Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. Nominaliseringar i inlärarsvenska. en korpusanalys av affixanvändning i inlärares skriftliga produktion, kursböcker i svenska som andraspråk och modersmålstalares skrivna svenska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Kristoffer Holmquist; [2021-08-16]
  Nyckelord :suffix; avledning; nominalisering; inlärarspråk; inlärarkorpusforskning;

  Sammanfattning : This study examines the development of nominalizations among adult L2 learners of Swedish. Use of derivational suffixes “-het”, “-skap” and “-(ing)” as well as their occurrence in various distinct nominalizations was tested in L2 learner essays (N=339) graded at CEFR levels A1–C2, and compared with corresponding frequencies in a corpus of textbooks in Swedish as a Second Language, as well as with texts belonging to mixed genres and produced by L1 speakers of Swedish. LÄS MER

 2. 2. "Det bara är så" : en studie om barnlitteraturen ur ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefin Westbom; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; grundskola; högläsning; intersektionalitet; normer; normkritik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att kartlägga bruket av barnlitteratur i åk F-3 och genom detta analysera barnlitteratur ur ett normkritiskt perspektiv och elevers uppfattningar om dessa normer. De utvalda normerna för studien var kön, genus, etnicitet och funktionalitet. LÄS MER

 3. 3. Är "fint" fint? : Om pedagogers förhållningssätt gentemot barns bildskapande

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Åsa Wretman; [2021]
  Nyckelord :preschool; creative activities; discourse; play; learning; learning processes; teaching; linguistic expression; förskola; skapande; diskurs; lek; lärande; lärprocesser; undervisning; språkligt uttryck;

  Sammanfattning : The purpose of this essay, with the title “Is “fine” fine? About educator’s approach towards tothe visual creative activities of preschool children”, is to analyze how us preschool educator’s approach to the visual creative activities of preschool children and why we relate to them in acertain way or why we use a certain linguistic expression, when we comment on children’s visual creative activities. Part of the purpose is also to reflect about how this controls the occupation. LÄS MER

 4. 4. ”Min räddning är eyepads” : En korpus- och attitydundersökning om engelska skönhetslånord

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nicoleta Lavinia Marinescu; [2021]
  Nyckelord :lånord; engelska; anpassning; språkattityder; skönhet; korpus; matched guise-test;

  Sammanfattning : Länder med det officiella språket engelska dominerar idag inom import och industri. Som konsekvens började engelskan utöva ett starkt inflytande på andra språk och språkdomäner, bland annat skönhetsbranschen i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Silent Lure : A study of how Mīkhāʾīl Nuʿayma relates to and uses silence in his poems

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Ronja Tallmyren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study I investigate how a mystic relates to and uses silence in poetry, as silence is a very important part of mysticism overall. I have focused on the Eastern Orthodox Christian mystic branch, which, in this thesis, is represented by the poet Mīkhāʾīl Nuʿayma from Lebanon. LÄS MER