Sökning: "weeks"

Visar resultat 1 - 5 av 797 uppsatser innehållade ordet weeks.

 1. 1. DriVR - A driving school simulator in VR

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Ludvig Åkesson; Joel Buhrman; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many driving schools request cheap, safe alternatives to driving lessons. Some VR (Virtual Reality) car simulators already exist today, but they are either too expensive or not adapted to the Swedish trac system. LÄS MER

 2. 2. Vad förändrar självmedkänsla? Deltagares erfarenheter vid Mindfulnessbaserad stressreduktion och Mindfulnessbaserad kognitiv terapi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Inger Callsen Alvin; Marie-Louise Grahn; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness-based cognitive therapy; Mindfulness-based stress reduction; mindfulness practice; self-compassion; MBP teacher; qualitative research; attitudes; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker åtta individers upplevelser av förändring i självmedkänsla under åtta veckors gruppdeltagande i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR och mindfulnessbaserad kognitiv terapi, MBKT. Studien har en huvudsakligen kvalitativ forskningsansats. LÄS MER

 3. 3. ”Och… vad väcker det i dig?” En korrelationsstudie; alexitymi, kvalitet i nära relationer och generell hälsa i en allmänpsykiatrisk population

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ingrid Ranebo; Charlotte Forsberg; [2018]
  Nyckelord :alexitymia; attachment; TAS-20; RSQ-30; GHQ-12; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten och graden av alexitymi och dess samband med kvalitet i nära relationer och psykisk ohälsa i en allmänpsykiatrisk population. Studien genomfördes på en allmänpsykiatrisk mottagning för vuxna under två veckors tid med ett konsekutivt urval där patienterna vid ett ordinarie besök ombads besvara ett enkätmaterial. LÄS MER

 4. 4. Samhällsfarliga konflikter - En undersökning av begreppsdefinitionen med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn, samt en komparativ studie av hanteringen av samhällsfarliga konflikter i Sverige och Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kollektiv arbetsrätt; Samhällsfarliga konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I förevarande uppsats undersöks det svenska systemet för hantering av samhällsfarliga konflikter. Uppsatsen kommer dels att diskutera det svenska definitionsbegreppet av sådana konflikter med utgångspunkt i aktuell konflikt i Göteborgs hamn, dels genomföra en komparativ studie med det danska arbetsrättsliga systemet för att hantera uppkomsten av sådana konflikter. LÄS MER

 5. 5. Brandskyddsutbildning med nya virtual reality-metoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :August Sandgren; [2018]
  Nyckelord :Fire safety training; virtual reality; questionnaire; evacuation alarm; folder; brandskyddsutbildning; enkät; utrymningslarm; informationsblad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate whether fire safety training using virtual reality (VR) is a viable method compared to more traditional methods of fire safety training. One part of the Lund University School of Economics and Management (LUSEM) was built as a VR model. LÄS MER