Sökning: "distriktssköterskans livsstilsförändringar innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden distriktssköterskans livsstilsförändringar innehållsanalys.

 1. 1. Distriktssköterskans upplevelse av att behandla personer med urininkontinens

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Josefin Segerlund; Helena Lundbäck; [2023]
  Nyckelord :Urininkontinens; sjuksköterska; distriktssköterska; upplevelse; primärvård; kvalitativ innehållsanalys; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens (UI) är ett hälsoproblem som påverkar ca 5% av jordens befolkning och upplevs ofta som ett tabubelagt och skamfullt problem. UI påverkar hälsa och livskvalitet hos personer som drabbas. Många lider i det tysta och väntar länge innan de söker vård. LÄS MER

 2. 2. Motiverande samtal i primärvården- Distriktssköterskans och sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med livsstilsförändringar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Marina Ljung; Linda Sjöberg Akhimienmhonan; [2022]
  Nyckelord :Motiverande samtal; distriktssköterska; sjuksköterska; erfarenheter; livsstilsförändringar; folkhälsa; primärvården; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt. Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor utgör en stor risk för att utveckla folksjukdomar. Folksjukdomar utgör den ledande dödsorsaken i världen och är en av de största hälsoutmaningarna under 2000-talet. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans erfarenheter av att möta patienter med diabetes typ 2 inom primärvåren

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Gulnur Yildirim; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes typ 2 är ett växande globalt folkhälsoproblem som kräver följsamhet och regelbundna kontroller för en god hälsa trots sjukdomen. Diabetes behandlas med livsstilsförändringar och medicinering. Distriktssköterskan ska utifrån sin kompetens jobba hälsofrämjande för att förebygga komplikationer av diabetes. LÄS MER

 4. 4. Livsstilsförändring vid prediabetes- vuxna patienters erfarenhet - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ing-Marie Svensson; Charlotta Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Experience; Lifestyle change; Motivation; Nurse; Prediabetes; Erfarenheter; Livsstilsförändring; Motivation; Prediabetes; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Background: Prediabetes is strongly related to an unhealthy lifestyle and it is a growing public health problem. It is of great importance to start a lifestyle change at an early stage to prevent type 2 diabetes. The primary care nurse ́s mission is to support patients with prediabetes to a lifestyle change. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors/distritssköterskors reflektioner kring MI som samtalsmodell

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Svensson; Malin Zaring; [2019]
  Nyckelord :Attityder; distriktssköterskor; motiverande samtal; reflektioner; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar, trots detta måste levnadsfaktorer som påverkar människans hälsa lyftas fram. Övervikt, fetma, för lite fysisk aktivitet, rökning och dålig kosthållning är alla faktorer som kan leda till sämre hälsa. LÄS MER