Sökning: "balans"

Visar resultat 1 - 5 av 2319 uppsatser innehållade ordet balans.

 1. 1. ”MAGDALENA ANDERSSON HADE KRAFTEN ATT KROSSA GLASTAKET” En kritisk diskursanalys av mediers gestaltning av Magdalena Andersson som statsminister ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Åsberg; [2023-04-14]
  Nyckelord :Medier; Gestaltning; Hyrbidkvinnlighet; Könsstereotyper; Diskurs;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Magdalena Andersson gestaltas som statsminister i två svenska tidningsmedier, Aftonbladet och Expressen. Frågeställningen som uppsatsen ämnar att besvara är Hur gestaltas Magdalena Anderssons i medier utifrån ett genusperspektiv?. LÄS MER

 2. 2. ”- JAG MÅSTE LEVA BÅDA VÅRA LIV OCH SE TILL ATT ALLTING FUNKAR” Stöd för att kunna uppleva aktivitetsbalans - upplevelser hos anhöriga till personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Sagré; Josefin Wallmark; [2023-04-05]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; demenssjukdom; aktivitetsbalans; vård i hemmet; stödinsats;

  Sammanfattning : Bakgrund Demenssjukdom är ett samlingsnamn för flera degenerativa sjukdomar som orsakas av en förändring i hjärnans funktioner. Vård av personer med demenssjukdom sker mer och mer i hemmet av en närstående än på andra instanser. Anhörigvårdare riskerar på grund av hög belastning, oro och stress att uppleva en obalanserad vardag. LÄS MER

 3. 3. En vårdande relation efter fysiska tvångsåtgärder – sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Fogelqvist; Åse Millqvist; [2023-03-30]
  Nyckelord :Vårdande relation; sjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad; tvångsåtgärd; fysiskt tvång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatrisk tvångsvård är en av få situationer då grundlagsskyddade fri- och rättigheter är begränsade. Att blir tvångsvårdad innebär att patienten får sin autonomi begränsad, personen har inte längre rätt att bestämma över sig själv. LÄS MER

 4. 4. Hur ett noterat läkemedelsföretag skapar och underhåller värderingsmodeller för redovisning av forskning och utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Pettersson Fors; Sara Fares; [2023-02-21]
  Nyckelord :Forskning och utveckling; Immateriella tillgångar; IAS 38; Diskonterad kassaflödesvärdering; Kostnadsföringsmodellen; Läkemedelsföretag; AstraZeneca;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Läkemedelsbranschen är globalt ledande investerare inom forskning och utveckling. En forskning- och utvecklingsprocess tar i genomsnitt 10 till 15 år. För immateriella tillgångar tillåter standarden IFRS bedömningar angående aktivering för utvecklingsutgifter där olika värderingsmodeller är tillämpbara. LÄS MER

 5. 5. “En förändring för en bättre värld” En studie om att organisera CSR- och hållbarhetsarbete, samt att skapa värde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Saga Greby; Amanda Ellebrant; [2023-02-16]
  Nyckelord :CSR- och hållbarhetsarbete; Organisering; Koncernstruktur; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har länge varit ett aktuellt ämne som diskuterats i samhället. En hållbar utveckling handlar om att värna om jordens resurser för att även nästkommande generationer skall kunna leva ett gott liv på denna planet. En aktör som har stor påverkan på samhällets hållbara utveckling är företag. LÄS MER