Sökning: "mental training"

Visar resultat 1 - 5 av 400 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 1. Patienten med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Östman; Martina Rieem; [2023]
  Nyckelord :Emergency care; Mental health; Patient-centered values; Patient experience; Akutsjukvård; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. Tio till femton procent av alla som söker den somatiska akutmottagningen är patienter som lider av psykisk ohälsa. Den somatiska akutsjukvården kan medföra en komplex och stressfylld miljö och individer som lider av psykisk ohälsa påverkas av denna miljö negativt. LÄS MER

 2. 2. Hur samvarierar fysisk aktivitet med upplevd livskvalité bland fyra individer med psykisk ohälsa : ”Livet är en dans, ibland”

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Linnea Ericsson; [2023]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; idrottsvetenskap; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to investigate the significance of physical activity as a treatment for four individuals with mental illness. Can physical activity as a form of treatment coexist with an individual´s physical and mental health, quality of life and other components of life? - Primary research question: “How does physical activity coexist with perceived quality of life in four individuals with mental illness?” - Secondary research question: How does physical activity coexist with physical health?” - Secondary research question: “How does physical activity coexist with mental health?” - Secondary research question: “What impact does physical activity as a form of treatment have on the individual´s other aspects of life?” (Unemployment, home sitters, social exclusion, socioeconomic vulnerability, body perception). LÄS MER

 3. 3. Bastubadets påverkan på upplevd återhämtning efter högintensiv träning : En singel subjekt experimental A-B-A design pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andreas Hammar; [2023]
  Nyckelord :Bastubad; Fysisk aktivitet; Värme-inducerad; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: En kvalitativ återhämtning skapar förutsättningar för superkompensation av kroppsdelar och påskyndar därmed rehabilitering av rörelseapparaten. Mental stress hög fysisk ansträngning och dålig sömnkvalitet utmanar kroppens förmåga till återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet och upplevd stress hos kvinnor 3-6 månader efter vaginal förlossning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Minda Nilsson; [2023]
  Nyckelord :postpartum; physical activity; perceived stress; women’s health; physiotherapy; postnatal depression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graviditet och förlossning innebär en fysisk och mental påfrestning. Efter förlossning kan det vara svårt att återgå till den nivå av fysisk aktivitet som innan en graviditet. Med fluktuerande hormoner visar att vissa kvinnor kan vara mer utsatt för upplevd stress och ångest vilket kan leda till depression. LÄS MER

 5. 5. Att möta kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer på akutmottagningen : En litteraturbaserad studie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ruslan Alhalabi; Mohamad Diab; [2023]
  Nyckelord :emergency department; meeting; nurse; partner violence intimate; women; akutmottagningen; kvinnor; möte; sjuksköterskor; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relationer ökar kraftigt i samhället. Konsekvenserna av att utsättas för våld är flera och ingriper både fysiska och psykiska påfrestningar som påverkar kvinnors livssituation. Akutmottagningen är den främsta vårdenhet som våldsutsatta kvinnor söker sig till. LÄS MER