Sökning: "weeks"

Visar resultat 1 - 5 av 1670 uppsatser innehållade ordet weeks.

 1. 1. Såret som aldrig läkte- en intervjuundersökning med distriktssköterskor i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina Andersson; Jenny Johansson; [2019-11-25]
  Nyckelord :svårläkta sår; distriktssköterska; kommunal hälso- och sjukvård; samverkan; samarbete; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Background: Treating wounds are the most common care actions regardless care unit. Wounds that have not healed within six weeks are classified as chronic ulcers. The district nurse has a responsibility to supervise and organize the work as well as collaborating with other professions. LÄS MER

 2. 2. How do Cultural Characteristics and Software Engineering Practices Interplay?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ameera Darwish; Anna Henryson; [2019-11-18]
  Nyckelord :software engineering practices; culture; global software development; architecture; design; culture dimensions;

  Sammanfattning : This paper is an empirical study looking atthe usage of software engineering practices and culturecharacteristics through the culture dimensions definedby Geert Hofstede. Using a survey to collect data fromsoftware engineering professionals worldwide, in atimespan of three weeks, the data is analysed by takingthe responses from Indonesia and Sweden, and mappingthem to the selected four culture dimension indices. LÄS MER

 3. 3. Traceability of Human Error Production Defects in Automotive Manufacturing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Chiara Lucatello; Chatchai Sornkarn; [2019-11-12]
  Nyckelord :Error detection; in-and-out; logging process; Inputting process; Technological frames; Usability; Traceability; Process improvement; Factory automation;

  Sammanfattning : Many global automotive industries have movedtowards factory automation, yet several still rely on collectingmanual data from the plant floor and manually inputting thedata into the management quality system in the assembly line. Inthis case study research, the objective of our study was to observehow technology advancement can be supported for human errorlogging in the quality assurance process. LÄS MER

 4. 4. "Wir schaffen das!" - En kvantitativ innehållsanalys om svensk nyhetsbevakning av EU:s asylpolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Sandberg; Raphaelle Sisask; [2019-06-28]
  Nyckelord :Gestaltning; uppmärksamhetscykel; EU; Europa; flykting; flyktingkris; DagensNyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen; kvantitativ innehållsanalys; Framing; issue-attention-cycle; media-attention-cycle; EU; refugee; refugee-crisis; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen; quantitative content analysis;

  Sammanfattning : During the refugee crisis of 2015 and 2016 the European Union experienced an unparalleled amount of refugee and migrant arrivals. ​As member states and political parties disagreed on how to respond to the migratory pressures, ​the parliaments ​2014​-​2019​ legislative ​term would be characterized by numerous internal conflicts. LÄS MER

 5. 5. Är D-vitamintillskott lösningen på den globala fetmaepidemin?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Agnessa Meiton; Gustav Ohlsson; [2019-06-25]
  Nyckelord :D-vitamin; fetma; övervikt; d-vitaminsupplementering; viktminskning; vitamin D; obesity; overweight; vitamin D supplementation; weight loss;

  Sammanfattning : Bakgrund: D-vitaminets samtliga funktioner i kroppen är svåra att förstå på grund av dess medverkan i många olika processer. Det är känt att fetma är associerat med låga koncentrationer av 25(OH)D i blodet. I flera studier har man sett en korrelation mellan 25(OH)D och fettmassa samt BMI. LÄS MER