Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. Kandering av religion i Japan : Bruket av gulliga bilder och lekfulla figurer i religiösa institutioner i Japan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin van der Linden; [2019]
  Nyckelord :Religion; Japan; Religionsvetenskap; Ikonografi; Turism; Pilgrimsfärd;

  Sammanfattning : This essay has sought to highlight, study and contextualize a selected phenomenon in Japan: the usage of cute pictures and figures by religious institutions. In the essay, four case studies of religious institutions, which at some point have used an aesthetic concept called moe, which is associated with youthfulness, playfulness and consumption, are studied. LÄS MER

 2. 2. Grundvattenmodellering inom Loddby före detta Sulfitmassabruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Clara Bachofner Gran; [2019]
  Nyckelord :Groundwater Modeling System GMS ; groundwater modeling; MODFLOW; groundwater; hydrogeology; Groundwater Modeling System GMS ; grundvattenmodellering; MODFLOW; grundvatten; hydrogeologi;

  Sammanfattning : Loddby sulfitmassabruk var under sin verksamhetstid beläget vid Loddbyviken, cirka fem kilometer norr om Norrköping. På bruket bedrevs tillverkning av sulfitmassa mellan år 1899 och 1977 inom ett område som omfattar 18,6 hektar. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnor och gamla män : En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :adjektiv; genus; genusteori; klassiker; könskonstruktioner; pragmatik; semantik; stereotyper; språk och kön; substantiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. LÄS MER

 4. 4. Ångbesparingsåtgärder för ångsotning i en sodapanna : Effekter på elgenerering och driftparametrar på grund av minskad ångsotningsmängd i en sodapanna

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Norrman; [2018]
  Nyckelord :Sodapanna; ångsotning; beläggningar;

  Sammanfattning : I detta arbete har effekterna av en reducerad sotångsmängd i sodapannan för BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka undersökts. Det har undersökts om HISS-sotning vilket minskar mängden sotånga kan driftsättas och vad detta kan få för konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering vid byte av högtryckskik - Ett periodiskt förebyggande underhållsarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Therece Jansson; [2018]
  Nyckelord :Preventive maintenance; World Class Maintenance; Continous improvement; Förebyggande Underhåll; Underhåll i världsklass; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : In the continuous manufacturing process which is used on Billerud Korsnäs in Gävle, maintenance of machinery and equipment is a major process. Through its work with continuous improvements, the mill has identified that the change of high-pressure feeder on line 1 is more time-consuming than the replacement of the other two high pressure feeders on the mill. LÄS MER