Sökning: "ANNA"

Visar resultat 1 - 5 av 14033 uppsatser innehållade ordet ANNA.

 1. 1. En allvarlig folksjukdom – representationer av depression i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Ahlbertz; Cornelia Forsberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka representationer av depression som har företräde i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom, vilka subjektspositioner som blir möjliga för deprimerade patienter, samt hur förståelsen upprätthålls och utmanas av vårdpersonal. Uppsatsen var en kvalitativ studie i två delar. LÄS MER

 2. 2. ”Varför vi har det? För att det funkar!” En kvalitativ studie om hur arbetsgivare använder incitamentsystem som styrmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Maria Pejic; Robert Thorvald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Incitamentsystem; monetära incitament; motivation; prestation; styrmedel;

  Sammanfattning : Arbetsgivare kan använda sig av monetära incitament som ett erkännande för väl utförd prestation trots att tidigare forskning visar på att det kan ha negativa effekter för arbetstagaren. Genom att sätta för högt uppsatta mål skapas ett missnöje hos arbetstagare samtidigt som prestationsbaserade belöningar uteblir eftersom målen inte uppnås. LÄS MER

 3. 3. Textsamtal med skönlitteratur somspecialpedagogisk undervisningsmetod : Läsförståelse och literacy i ämnet svenska som andraspråk med elever i flerspråkiga utbildningssammanhang

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Bengtsson Anna-Karin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Effect of Introducing a Curbside Recycling System on the Recycling Behavior of Households

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Särnholm; [2022]
  Nyckelord :curbside recycling; recycling behavior; circular economy; waste management; Sweden; Callaway and Sant Anna;

  Sammanfattning : This research investigates whether the implementation of a curbside recycling system has an effect on the behavior of households with regard to the recycling of packaging material in Sweden. Previous research presented in the literature points out that the decision to engage in recycling behavior, rather than free-riding on the contributions of others, is based on the perceived contribution of others. LÄS MER

 5. 5. Vidareutbildade sjuksköterskors erfarenheter av patientens följsamhet vid kompressionsbehandling och vad som kan påverka den : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Lundström; Diana Åkesson; [2022]
  Nyckelord :Advanced nurses; Compliance; Compression therapy; Municipal Healthcare; Selfcare; Egenvård; Följsamhet; Kommunal hälso-och sjukvård; Kompressionsbehandling; Vidareutbildade sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kompressionsbehandling används till patienter med benödem och sår på underben vilket är en vanligt förekommande arbetsuppgift för sjuksköterskan i kommunal hälso-och sjukvård. Det finns riktlinjer för hur patientens cirkulatoriska status i benen ska bedömas i samband med en kompressionsbehandling. LÄS MER