Sökning: "ett s"

Visar resultat 1 - 5 av 46354 uppsatser innehållade orden ett s.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att utföra tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Jackline Pauline Hägerlund; Rahwa Kahsai Kidane; [2024-04-02]
  Nyckelord :Attityder; erfarenheter; omvårdnad; psykiatri; sjuksköterskor; tvångsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar för att uppnå bättre hälsa för alla människor ur ett globalt perspektiv. WHO:s senaste riktlinjer för psykisk hälsa fördömer användningen av tvångsmetoder inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 2. 2. KOM SOM DU ÄR. En semiotisk analys av Försvarsmaktens filmkampanjer utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mona Kamali; [2024-03-06]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; Försvarsmakt; myndighet; semiotik; kommunikation;

  Sammanfattning : In recent decades, the Swedish Armed Forces have undergone major changes as gender neutral. Men and women must fight side by side for the motherland as equals. This new conscription creates new challenges for the Swedish Armed Forces communication when both men and especially women are desired to join them. LÄS MER

 3. 3. “MAN DRUNKNAR I INFORMATION FAKTISKT, DET ÄR ETT JÄTTEPROBLEM”. En kvalitativ intervjustudie av hur forskare söker information i sitt forskningsarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Clara Tullgren; [2024-03-06]
  Nyckelord :Information; informationssökning; forskare; mkv-forskare; Ellis modell; användar- och användningsstudier; Norden; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : To search for information today is, by many, seen as an easy and uncomplicated task. All you need is a digital device and the knowledge of the world is there for you to find and use. LÄS MER

 4. 4. TikTok-influencers: vad är ett vinnande koncept för framgång? En kvalitativ innehållsanalys om olika personliga varumärkesbyggande kommunikationsstrategier samt karaktärsdrag som är framträdande i svenska influencers TikToks

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Yrsa Petersén; Filippa Sundman; [2024-03-04]
  Nyckelord :Personligt varumärke; influencer; kommunikationsstrategier; karaktärsdrag; TikTok;

  Sammanfattning : Executive summary The purpose of this thesis is to examine the construction of personal brands on influencers on the platform TikTok. Influencers - a very current and relevant phenomenon in today’s society, are gaining more power in the media landscape and have major influence on both social media users and companies. LÄS MER

 5. 5. #GIRLDINNER. En kvalitativ studie om tjejers kultur på sociala medier genom exemplet #girldinner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Alva Nilsson; [2024-03-01]
  Nyckelord :girldinner; TikTok; tjejerskultur; tjejkultur; tjejforskning; postfeminism; girlhood; femininitet; tjejlighet; socialmedia;

  Sammanfattning : Under 2023 fanns det många tjejtrender och under sommaren 2023 blev #girldinner ett fenomen. #Girldinner är en TikTok trend som huvudsakligen syftar till att tjejer visar sina måltider de kallar för #girldinner. LÄS MER