Sökning: "ANNA"

Visar resultat 1 - 5 av 14682 uppsatser innehållade ordet ANNA.

 1. 1. Paradoxen av second hand: Hur konsumtionen av second hand kläder kan bidra till överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ryberg; Olivia Svensson; [2023-09-22]
  Nyckelord :second hand; hållbarhet; överkonsumtion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns en kultur som präglas av snabba trender, materialism och ständig konsumtion. Modebranschen har mottagit kritik för sin påverkan på arbetarnas villkor, miljön och incitament till ökad konsumtion. Konsumenter blir allt mer medvetna om de negativa effekterna av sina konsumtionsval. LÄS MER

 2. 2. Hur förstår du vad du läser?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Hedberg Kiltorp; Anna Nydén; [2023-09-20]
  Nyckelord :lässtrategier; unga läsare; läsförståelse; explicit undervisning; lågstadiet; grundskola;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka vilka lässtrategier elever i årskurs 3 använder sig av under sin läsning. För att besvara syftet utformades tre frågeställningar över vilka lässtrategier elever i årskurs 3 säger att de använder, vilka lässtrategier de använder och hur medvetna de är över sin lässtrategianvändning. LÄS MER

 3. 3. Softening - a choreographic exploration with trees

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna Wennerbeck; [2023-08-22]
  Nyckelord :Trees; Choreography; Dance; Eco Art; Embodiment; Resilience; Reconnect; Ecosomatic;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to explore how to connect with nature through an embodied work, understood through a choreographic practice. It seeks to investigate what movements and materials can be generated from a choreographic work with trees. LÄS MER

 4. 4. Deficiencies within customs management - An exploratory case study about how a MedTech company can improve their customs management.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Götborg; Josefina Rogestedt; [2023-07-03]
  Nyckelord :customs; customs procedures; customs management; deficiencies within customs; internal monitoring; coordinating measures;

  Sammanfattning : World trade values have increased extensively during the last decades. Customs is a fundamental part of global trade, and this puts pressure on companies to be aware of procedures and related regulations. LÄS MER

 5. 5. Taxing the skies - A study on the Swedish air passenger tax and its impact on the number of passengers

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Gligoric; Dejana Jerkovic; [2023-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to analyze the impact of the Swedish air passenger tax on the number of air passengers in Sweden. The tax was implemented in April 2018 with the aim to reduce air travel demand and decrease the aviation industry's greenhouse gas emissions. LÄS MER