Sökning: "LDL"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet LDL.

 1. 1. Familjär hyperkolesterolemi (FH) – analys av prevalens i Stockholm och hälsoekonomiska konsekvenser av tidigdiagnostik och behandling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Elias Stefan; [2021]
  Nyckelord :familjär hyperkolesterolemi; famijär; hyperkolesterolemi; FH; LDL; statiner; PCSK; PCSK9-hämmare; ezetimib; hälsoekonomi;

  Sammanfattning : Background: Familial hypercholesterolemia (FH) is a genetic disorder estimated to affect 0,4 % of the world's population (1 in 250). Patients with FH have abnormally high LDL-cholesterol. LÄS MER

 2. 2. Extraction of β-glucan from oat bran : effect of extraction method and particle size

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Julia Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :Beta glucan; oat bran; subcritical water extraction; viscosity; particle size;

  Sammanfattning : An increasing number of people are suffering from lifestyle related diseases due to poor dietary habits. The recommendation of a fibre intake of 25-35g per day is not achieved by many. LÄS MER

 3. 3. Läkemedelsinformation efter hjärtinfarkt : hur upplevs den av patienterna?

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Agneta Nordvall; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Drug therapy; Secondary prevention; Patient-centered care.; Hjärtinfarkt; Läkemedelsbehandling; Sekundärprevention; Personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : År 2018 drabbades cirka 24 800 personer i Sverige av hjärtinfarkt, och cirka 5800 av dem avled. Sekundärprevention kan minska risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt. Medicinsk sekundärprevention innebär att med hjälp av läkemedel reducera riskfaktorer såsom högt LDL-kolesterol eller hypertoni. LÄS MER

 4. 4. Kan cyklodextrin användas för att motverka ateroskleros? : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Philip Bårman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ateroskleros är den främsta bakomliggande orsaken till att människor avlider i hjärt- och kärlsjukdomar. Karaktäristiskt för ateroskleros är att plack uppkommer som en följd av LDL-retention i blodkärlens väggar, vilket sätter igång en inflammation. LÄS MER

 5. 5. Lipidförändrande effekten av niacin

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Benai Amin; [2020]
  Nyckelord :Niacin; LDL; HDL; triglycerider; lipider;

  Sammanfattning : Niacin som upptäcktes för 70 år sedan är en substans som än i dag studeras mycket kring. Men fortfarande är man inte överens om niacin verkligen har en signifikant effekt på kardiovaskulära sjukdomar. LÄS MER