta att studera. Ekonomistyrning är en viktigfunktion och om den inte fungerar kan det leda till skadliga konsekvenser för företaget. LÄS MER

 4. 4. Signaling Organizational Purpose - A textual analysis of corporate statements and product descriptions in the financial industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Nico Keil; Maximilian Meyer; [2020]
  Nyckelord :Corporate Purpose; Signaling Theory; Maturity; FinTechs; Banks;

  Sammanfattning : Corporate Purpose is a topic that is being discussed increasingly often in academic literature and among management practitioners. More and more firms express their renunciation of the traditional shareholder perspective by expressing a broad and transcendental organizational purpose from a holistic stakeholder perspective. LÄS MER

 5. 5. Sustainability Performance and Capital Structure : An analysis of the relationship between ESG rating and debt ratio

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Lindkvist; Olle Saric; [2020]
  Nyckelord :ESG Rating; Capital Structure; Sustainability; Debt Ratio; Pecking Order Theory; Trade-off Theory; Stakeholder Theory; Agency Theory; Legitimacy Theory;

  Sammanfattning : This thesis investigates the relationship between sustainability performance and capital structure, measured using the ESG (environmental, social and governance) rating and the debt ratio. In the pursuit of analysing the relationship between the ESG rating and the debt ratio, this study investigates publicly listed companies within the EU/EEA due to its mutual legislative framework on sustainable finance. LÄS MER