Sökning: "BRAND"

Visar resultat 1 - 5 av 4377 uppsatser innehållade ordet BRAND.

 1. 1. The Risks of Shock Advertising for Non-profit Organizations : A qualitative study of the effects of shock advertising on consumer processing and evaluation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ola Olofsson; Marcus Funke; [2020]
  Nyckelord :Brand Image Incongruity; Shock Advertising; Consumer Processing; Consumer Evaluation; Brand Evaluation;

  Sammanfattning : The use of shock advertising as a means to attract consumers’ attention has been prevalent during the last decade. This is especially true in the case of non-profit organizations, where consumers are more lenient to incongruent and explicit imagery. LÄS MER

 2. 2. Anledningar till att individer följer influencers - En studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Magnusson; Johanna Marcusson; Hanna Hultemark; [2020]
  Nyckelord :Influencers; Sociala Bevis; Status; Personlighet; Självkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Anledningar till att individer följer influencers - en studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv. Seminariedatum: 2020-01-16 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i Marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Hanna Hultemark, Johanna Marcusson & Amanda Magnusson Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Influencers, Sociala bevis, Status, Personlighet, Självkänsla Syfte: Syftet är att undersöka vilka av följande faktorer som påverkar att individer följer influencers; Sociala Bevis, Principen om knapphet, Status, En influencers personlighet. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av utökat skyddsbehov för bärverk i Br0-byggnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Markus Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Utökat skyddsbehov; Br0; bärverk; byggnadsdelar; ingenjörsmässig bedömning; EKS; byggnadstekniskt brandskydd; brandsäkerhetsklass; särskild bedömning; brandteknisk klass; Extended fire safety; building components; fire safety engineering; load-bearing resistance; structural fire safety; fire resistance class; fire safety class; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate which factors that should be taken into consideration in the assessment of extended fire safety for building components in building class Br0. Problem areas have been identified through a literature study in this field. LÄS MER

 4. 4. Nike’s Dream Crazy campaign and how it influenced views and opinions towards the brand

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Brandberg; Mathias Myrefelt Norlinger; Kevin Ngo; [2020]
  Nyckelord :Nike; Swedish consumer behaviour; Political Consumerism; Kaepernick; Political stance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: In 2018 Nike launched an advertisement campaign called “Dream Crazy” that provoked controversial reactions in social media and large coverage in the media. This qualitative study aims to find out what Swedish students aged 19-24 think of specifically the political aspect of that campaign, and how much it matters and influences their decision making when choosing products. LÄS MER

 5. 5. Skillnader i sakkunnigutlåtanden angående brand- och rökspridning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Tomas Mo; [2020]
  Nyckelord :Brandutredning; mordbrand; allmänfarlig vårdslöshet; sakkunnig; sakkunnigutlåtande; spridningsutlåtande; spridningsyttrande; riskbedömning; räddningstjänst; rättssäkerhet.; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to classify a crime involving a fire, a fire-technical assessment that describes what damage the fire could have caused from a fire expert is needed. In Sweden, there are no rules how these assessments should be executed or who is considered competent enough to establish them, but there are guidelines. LÄS MER