Sökning: "distriktssköterskans livsstilsförändringar innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden distriktssköterskans livsstilsförändringar innehållsanalys.

 1. 1. Motiverande samtal i primärvården- Distriktssköterskans och sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med livsstilsförändringar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Marina Ljung; Linda Sjöberg Akhimienmhonan; [2022]
  Nyckelord :Motiverande samtal; distriktssköterska; sjuksköterska; erfarenheter; livsstilsförändringar; folkhälsa; primärvården; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt. Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor utgör en stor risk för att utveckla folksjukdomar. Folksjukdomar utgör den ledande dödsorsaken i världen och är en av de största hälsoutmaningarna under 2000-talet. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans erfarenheter av att möta patienter med diabetes typ 2 inom primärvåren

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Gulnur Yildirim; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes typ 2 är ett växande globalt folkhälsoproblem som kräver följsamhet och regelbundna kontroller för en god hälsa trots sjukdomen. Diabetes behandlas med livsstilsförändringar och medicinering. Distriktssköterskan ska utifrån sin kompetens jobba hälsofrämjande för att förebygga komplikationer av diabetes. LÄS MER

 3. 3. Livsstilsförändring vid prediabetes- vuxna patienters erfarenhet - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ing-Marie Svensson; Charlotta Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Experience; Lifestyle change; Motivation; Nurse; Prediabetes; Erfarenheter; Livsstilsförändring; Motivation; Prediabetes; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Background: Prediabetes is strongly related to an unhealthy lifestyle and it is a growing public health problem. It is of great importance to start a lifestyle change at an early stage to prevent type 2 diabetes. The primary care nurse ́s mission is to support patients with prediabetes to a lifestyle change. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors/distritssköterskors reflektioner kring MI som samtalsmodell

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Svensson; Malin Zaring; [2019]
  Nyckelord :Attityder; distriktssköterskor; motiverande samtal; reflektioner; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar, trots detta måste levnadsfaktorer som påverkar människans hälsa lyftas fram. Övervikt, fetma, för lite fysisk aktivitet, rökning och dålig kosthållning är alla faktorer som kan leda till sämre hälsa. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar genomförandet av livsstilsförändringar : Intervjustudie bland patienter med fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kristina Hesslund; Anna Jergard; [2017]
  Nyckelord :fetma; patientperspektiv; livsstilsförändringar; livsvärld; hälsa; vårdvetenskap; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Fetma är en bidragande orsak till flera livsstilssjukdomar och en av de främsta riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår. Distriktssköterskor möter många patienter med fetma och en del av distriktssköterskans arbete är att stödja dessa patienter till att göra livsstilsförändringar. LÄS MER