Sökning: "prov"

Visar resultat 1 - 5 av 1722 uppsatser innehållade ordet prov.

 1. 1. ACTITUDES EN LA PRENSA ESPAÑOLA HACIA LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL PAÍS VASCO Estrategias lingüísticas en la argumentación de los pros y contras a la política lingüística del País Vasco

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Bo Kilander; [2023-06-15]
  Nyckelord :Spanska; Spansk press; kritisk diskursanalys; normalisering av baskiska; språkprofiler; lingvistisk politik; Baskien; Prensa española; análisis critico del discurso; normalización del euskera; perfiles lingüísticos; política lingüística; País Vasco;

  Sammanfattning : Artiklarna från El Mundo och El Correo visar ett tydligt avståndstagande mot den baskiska språkpolitiken. Artiklarna från Noticias de Gipuzkoa och El diario Vasco försvarar den baskiska språkpolitiken. Artikeln från El País har en förhållandevis balanserad inställning men med övervikt mot ett negativt ställningstagande. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av tid och temperatur vid analys av pH i träckprov från häst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Olivia Ahlstedt; Martina Löfgren; [2023]
  Nyckelord :ekvint; fecesprov; mag-tarmhälsa; metodstudie; pH; provförvaring; provhantering;

  Sammanfattning : Mätning av pH i träck är vanligt förekommande i vetenskapliga artiklar om nutrition och magtarmhälsa på häst. Metoderna för mätning av fekalt pH som beskrivs i litteraturen varierar mellan olika studier vilket gör att det finns en efterfrågan av ett mer standardiserat protokoll för mätning av fekalt pH. LÄS MER

 3. 3. Är mjölkprover en alternativ provtagningsmetod för diagnostik av lentivirus hos små idisslare?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Fogelberg; [2023]
  Nyckelord :maedi-visna; kaprin artrit encefalit; SRLV; serum; mjölk; pool; frysning; kontrollprogram; ELISA;

  Sammanfattning : Lentivirus hos små idisslare (engelska: small ruminant lentivirus; SRLV) innefattar två olika virus: visna-maedivirus (VMV) och kaprin artrit encefalitvirus (CAEV). Dessa två virus orsakar kroniska infektioner hos små idisslare som slutligen leder till döden. LÄS MER

 4. 4. ”Inget ljus men snäll” : Finska krigsbarn på barnhemmet i Stråtenbo 1942 - 1943

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Malin Lööf; [2023]
  Nyckelord :Finska krigsbarn; Rotaryklubb Falun; Finska krigsbarn; Stråtenbo barnhem;

  Sammanfattning : När Finland dras in i Andra världskrigen ställs svensk neutralitetspolitik på prov. Då staten inte släpper på neutraliteten organiserar sig omgående frivilligorganisationer och privatperso-ner på både svensk och finsk mark för att kunna hjälpa det krigshärjade Finland. LÄS MER

 5. 5. ”Jag tror att det är viktigt ur många perspektiv” : En kvalitativ studie om hur lärare uppfattar matematisk problemlösning i förskoleklass och årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Bergström; [2023]
  Nyckelord :problem solving; preschool class; elementary school; ways of experiencing; phenomenography; problemlösning; förskoleklass; årskurs 1–3; lärares uppfattning; fenomenografi;

  Sammanfattning : Matematisk problemlösning är för elever ett utmanande område som är beroende av att lärare har en genomtänkt plan för hur undervisningen ska struktureras. De olika syner som visat sig finnas på problemlösning har vidare inspirerat till den här studiens syfte, vilket är att synliggöra olika uppfattningar av vad problemlösning i förskoleklass och årskurs 1–3 innebär. LÄS MER