Sökning: "distriktssköterskans livsstilsförändringar innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden distriktssköterskans livsstilsförändringar innehållsanalys.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av att möta patienter med diabetes typ 2 inom primärvåren

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Gulnur Yildirim; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes typ 2 är ett växande globalt folkhälsoproblem som kräver följsamhet och regelbundna kontroller för en god hälsa trots sjukdomen. Diabetes behandlas med livsstilsförändringar och medicinering. Distriktssköterskan ska utifrån sin kompetens jobba hälsofrämjande för att förebygga komplikationer av diabetes. LÄS MER

 2. 2. Livsstilsförändring vid prediabetes- vuxna patienters erfarenhet - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ing-Marie Svensson; Charlotta Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Experience; Lifestyle change; Motivation; Nurse; Prediabetes; Erfarenheter; Livsstilsförändring; Motivation; Prediabetes; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Background: Prediabetes is strongly related to an unhealthy lifestyle and it is a growing public health problem. It is of great importance to start a lifestyle change at an early stage to prevent type 2 diabetes. The primary care nurse ́s mission is to support patients with prediabetes to a lifestyle change. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors/distritssköterskors reflektioner kring MI som samtalsmodell

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Svensson; Malin Zaring; [2019]
  Nyckelord :Attityder; distriktssköterskor; motiverande samtal; reflektioner; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar, trots detta måste levnadsfaktorer som påverkar människans hälsa lyftas fram. Övervikt, fetma, för lite fysisk aktivitet, rökning och dålig kosthållning är alla faktorer som kan leda till sämre hälsa. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar genomförandet av livsstilsförändringar : Intervjustudie bland patienter med fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kristina Hesslund; Anna Jergard; [2017]
  Nyckelord :fetma; patientperspektiv; livsstilsförändringar; livsvärld; hälsa; vårdvetenskap; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Fetma är en bidragande orsak till flera livsstilssjukdomar och en av de främsta riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår. Distriktssköterskor möter många patienter med fetma och en del av distriktssköterskans arbete är att stödja dessa patienter till att göra livsstilsförändringar. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans erfarenhet av att motivera patienter med diabetes mellitus typ 2 till livsstilsförändringar : Kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Sara Waern; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; district nurse; lifestyle changes; self care; motivational interviewing; Diabetes typ 2; distriktsköterska; livsstilsförändring; egenvård; motiverande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i befolkningen världen över. Sjukdomen kan ge allvarliga komplikationer som påverkar patientens hälsa. En central del i behandlingen är att förändra ohälsosamma levnadsvanor. LÄS MER