Sökning: "Prediabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Prediabetes.

 1. 1. Förebygga diabetes typ 2 hos patienter med prediabetes - Sjuksköterskans roll

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amina Awil; Kawser Hashi; [2021-10-25]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; Prediabetes; Förebyggande åtgärder; kost; livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av diabetes ökar markant och är en epidemi världen över. Dessutomökar antalet individer med prediabetes som är förstadiet till diabetes typ 2. Syfte: Därför ärvårt syfte att belysa sjuksköterskans roll för att förebygga diabetes typ 2 hos patienter medprediabetes. LÄS MER

 2. 2. Modellutvärdering av Thomas- och Matérnklusterprocesserna för nervmönster i neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Thorén; Jesper Söderberg; Michal Palak; Ruben Seyer; [2021-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala epidemin av diabetes och prediabetes har lett till en epidemi av komplikationerrelaterade till dessa sjukdomar. En av de mest förekommande komplikationerna är diabetesneuropatisom utmärks av axonal degeneration av nervtrådar och kan orsaka känselbortfalloch smärtor. LÄS MER

 3. 3. Vuxna personers erfarenheter av att genomföra levnadsvaneförändringar vid prediabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Stojna Bozhinova; Madalena Mabiala; [2021-06-16]
  Nyckelord :Prediabetes; person; erfarenhet; levnadsvaneförändringar; egenvård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a chronic disease that is increasing worldwide. Prediabetes is a condition that can lead to the development of type 2 diabetes. Its prevalence has increased steadily and without action, the number of cases of prediabetes will increase further. LÄS MER

 4. 4. Patienters uppfattningar om hälsofrämjande insatser vid prediabetes : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Catrin Skoog; Caroline Vonthén; [2021]
  Nyckelord :Prediabetes; health promotion; lifestyle change; perceptions; Prediabetes; hälsopromotion; livsstilsförändring; uppfattningar;

  Sammanfattning : Introduktion: Prediabetes är ett förstadium till typ-2 diabetes och går ofta obemärkt förbi. Tidig diagnos och livsstilsinriktade insatser har påvisats vara en viktig del i det hälsofrämjande arbetet för att minska risken för typ-2 diabetes. LÄS MER

 5. 5. Exercise and the microbiome : Health effects of exercise on gut microbiome modulation in healthy, prediabetic, and diabetic cohorts

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Linnea Brengesjö; [2021]
  Nyckelord :Microbiome; microbiota; gastrointestinal; exercise; diabetes; prediabetes; metabolites; SCFA; inflammation; Mikrobiom; mikrobiota; tarm; träning; diabetes; prediabetes; metaboliter; kortkedjiga fettsyror; inflammation;

  Sammanfattning : Diabetes has caused many deaths worldwide but can be combated at least partially by diet and physical activity. The gut microbiome shows correlation with both type 1 and type 2 diabetes, has modulatory effects on the immune system and implicates brain functions through the gut-brain axis, in part by microbial metabolites. LÄS MER