Sökning: "självkänsla kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden självkänsla kvinnor.

 1. 1. Anledningar till att individer följer influencers - En studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Magnusson; Johanna Marcusson; Hanna Hultemark; [2020]
  Nyckelord :Influencers; Sociala Bevis; Status; Personlighet; Självkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Anledningar till att individer följer influencers - en studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv. Seminariedatum: 2020-01-16 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i Marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Hanna Hultemark, Johanna Marcusson & Amanda Magnusson Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Influencers, Sociala bevis, Status, Personlighet, Självkänsla Syfte: Syftet är att undersöka vilka av följande faktorer som påverkar att individer följer influencers; Sociala Bevis, Principen om knapphet, Status, En influencers personlighet. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier och dess betydelse för individens självkänsla och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Sandberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sociala medier används överallt idag och människor är pressade att alltid vara tillgängliga. Bilder och andra uppdateringar gör det enkelt att göra sociala jämförelser. Forskning har visat att detta kan ha en negativ relation till självkänsla och kroppsuppfattning. LÄS MER

 3. 3. Har kärlekens villkor förändrats? – en kvalitativ studie om unga kvinnor i tinderlandskapet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Lindén; Molly Svensson; [2020]
  Nyckelord :romantisk tinderdejting; Tinder; relationsskapande; digital dejting; The app generation; flytande kärlek; kärlekssmärta; romantiska avvisanden; modernitet; romantic tinder-dating; digital dating; relationship building; liquid love; heartbreak; romantic rejections; modernity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka unga kvinnors upplevelser av att genom dejtingappen Tinder försöka inleda kärleksrelationer. Urvalet bestod av åtta kvinnor i åldrarna 23–27 år, vilka alla hade använt Tinder i syfte att dejta romantiskt. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. STUDENTERS UPPFATTNINGAR OM ALLVARLIGHETSGRADEN AV PARTNERVÅLD : Kan uppfattningar om partnervåld skiljas utifrån studentens kön, våldsutövarens kön och studentens självkänsla?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Höjer; Mikaela Leavell; Sofie Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Opinions of Domestic Violence Scale; Rosenberg´s Self-Esteem Scale; perceptions; perpetrators sex; Partnervåld; Opinions of Domestic Violence Scale; Rosenberg´s Self-Esteem Scale; uppfattningar; våldsutövarens kön;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt hur uppfattningar om allvarlighetsgraden av partnervåld skilde sig mellan manliga och kvinnliga studenter. Vidare undersökte studien hur våldsutövarens kön och studentens självkänsla kunde skilja studenters uppfattningar om allvarlighetsgraden av partnervåld. LÄS MER

 5. 5. Från tiden i ett självskadebeteende : En kvalitativ studie om 14 vuxna kvinnors tidigare erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Maria Olsen; Lena Bergfalk; [2020]
  Nyckelord :Selfharm; coping; NSSI; relations; attachment; Självskada; coping; NSSI; relationer; anknytning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att fråga individer med ett bakomliggande självskadebeteende om de i efterhand upplever att relationer så som familj, vänner, skola och sociala medier haft inverkan på deras tidigare självskadebeteende. Studien har utgått från 14 vuxna kvinnor. LÄS MER