Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 317 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. ”Ett hendigt språkredskap?” : En studie om bruket av hen inom svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I föreliggande studie analyseras användningen av det könsneutrala pronomenet hen i fyra av Sveriges största tidningar mellan 2012 och 2019. Syftet är att se hur bruket förändrats inom tidsperioden och om det finns skillnader mellan dags- och kvällspressen. LÄS MER

 2. 2. Det sköna har ersatts med "kultur" : En studie i Miljöpartiet de Grönas historiebruk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Jonathan Frylén; [2019]
  Nyckelord :Miljöpartiet; historiebruk; partiprogram; idéprogram; ekologism; Karlssons typologi;

  Sammanfattning : Miljöpartiet de Gröna är ett parti som på relativt kort tid etablerat sig i svensk politik. Mellan 1982 och 2013 har de antagit nio program som var och ett definierar vilken politik de velat föra vid respektive antagningstillfälle. LÄS MER

 3. 3. Hur lång tid behöver eftertanken? : Tankstreck och interpunktion i kodifierad och faktisk norm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alexander Katourgi; [2019]
  Nyckelord :tankstreck; skiljetecken; interpunktion; språkvård; skrivregler; tidningsrubriker; rubrik;

  Sammanfattning : Interpunktionsbruket är en viktig del i skriftkunnigheten, men samtidigt något som väcker osäkerhet hos såväl ovana som professionella skribenter. Denna studie undersöker bruket av tankstreck, som populärt betraktats som ett missbrukat skiljetecken. LÄS MER

 4. 4. Visitationszoner – den svenska modellen – En studie av kroppsvisitation i brottsförebyggande syfte och visitationszoner i relation till skyddet för privatlivet i artikel 8 EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Norin; [2019]
  Nyckelord :Visitationszoner; kroppsvisitation; politirätt; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den utbredda gängkriminaliteten och bruket av vapen eller andra farliga föremål på offentliga platser är ständigt närvarande i den politiska debatten i Sverige. Frågor rörande vilka medel och befogenheter polisen har och bör ha återkommer frekvent och i diskussionen framkommer ofta referenser till Danmark och systemet med visitationszoner som där finns. LÄS MER

 5. 5. The future of retention forestry : the historical legacy in stands and its impact on retention in the next generation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jan Lindblad; [2019]
  Nyckelord :Naturhänsyn; trakthyggesbruk; biodiversitet; ekologiska strukturer; skogsskötsel; landskap; kontinuitet; sekundärskog; bevarande; hotade arter; tree; Green; retention; clearcutting; biodiversity; ecological structures; management; landscape; continuity; secondary forests; conservation; threatened species;

  Sammanfattning : Today, around 55% of the world’s forests are already managed for timber pro-duction and other values. The need for actions concerning the fast decline in biodiversity was in the late 20th century met by the uprising of retention forest-ry. LÄS MER