Sökning: "mental training"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder för att främja patienters sömnkvalitet på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Pernilla Larsson; Jonna Åred; [2020-06-25]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; sömnkvalitet; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Background: Sleep is a basic need in humans and in critical illness, the need for sleep increases even further. Sleep deprivation can lead to mental and physical complications, which can result in prolonged recovery and intensive care time. Previous research has shown that intensive care patients do not get enough sleep and rest. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskor på insats : Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under strid: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanna Muhrblom; [2020]
  Nyckelord :Influences; Military; Nursing; Nurse; War; Krig; Militär; Omvårdnad; Påverkan; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns minst 32 väpnade konflikter i världen just nu och genom FN samt NATO pågår det militära insatser. Sjuksköterskor har varit en del av försvarsmaktens arbete genom historien och är idag alltid en del av de insatserna försvarsmakten ansvarar för. LÄS MER

 3. 3. Psykologiskt välbefinnande hos skidgymnasieelever : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hannes Stenström; [2020]
  Nyckelord :Psychological well-being; sports high schools; elite athletes; Psykiskt välbefinnande; idrottsgymnasium; elitidrottare;

  Sammanfattning : Studier har visat att elitidrottare lider av mental ohälsa i nära samma utsträckning som befolkningen i stort. Samtidigt så pekar data mot att ungdomar i gymnasieåldern och unga vuxna är en grupp som har högre förekomst av självrapporterat nedsatt psykiskt välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. The importance of evaluating before selecting appropriate activities as interventions in psychiatry : A qualitative study conducted as a Minor Field Study at a psychiatric clinic in Vietnam.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja Dagnäs; Julia Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Assessment; Goal setting; Mental illness; Occupation-based interventions; Occupational Therapy; Vietnam;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to describe the intervention process at a psychiatric clinic in Vietnam, from evaluation to goal setting, and how the staff choose occupation-based intervention for their patients. Method: This study is a qualitative study with inductive approach where the data collection is based on a semi-structured interview with the health care staff at a psychiatric clinic in Vietnam. LÄS MER

 5. 5. Jag dansar, därför är jag bög? : En autoetnografisk studie om hur dansbaserad gruppträning kan utmana heteronormer

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niklas Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Queer; HBTQ; Modern dans; Autoetnografi; Gruppträning;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur dansbaserad gruppträning kan utmana rådande heteronormer inom motionsidrotten. I dagens samhälle finns en tydlig hälsoklyfta inte bara mellan kvinnor och män utan även mellan de som faller in under heteronormen och de som bryter mot den. LÄS MER