Sökning: "självkänsla kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade orden självkänsla kvinnor.

 1. 1. Olika offer, lika skuld? En kvantitativ studie om skuldbeläggande av våldtäktsoffer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tova Isaksson Génetay; Lisa Lindström; [2024]
  Nyckelord :könskillnader; självkänsla; skuldbeläggning; våldtäkt; gender differences; rape; self-esteem; victim blaming; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate, in a Swedish context, if the gender of a rape victim relates to how much blame they are attributed. Furthermore, to investigate if the gender, male and female, of the observer relates to how much blame they assign to the victim. LÄS MER

 2. 2. Sexuell hälsa under klimakteriet hos kvinnor i Sverige-En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser, en enkätundersökning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Jakhammer; Henny Karlberg Lindqvist; [2024]
  Nyckelord :Nyckelord Kvinnohälsa; Klimakteriet; Sexuell hälsa; Barnmorska; Partnerskapsteorin; Jämställd hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Sexuell hälsa kräver att alla människors sexuella rättigheter respekteras och skyddas. I klimakteriet är det inte ovanligt att kvinnor upplever att sexualiteten påverkas. Hur klimakteriet påverkar kvinnor är individuellt och mångfacetterat. LÄS MER

 3. 3. Att lyfta fram kvinnors upplevelser: en studie om livmoderhalscancers påverkan på kvinnors sexuella hälsa : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Malin Carlborg; Linnéa Danielsson; Elin Mahrs Widelius; [2024]
  Nyckelord :Qualitative method; cervical cancer; gynecological cancer; nursing care; SoC Sense of coherence ; experiences; Kvalitativ metod; cervixcancer; gynekologisk cancer; omvårdnad; KASAM; erfarenheter ;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 rapporteras det globalt 604 000 nya fall av livmoderhalscancer. I 90% av fallen skedde dessa i låg- eller medelinkomstländer. Den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer är infektion med HPV-virus som är en sexuellt överförbar infektion. LÄS MER

 4. 4. Förstföderskors upplevelse av sjuksköterskans amningsrådgivning på eftervårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thilda Trulsson; Tilda Strandberg; [2024]
  Nyckelord :Förstföderskor; upplevelse; amningsrådgivning; sjuksköterska; amning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning är en mänsklig rättighet och har ett flertal hälsofördelar för både moder och barn. Många kvinnor upplever amningen som en prestation. För att uppnå fungerande amning krävs adekvat rådgivning från kunnig hälso- och sjukvårdspersonal, i syfte att bland annat stärka kvinnors självkänsla. LÄS MER

 5. 5. Hormoner, emotioner och reaktioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Matilda Hestner; Jessica Sabel; [2023-11-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning. Orala hormonella preventivmedel är det mest frekvent använda preventivmedlet hos unga kvinnor i Sverige. Det finns dock bristande kunskap kring olika psykiska biverkningar som kan medfölja vid användning. LÄS MER