Sökning: "Prediabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Prediabetes.

 1. 1. Modellutvärdering av Thomas- och Matérnklusterprocesserna för nervmönster i neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Thorén; Jesper Söderberg; Michal Palak; Ruben Seyer; [2021-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala epidemin av diabetes och prediabetes har lett till en epidemi av komplikationerrelaterade till dessa sjukdomar. En av de mest förekommande komplikationerna är diabetesneuropatisom utmärks av axonal degeneration av nervtrådar och kan orsaka känselbortfalloch smärtor. LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers erfarenheter av att genomföra levnadsvaneförändringar vid prediabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Stojna Bozhinova; Madalena Mabiala; [2021-06-16]
  Nyckelord :Prediabetes; person; erfarenhet; levnadsvaneförändringar; egenvård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a chronic disease that is increasing worldwide. Prediabetes is a condition that can lead to the development of type 2 diabetes. Its prevalence has increased steadily and without action, the number of cases of prediabetes will increase further. LÄS MER

 3. 3. Exercise and the microbiome : Health effects of exercise on gut microbiome modulation in healthy, prediabetic, and diabetic cohorts

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Linnea Brengesjö; [2021]
  Nyckelord :Microbiome; microbiota; gastrointestinal; exercise; diabetes; prediabetes; metabolites; SCFA; inflammation; Mikrobiom; mikrobiota; tarm; träning; diabetes; prediabetes; metaboliter; kortkedjiga fettsyror; inflammation;

  Sammanfattning : Diabetes has caused many deaths worldwide but can be combated at least partially by diet and physical activity. The gut microbiome shows correlation with both type 1 and type 2 diabetes, has modulatory effects on the immune system and implicates brain functions through the gut-brain axis, in part by microbial metabolites. LÄS MER

 4. 4. SGLT2-hämmare - En möjlighet vid behandling av prediabetes, övervikt och fetma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Björn Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vägen framåt med prediabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Helena Holker; Sarah Lundberg Barthel; [2020-08-05]
  Nyckelord :Prediabetes; patienter; erfarenhet; beskrivning; stöd; levnadsvaneförändringar; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en globalt utbredd folksjukdom som ökar världen över.Mörkertalet anses vara stort och en stor del av befolkningen har odiagnostiserad typ 2diabetes under många år innan upptäckt. Prediabetes är ett tillstånd som kan leda till typ 2diabetes och därmed de komplikationer som är kopplade därtill. LÄS MER