Sökning: "Blood"

Visar resultat 1 - 5 av 2346 uppsatser innehållade ordet Blood.

 1. 1. Kan saffran förbättra HbA1c eller fasteglukos? En systematisk översikt bland vuxna diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Forsell; Rebecca Magnusson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Saffron; Crocus sativus; Diabetes Mellitus type 2; HbA1c; fasting blood glucose; Saffran; Crocus sativus; Diabetes Mellitus typ 2; fasteglukos;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna översiktsartikel är att undersöka det vetenskapliga underlaget kring om ett intag av saffran kan förbättra HbA1c eller fasteglukos hos vuxna personer ≥ 18 år diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2, jämfört med placebo. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. LÄS MER

 2. 2. Effekter av blåbärskonsumtion på normala blodglukos- och blodtrycksnivåer hos vuxna, En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Gabriella Liewendahl; Irena Tunic; [2024-02-09]
  Nyckelord :Blueberry; blueberries; bilberry; bilberries; whortleberrys; whortleberries; vaccinium myrtillus; vaccinium corymbosum; anthocyaninrich blueberry; blood glucose; glycemic control; plasma glucose; healthy adults; insulin; cholesterol; blood pressure;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att granska det vetenskapliga underlaget och analysera om det fanns effekter av blåbärsintag på plasmaglukos (P-glukos), systoliskt blodtryck (SBP) och diastoliskt blodtryck (DBP) hos vuxna med normala nivåer av P-glukos, SBP och DBP. Metod: En systematisk litteratursökning gjordes i databaserna PubMed och Scopus där randomiserade kontrollerade studier eftersöktes. LÄS MER

 3. 3. Påverkar intag av ägg nivåer av trimetylamin-N-oxid i blodet? En systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Denise Hansen; Hanna Partheen; [2024-02-09]
  Nyckelord :Ägg; trimetylamin-N-oxid; TMAO; Eggs; trimethylamine-N-oxide;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka det vetenskapliga underlaget kring om regelbundet intag av ägg påverkar nivåer av trimetylamin-N-oxid (TMAO) i plasma hos vuxna. Metod: En litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, Scopus och Cochrane Library 25 januari 2023. LÄS MER

 4. 4. Spirulinas effekt på blodlipidnivåer – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Andrea Grankvist; Fia Löfmark; [2024-02-09]
  Nyckelord :Spirulina; Arthrospira Maxima; Arthrospira Platensis; blodlipider; LDL; HDL; totalkolesterol; triglycerider; blood lipids; total cholesterol; triglycerides;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska översiktsartikel är att undersöka om spirulinaintag har en effekt på blodlipidnivåer hos vuxna människor, oavsett hälsostatus. Metod: En systematisk litteratursökning utfördes i databaserna Scopus och PubMed. LÄS MER

 5. 5. P-glykoprotein-mutationen - ABCB1-1Δ hos collies i Sverige

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alice Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :P-glykoprotein; ABCB1; ABCB1-1Δ; MDR1; collie;

  Sammanfattning : P-glykoprotein är ett effluxprotein som uttrycks på olika luminala ytor i flera organ, bland annat tarmväggen, njurtubuli, i leverns gallgångar samt i blodhjärnbarriären. Proteinet kodas av genen ABCB1 hos hund. LÄS MER