Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. Unga kvinnor och gamla män : En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :adjektiv; genus; genusteori; klassiker; könskonstruktioner; pragmatik; semantik; stereotyper; språk och kön; substantiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. LÄS MER

 2. 2. Ångbesparingsåtgärder för ångsotning i en sodapanna : Effekter på elgenerering och driftparametrar på grund av minskad ångsotningsmängd i en sodapanna

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Norrman; [2018]
  Nyckelord :Sodapanna; ångsotning; beläggningar;

  Sammanfattning : I detta arbete har effekterna av en reducerad sotångsmängd i sodapannan för BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka undersökts. Det har undersökts om HISS-sotning vilket minskar mängden sotånga kan driftsättas och vad detta kan få för konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering vid byte av högtryckskik - Ett periodiskt förebyggande underhållsarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Therece Jansson; [2018]
  Nyckelord :Preventive maintenance; World Class Maintenance; Continous improvement; Förebyggande Underhåll; Underhåll i världsklass; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : In the continuous manufacturing process which is used on Billerud Korsnäs in Gävle, maintenance of machinery and equipment is a major process. Through its work with continuous improvements, the mill has identified that the change of high-pressure feeder on line 1 is more time-consuming than the replacement of the other two high pressure feeders on the mill. LÄS MER

 4. 4. Her kommber fogten aff køtholman : Personreferens och informationsstruktur i Arboga stads tänkebok 1452–1552

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jessica Holmlund; [2018]
  Nyckelord :personreferens; informationsstruktur; syntax; fornsvenska; äldre nysvenska; tänkeböcker; Arboga stads tänkebok;

  Sammanfattning : Språkliga uttryck för personreferens kan realiseras på många olika sätt, och hur dessa uttryck struktureras är beroende av ett flertal faktorer, såväl språkinterna som språkexterna. I regel utgörs de referentiella uttrycken av nominalfraser i form av egennamn, personliga pronomen eller substantiv, samtliga med eller utan attributiva bestämningar. LÄS MER

 5. 5. Outsourcing Coordination of Supplier Involvement in Collaborative Product Development Projects - A Risk Analysis

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :CHRISTOPHER HOFMANN; [2018]
  Nyckelord :Risk Analysis; Outsourcing; Collaborative Product Development; Automotive Industry; Riskanalys; outsourcing; kollaborativ produktutveckling; bilindustri;

  Sammanfattning : The automotive industry is in the midst of historic change: changing consumer preferences, new technologies and tougher sustainability requirements. Car manufacturers are forced to transform their businesses fundamentally while striking a balance between current needs and future opportunities. LÄS MER