Sökning: "leken"

Visar resultat 1 - 5 av 1960 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 1. Uppfattningar om lekens betydelse för barns utveckling och lärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jonna Johansson; Sara Ilievski; Shazia Ibrahimy; [2023-10-21]
  Nyckelord :Lek; Lärande; Utveckling; Förskola; Förskoleklass; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om leken har samma betydelse för barns lärande och utveckling i förskolan som i förskoleklassen. Vi önskar skapa en djupare förståelse om förskollärarens uppfattningar kring leken. LÄS MER

 2. 2. Den fria lekens betydelse En pilotstudie om förskollärares syn på leken i relation till barns lärande och utveckling i förskolan och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anton Möller; Amanda Nilsson Torén; [2023-10-19]
  Nyckelord :Lärande; utveckling; förskola; fri lek; förskollärare;

  Sammanfattning : Leken är beskriven som en viktig del för barns lärande och utveckling genom litteratur och styrdokument som man får ta del av under utbildningen till förskollärare, däremot har förskoleklassen ett schema som är mer styrt än förskolan i Sverige. Denna studie syftar till att undersöka förskollärares syn på fri lek i relation till barns lärande och utveckling både i förskolan och förskoleklassen. LÄS MER

 3. 3. Hur kan barns perspektiv få uttryck på fritidshemmet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Gentrit Osmani; Agnetha Karlsson Rimstedt; Johanna Östling Lundgren; [2023-10-19]
  Nyckelord :Barns perspektiv; barnperspektiv; delaktighet; inflytande; barndomssociologi;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur barn beskriver delaktighet och inflytande i fritidshemmet ur barns perspektiv, även hur personalen på fritidshemmet beskriver delaktighet och inflytande i fritidshemmet ur ett barnperspektiv. Vår grundsyn har varit det barndomssociologiska synsättet. LÄS MER

 4. 4. “Fröken! När ska du gå?!!”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ramzi Jawhar; Serdar Uygun; [2023-10-19]
  Nyckelord :Egeninitierad lek; Styrd lek; Fritidshem; Fritidslärare; Lärare i fritidshem; Konflikthantering; Problemlösning; Alliansbildning; Relationsarbete; Identitetsskapande; Maktrelationer; Kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera lärarsynen på lek och de förmågor lärarna anser leken främjar. Förutom förmågorna i leken berörs även maktrelationer och relationsskapande genom barninitierade lekar. För att få svar på studiens syfte använde vi oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Vad är det vi gillar när vi gillar skådespeleri? Ett konstnärligt sökande efter teaterns unika potentialer som konstform

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Nikola Borggård Gavanozov; [2023-07-03]
  Nyckelord :teater; skådespeleri; scenisk gestaltning; Skådespelartekniker; Skådespelarmetoder; Kroppen; Hjärnan; Tro; Religion; Verklighetens magi;

  Sammanfattning : Med avstamp i en fråga som jag initialt formulerade Vad är det vi gillar när vi gillar skådespeleri ger jag mig ut i ett sökande efter att fånga och om möjligt med ord beskriva konstformen vi kallar skådespeleri, dess fulla potential och hur man skulle kunna gå till väga för att uppnå den. Min startpunkt i det här arbetet har varit en frustration över sakernas tillstånd och en upplevelse som scenkonstnär av att vi i det svenska teaterklimatet inte i tillräcklig grad lyckas använda oss av det där som gör just teaterrummet och teaterupplevelsen unik. LÄS MER