Sökning: "LDL"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet LDL.

 1. 1. Diabetes mellitus typ 2  egenvård för självständighet och hälsa : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emmi Midbjer; Jonathan Ekqvist; [2019]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; egenvård; fysisk hälsa; utbildningsprogram;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk autoimmun sjukdom som växer i dagens samhälle. Sjukdomen orsakar individen lidande och är en resurskrävande sjukdom. Egenvård är en central del i behandlingen av DMT2 (Diabetes mellitus typ 2) som kräver engagemang från individen. LÄS MER

 2. 2. Evolokumabs effekt och kostnadseffektivitet hos patienter utan familjär kolesterolemi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Tor Molin; [2019]
  Nyckelord :Evolocumab; PCSK9; Atherosclerosis; Evolokumab; PCSK9; Ateroskleros;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is the underlying cause for many serious cardiovascular diseases which causes over 50 % of all deaths in Sweden. Atherosclerotic plaque builds up in the vessel walls over decades that will eventually lead to a complete block of an artery or cause thrombosis when the plaque ruptures, this leads to myocardial infarction and stroke. LÄS MER

 3. 3. Är olika statiner ekvipotenta : en analys av kontemporär evidens inklusive farmakologi och läkemedelskemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mattias Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Mattias Davidsson;

  Sammanfattning : Background: Statins are among the most used drugs in Sweden. There are currently four statins available on the Swedish market; atorvastatin, simvastatin, pravastatin and rosuvastatin. Statins act by inhibiting 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme-A reductase, also known as HMG-CoA-reductase. LÄS MER

 4. 4. Har kost och statiner var för sig eller i kombination någon effekt på LDL och HDL?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mari Andersson; [2019]
  Nyckelord :LDL; HDL; statins; LDL; HDL; statiner; kost;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolesterol är en viktig byggsten i våra celler. Kolesterol stabiliserar cellmembranen och används bland annat till syntesen av östrogen, testosteron, kortisol och vitamin D samt för att bilda gallsyror. Kolesterol syntetiseras i levern men tas även upp via kosten. LÄS MER

 5. 5. Effekter av medelhavskost vid diabetes mellitus typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tatjana Alkhalil; Victoria Marek; [2019]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; medelhavskost; patientundervisning; lärande;

  Sammanfattning : Typ 2-diabetes är en snabbväxande sjukdom, som ofta är livsstilsrelaterad. Kostomläggning utgör basen för diabetesbehandling. Målsättningen med kostbehandling är att främja hälsa och minska risken för komplikationer. Att drabbas av typ 2-diabetes kan innebära att patienter behöver lära sig om hälsosamma kostvanor. LÄS MER