Sökning: "the notebook"

Visar resultat 1 - 5 av 270349 uppsatser innehållade orden the notebook.

 1. 1. Blomkrukans stilhistoria - konstant och skiftande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alva Wännerdahl; [2023-05-29]
  Nyckelord :kulturvård; trädgårdshantverk; blomkruka; planteringskruka; innerkruka; ytterkruka; ytterfoder; flowerpot; jardiniere; plantingpot;

  Sammanfattning : This work presents the different flowerpots that appear in our history, focused on antiquity, the late middle age/renaissance and the turn of the century 1900. Archeological finds of flowerpots from antiquity are centered around the Mediterainian sea. These flowerpots where fairly simple in design with the exeption of Minoan ornamental flowerpots. LÄS MER

 2. 2. Offentlig konst inom vård- och omsorgsboenden - En undersökning om äldres delaktighet vid val av konst på vård- och omsorgsboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Josefine Elna Karlsson; Lina Von Tell; Sandra Rönnberg; [2023-05-29]
  Nyckelord :Ageism; Nursing homes; Public Art; Decision-making; Participation;

  Sammanfattning : Since 2013, Gothenburg's Art unit has been given responsibility for all art in the city's nursing homes, they are a part of the public administration. Gothenburg Art describes in an article published in 2014 that, according to their mission, art should simulate and evoke discussion among the elderly. LÄS MER

 3. 3. En rad kom till mig. Om psalmers skapelseprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ingrid Trulsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :psalm; psalmskapande; hymnologi; Anders Frostenson;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka min process med att skapa psalmer. Psalm är en sång som är ämnad att sjungas av en församling; exempelvis i lovsång, i tillbedjan, eller i undervisande syfte. LÄS MER

 4. 4. Att motverka segregation - Ett sociologiskt perspektiv av Göteborgs Stads strategier för att bemöta segregation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecca Lindberg; [2023-05-29]
  Nyckelord :Segregation; Vulnerable areas; Social class; Racialization; Self-otherification; Stigma; Discrimination; National directives; Local directives;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how the city of Gothenburg defines segregation and the presented solutions for counteracting the problem. The sub-purpose aims to understand how the strategies are influenced by national directives. LÄS MER

 5. 5. Value at Risk Estimation using GARCH Family Models: A Comparison of Different Specifications and Distributions.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Khaled Jrideh; [2023-05-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this study is to compare the performance of different GARCH models, under various conditional distribution assumptions, to predict one-day-ahead Value-at-Risk (VaR) for three stocks: Swedbank, Handelsbanken, and SEB over the Covid-19 period. The performance is evaluated using Kupiec, Christoffersen tests and the Quadratic Loss. LÄS MER