Sökning: "upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 15327 uppsatser innehållade ordet upplevelse.

 1. 1. Uppspelningshastighetens betydelse påverkar uppspelningshastigheten förståelsen och upplevelsen vid samtidig lyssning och läsning

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Carolina Ehrencrona; Sofia Gustafsson; [2023-11-20]
  Nyckelord :Kognitiv belastning; Samtidiga lyssning vid läsning; Automatiseringsteorin; Mind-Eye-hypotesen; Eyetracking; Cognitive load; Listening-while-reading; Automaticity theory; Mind-eye hypothesis; Eye-tracking;

  Sammanfattning : Samtidig lyssning vid läsning har studerats som ett hjälpmedel för att underlätta läsning. Tidigare studier har visat tvetydiga resultat om samtidig lyssning påverkar läsförståelse eller inte och det har spekulerats i att ljuduppselningens hastighet kan vara en påverkande faktor. LÄS MER

 2. 2. När karta och terräng inte stämmer överens. Strategier som legitimerade psykoterapeuter använder för att ta sig fram i en New Public Management-styrd verksamhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Rexmo; [2023-11-17]
  Nyckelord :NPM; strategier; legitimerad psykoterapeut; kreativitet;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att undersöka legitimerad psykoterapeuters upplevelse av New Public Management (NPM) som styrform inom Västra Götalands Regionen (VGR). Svårigheterna att få NPM och människovårdande verksamheter att samspela har flitigt debatterats i media, på sociala forum och mellan professionella. LÄS MER

 3. 3. En inbjudan till nya emotionella erfarenheter. Fenomenologisk studie av psykoterapeuters upplevelser av att fördjupa känslor inom Emotionellt Fokuserad Terapi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ulrika Oscarson; Hanna Lundblad-Edling; [2023-11-17]
  Nyckelord :Emotionellt Fokuserad Terapi; fördjupning av känslor; emotioner; psykoterapeutens upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att nå kunskap om hur systemorienterade psykoterapeuter, som praktiserar Emotionellt Fokuserad Terapi, EFT, upplever arbetet med att fördjupa känslor och hur de kliniskt arbetar med detta. Vi ville studera vad psykoterapeuterna upplever är hjälpsamt i att fördjupa känslor för de par de möter. LÄS MER

 4. 4. Lägenhetsbehandling av barn och ungdomar med ätstörning En kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av intensiv familjebaserad behandling i lägenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Schubert; [2023-11-17]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; lägenhetsbehandling; familjebaserad behandling; föräldrars upplevelse; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Intense family-based treatment for eating disorders in a special family treatment apartment has been conducted by the Eating Disorder Team at the Child and Adolescent Psychiatry Service in Östersund, Sweden, since 2019. The treatment model is offered in some cases to families when usual family-based treatment (FBT) in outpatient care is an insufficient effort. LÄS MER

 5. 5. DIGITALISERING INOM ÄLDREOMSORGEN Förutsättningar för en god arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Heidi Hedman; Nina Rydenskog; Emma Strandberg; [2023-11-16]
  Nyckelord :digitalisering; äldreomsorg; arbetsmiljö; kompetensutmaning; KASAM;

  Sammanfattning : Välfärden och i synnerhet äldreomsorgen står inför betydande utmaningar kopplade till kompetensförsörjningen. Samtidigt kantas äldreomsorgen redan idag av personalbrist och bristande arbetsmiljö. Därför krävs ett gediget arbetsmiljöarbete och förändrade arbetssätt för att behålla personal. LÄS MER