Sökning: "självkänsla kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden självkänsla kvinnor.

 1. 1. Partnervåld: mäns våld mot kvinnor. Bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen ur kvinnors perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Inger Lortsch; Cecilia Smircic; [2020-08-05]
  Nyckelord :Intimate partner violence; domestic violence; abused women s experiences; battered women; attitude of healthcare personnel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker partnervåld med fokus på mäns våld mot kvinnor. Olika typer av partnervåld innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Normaliseringsprocessen innefattar en strategi där kvinnan internaliserar våldet från våldsutövaren samt normaliserar dessa överträdelser. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT IDENTIFIERA VÅLDSUTSATTA KVINNOR : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sanna De-Wall; Emma Karström; [2020]
  Nyckelord :erfarenheter; identifiering; litteraturöversikt; sjuksköterskan; upplevelser; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem världen över och definieras som fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp som kränker kvinnors fysiska kropp, självkänsla och känsla av förtroende till en annan människa. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i arbetet med våldsutsatthet. LÄS MER

 3. 3. Infertila kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rebecka Kristensen; Josefine Sandén Arfwidsson; [2020]
  Nyckelord :Infertilitet; kvinnor; lidande; mening och sammanhang; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen drabbas cirka 34 miljoner kvinnor av infertilitet. När en kvinna inte har blivit gravid efter ett års uppehåll med preventivmedel påbörjas en infertilitetsutredning. Utifrån den avgörs vilken behandling som är möjlig för att öka chanserna att bli gravid. LÄS MER

 4. 4. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kewan Jabbarian Dezgir; Omid Soltani; [2020]
  Nyckelord :Våld; patriarkat; vanmakt; konsekvenser; hjälp; stöd;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien grundas i intervjuer från socialsekreterare som arbetar inom stöd och skydd mot våld i nära relationer. Syftet med studien är att undersöka de sociala sekreterarnas perspektiv på de negativa konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 5. 5. SAMBANDET MELLAN INSTAGRAMANVÄNDANDE, SJÄLVKÄNSLA OCH PERSONLIGHET

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Shiler Rahimi; August Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Instagram; self-esteem; personality; Instagram; självkänsla; personlighet;

  Sammanfattning : The use of social media increases and is a natural part of many people's life. The impact of social media on our mental health is a current topic, but yet a relatively new research area. The aim of the study was to investigate whether there is any relationship between the use of Instagram and self-esteem. LÄS MER