Sökning: "mental training"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 1. The Inner Game och Mindfulness - En musikers mentala träning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Astrid Eriksson; [2019-10-08]
  Nyckelord :Mental träning; The Inner Game; Mindfulness; medvetenhet; vilja; tillit; musik; övning; musikalisk utveckling;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to find out what the experienced and audible effects on my flute playing would be, after having practised mental training according to The Inner Game and Mindfulness and to find out what factors The Inner Game and Mindfulness have in common. Recording myself doing exercises of The Inner Game and practising Mindfulness were the methods I used. LÄS MER

 2. 2. “Fake it til you make it”. Anestesisjuksköterskans uppfattning av simulering som metod för ökad kompetensutveckling

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Niesel; Maria Almsenius; [2019-06-20]
  Nyckelord :Simulering; anestesi; sjuksköterska; kompetens; utbildning; High Fidelity Simulation; Anestesisjuksköterska; Kunskap; Kompetensutveckling; Handlingsberedskap;

  Sammanfattning : Background: Simulation as a training/education method is used within multipleindustries/organisations in order to safely train/practice on different possible scenarios. Thistype of education method is commonly used to prepare staff and to increase the vigilance andawareness in the event of an unexpected and critical event during clinical work. LÄS MER

 3. 3. Självtest benstyrka – ny metod utvärderas efter tolv veckors intervention på Livsstilsmottagning i Karlskoga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Hedvig Siljedahl; [2019]
  Nyckelord :self-measurement tests; leg strength; leg function; maximal step-up height; prevention; habits;

  Sammanfattning : Introduction: Chronic diseases can be prevented and improved by regular physical activity and reduced sedentary time. An adequate leg strength and leg function in treatment and prevention of these disease is something to strive for. LÄS MER

 4. 4. Overcoming stage fright starting in the practice room

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Liisi Metsvahi; [2019]
  Nyckelord :stage fright; performance anxiety; mental training; mindfulness; orchestral excerpts; performance quality;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to overcome stage fright through different techniques of thorough preparation in the practice room. The main methods discussed are mindfulness and mental training. LÄS MER

 5. 5. Vad kan man när man kan spela badminton? : En kvalitativ studie av elitspelares uppfattning av sina egna förmågor

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Björn Särnbrink; [2019]
  Nyckelord :Net- and wall games; pedagogy; Badminton; Pedagogik; Didaktik; Nätspel;

  Sammanfattning : Abstract Aim. The aim of the study was to identify what abilities that elite players in badminton develop through playing. The purpose of doing this, was to get an insight into the most skillful player’s specific abilities. To investigate what you ”can do when you can do” is of great importance for teaching sports. LÄS MER