Sökning: "weeks"

Visar resultat 1 - 5 av 2338 uppsatser innehållade ordet weeks.

 1. 1. “Gilla om du vill ha en valrörelse som handlar om sakfrågor istället för smutskastning” - En kvantitativ innehållsanalys om negativa kampanjer på politiska partiers Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabel Lindén; Elin Rasmusson; Cornelia Sahlin; [2023-03-10]
  Nyckelord :Instagram; politisk kommunikation; negativa kampanjer; framing; priming; personalisering;

  Sammanfattning : Executive summary The political strategic communication that involves mapping the opponent's weaknesses and aiming criticism towards the opponent can be found far back in time. How this criticism has been applied is something that has varied, but the phenomenon is often referred to as negative campaigning. LÄS MER

 2. 2. Ovary spheroid formation and quality assessment using two different protocols

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Nikki Wallius Hiltunen; [2023]
  Nyckelord :ovary; fertility; spheroid; Biosilk™; three-layer gradient system; äggstock; fertilitet; sfäroid; Biosilk™; trelagers gradientsystem;

  Sammanfattning : Redan innan födseln fastställs kvinnors fertilitet, som karakteriseras av ett begränsat antal äggblåsor, så kallade folliklar. Beståndet av folliklar minskar naturligt med åldern, samtidigt som kvinnors fertilitet beror på deras steroid- och äggproduktion. LÄS MER

 3. 3. Skillnader mellan granindivider gällande initieringsfrekvens för somatisk embryogenes

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Josefine Björs; Jonathan Sjögren; [2023]
  Nyckelord :skogsträdsförädling; Picea abies; fröklonförökning;

  Sammanfattning : Gran (Picea abies) har länge varit ett viktigt trädslag för den svenska skogsnäringen. Skogsbruket står inför en oviss framtid och med ett alltmer ostadigt klimat behövs ett genetiskt material som kan klara dessa nya prövningar. LÄS MER

 4. 4. Sanning och konsekvens : En undersökning om unga vuxnas nyhetskonsumtion och källkritiska tänk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Samuel Björn; Måns Engdahl; [2023]
  Nyckelord :Nyheter; unga vuxna; tillit; sociala medier; traditionella medier; användningsteorin; tvåstegshypotesen;

  Sammanfattning : The increased pace and sensationalism in news journalism during the digitalization has made terms like fake news and clickbait more popular and a concern has emerged that future generations will live in a world where truth is a fluid concept. Our study aims to investigate the sources from which young adults receive news and their source-critical thinking about that information. LÄS MER

 5. 5. Pen-rotation scheme for growing pigs : effects on pig aggression and social affiliation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Moses Agbenyegah Gadri; [2023]
  Nyckelord :aggressive; affiliative; fighting; littermates; behaviours; reuniting;

  Sammanfattning : This master project aimed to assess if a pen-rotation scheme mitigated the effects of reuniting pigs after temporal separation. Six groups of crossbred (Yorkshire and Hampshire) growing pigs, (8 - 10 littermates per group) aged between 12 – 13 weeks, were video recorded separately in their original home pens for 2 h before a temporal separation to undergo the pen rotation scheme in pairs for 3 days. LÄS MER