Sökning: "weeks"

Visar resultat 1 - 5 av 2186 uppsatser innehållade ordet weeks.

 1. 1. Undervisning i lässtrategier för ökad läsförståelse : En interventionsstudie i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Heléne Bäckström; Lisette Vik; [2022]
  Nyckelord :interventionsstudie; reciprok undervisning; lässtrategier; språklig förmåga; metakognitiv förmåga;

  Sammanfattning : This study explores reciprocal teaching and the effectiveness of reading strategies, focusing on linguistic versus metacognitive ability, for improving reading comprehension. The participants were 22 fourth-grade students identified with poor reading comprehension, from two schools in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Three-Dimensional Cartilage CultureModel – Cell Culture and Analysis ofChondrogenesis

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Mario Zambrana; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Articular cartilage injuries are a major challenge in orthopedic surgery. Articular cartilage has a low metabolic activity, and it is avascular. Therefore, when injuries occur cartilage has a limited capacity to fully regenerate. LÄS MER

 3. 3. Utomhusundervisning i NO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Haneen Alsefi; Emma Hultqvist; [2022]
  Nyckelord :Anders Szczepanski; betydelse; lärande utomhus; utomhuspedagogik;   undervisning utomhus;

  Sammanfattning : Aims: The topic of the knowledge review that has been carried out is outdoor learning. The purpose of this study is to examine what possibilities are created for students' learning and well-being by conducting teaching in the natural sciences and in outdoor environments. LÄS MER

 4. 4. Impact of storage at freezing temperatures on casein micelle size, coagulation properties and curd yield in bovine milk

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ebba Bondesson; [2022]
  Nyckelord :Casein micelle size; milk coagulation time; gel strength; curd yield; freezing; freeze drying;

  Sammanfattning : Frozen storage is an efficient and convenient way to preserve and transport milk, but the effect from frozen storage needs to be further researched. The objective of this study was to investigate how storage at freezing temperatures (-80°C and -20°C) of frozen and freeze-dried bovine milk samples, respectively, affects pH, casein micelle size, ethanol stability, rheological properties and curd yield. LÄS MER

 5. 5. Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare : skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Lundbeck; [2022]
  Nyckelord :BCS; beteende; beteenderelaterad livskvalité; BMI; body condition score; body mass index; djurvälfärd; fysisk aktivitet; hull; hund; hundägare; livskvalité; motion; obesitas; övervikt;

  Sammanfattning : Veterinärmedicinen utvecklas ständigt och att kunna skatta livskvalité hos djur är en viktig faktor vid beslutsfattande gällande olika behandlingsstrategier. Dock är livskvalité hos djur komplicerat och beskrivs vara en subjektiv upplevelse. LÄS MER