Sökning: "ett s"

Visar resultat 1 - 5 av 11641 uppsatser innehållade orden ett s.

 1. 1. Statistisk analys av hjulprofilparametrar för järnvägshjul

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Christian Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Railway; wheel profile; maintenance; measure; wear.; Järnväg; hjulprofil; underhåll; mätning; nötning.;

  Sammanfattning : En väl fungerande järnväg är en viktig del av Sveriges och stora delar av världens infrastruktur. Hundratusentals människor transporterar sig dagligen till och från arbete efter den svenska järnvägen samtidigt som det efter samma spår sker en storskalig godstransport genom tungt lastade godståg. LÄS MER

 2. 2. Pragmatisk idealism och (inter)nationell solidaritet : En retorisk analys av Socialdemokraternas omläggning av flyktingpolitiken hösten 2015

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Ellen Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Retorik; politisk retorik; Socialdemokraterna; migrationspolitik; Burke;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar hur Socialdemokraterna argumenterar kring migrationspolitiken före och efter beslutet i november 2015 att anpassa svensk asyllagstiftning till EU:s miniminivå. En central fråga är hur åtstramningen motiveras utåt och i förhållande till den egna parti­identiteten. LÄS MER

 3. 3. Krav på parkering vid byggande av flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ellen Andersson; [2018]
  Nyckelord :Parkering; parkeringsnorm; parkeringspolicy; flerbostadshus; mobilitetsåtgärder; mobilitets tjänster; mobilitetslösningar; mobility management; krav på tomt; Parking; parking norm; parking requirements; apartment building; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning är en stark stadsbyggnadstrend idag. Med förtätning av tätorter kommer behovet av att göra kompromisser, alla stadsbyggnadskvaliteter kan inte rimligen få plats inom samma yta. LÄS MER

 4. 4. ”Varför hamnar allting där nere?” : lokalinvånares syn på vattenkraftsetableringen i Lilla Lule älv

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Izabel Nordlund; [2018]
  Nyckelord :vattenkraft; lokalinvånare; landsbygd; Lilla Lule älv; Letsi; industriell kolonisation;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör en stor del av Sveriges elproduktion och det är en stabil elförsörjning. Stora delar av produktionen kommer från Luleälven som började byggas ut redan i början på 1900-talet. För att ta reda på hur lokalinvånare ser på vattenkraftetableringen har fyra informanter som levt kring älven intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Mikroplast och reningsverk – en del av ett större miljöproblem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Fritiof Pröjts Erlandsson; [2018]
  Nyckelord :Mikroplast; reningsverk; vattenrening; plastfiber; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Microplastics are found in many different environments and they constitute a growing environmental problem. Although the studies into the subject are numerous, there are still several gaps in understanding the nature of the problem. LÄS MER