Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. Engelska importord i svenskan – en undersökning av användningen av direktlån och hybridlån i tre nummer av den svenska datortidskriften PC för Alla från åren 2001, 2011 respektive 2020.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anders Löfgren; [2020]
  Nyckelord :importord; lånord; engelskan i svenskan; direktlån; hybridlån; främmande ord; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna undersökning kartläggs omfattningen och bruket av engelska importord i den svenska datortidningen PC för Alla från år 2001, 2011 respektive 2020. Materialet omfattar sammanlagt 83 080 ord redaktionell löptext jämnt fördelad över tre undersökta tidningsexemplar. LÄS MER

 2. 2. What's not to like? : Historiebruk kring Ivan Aguéli 1920-2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
  Nyckelord :Ivan Aguéli; use of history; culture of history; symbolic figure; Ivan Aguéli; historiebruk; historiekultur; symbolgestalt;

  Sammanfattning : This essay studies the use of history concerning the Swedish nineteenth century painter Ivan Aguéli. It places itself in the field of didactics of history where, in this case, the use of history on a societal scale is being analyzed. LÄS MER

 3. 3. Att översätta tempus från spanska: Tempusväxling och utmaningen att översätta perfekt i tre spanska noveller

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Agnes Simonsen; [2020]
  Nyckelord :Lucas Ruiz; El esquiador de fondo; tempus; perfekt; tempusväxling; översättning; litterära översättningar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar sig på en översättning av tre noveller ur den spanska författaren Lucas Ruiz’ novellsamling El esquiador de fondo (2014). Uppsatsens syfte är att analysera översättningen och bruket av tempus i källtexten. Först i uppsatsen görs en analys av källtexten med hjälp av Hellspong & Ledin (1997). LÄS MER

 4. 4. Kineseri i kontext : Bruket av Kina slott som lustslott på 1700-talet och som kulturarv idag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Joanna Kiesler Svensson; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; Kina slott; kulturarv; 1700-tal.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka Kina slott som det fungerade under sin uppkomst och hur det fungerar som kulturarv idag, med fokus på vilken blick tillbaka på 1700-talet som Kina slott idag aktiverar. Slottets användning under 1700-talet och de ideal som ledde fram till dess tillkomst, ställs emot de ideal som förmedlas i dagens iscensättning av Kina slott. LÄS MER

 5. 5. Dräkttraditioner i Leksand : Förändringar i bruket av mansdräkten

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Textilvetenskap

  Författare :Gunilla Landmark; [2020]
  Nyckelord :Leksand; folkdräkt; mansdräkt; dräktundersökning;

  Sammanfattning : En studie av hur det traditionella dräktskicket i Leksand i Dalarna, förändras från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet. Männens sätt att klä sig och förändringar i detta undersöks med hjälp av två dräktinventeringar som gjorts i Leksand 1923 och 1972. Hur sker dessa förändringar, när och på vilket sätt. . LÄS MER