Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 386 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. PROVIANTEN - EN INKUBATOR FÖR DET GODA

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jane Wennerlund Olsson; [2022]
  Nyckelord :Torshälla; Incubator; Food; Roof; Courtyard;

  Sammanfattning : A former industry town where the one big industry has left town. Spacial segregation and a lack of social and ecological resilience. No common ground (both litterarly and figuratively). Prognosis: double the inhabitants by 2100, to 20. LÄS MER

 2. 2. Hens väg in i svenskan : En diakron korpusstudie av bruket av hen i bloggtexter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Märta Berglund; [2022]
  Nyckelord :hen; könsneutrala pronomen; språkförändring; språkvård; feministisk språkplanering;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur bruket av hen har sett ut i bloggtexter sedan början av 2000-talet. Syftet med undersökningen är att studera på vilket sätt man använder pronomenet hen i vardagligt språk och hur detta har förändrats med åren. LÄS MER

 3. 3. Techno-economic evaluation of hydrochar via hydrothermal carbonisation of organicresidues

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Abdirahman Abdullahi; [2022]
  Nyckelord :Technoeconomic analysis; energy system modelling; HTC; hyrochar; system integration; OSMET;

  Sammanfattning : This thesis has investigated the techno-economic feasibility of upgrading the sludge from a chemical pulp mill to hydrochar via hydrothermal carbonization (HTC). The intended use of the hydrochar was to replace fossil coal within metallurgical applications in the iron and steel industry. LÄS MER

 4. 4. Kommunikativa porträtt : En visuell kulturstudie om hur det symboliska bruket i fyra svenska drottningporträtt har förändrats från 1600-tal till nutid

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Helene Söderström; [2022]
  Nyckelord :svenska kungahuset; drottningporträtt; drottning Hedvig Eleonora; drottning Lovisa Ulrika; drottning Victoria; drottning Silvia; svenska drottningar; visuell kultur; semiotik;

  Sammanfattning : For many centuries, humans have used portraits as a tool to understand our surroundings, a way to anchor what has happened. The portrait acts as a mirror of the changes in society, and the message of the portrait changes according to the conditions of society. LÄS MER

 5. 5. ”Trodde aldrig jag skulle skriva egen fanfiction” : Språkliga och litterära aspekter av elevers skrivande av fanfiction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Mersad Hodzic; [2022]
  Nyckelord :fanfiction; bildspråk; stödstrukturer; redskap; verktyg; språkriktighet; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien undersöker vilken roll stödstrukturer kan ha för elevers skrivande av fanfiction i form av sagor, med fokus på språkliga och litterära aspekter. Studien genomfördes på en stor högstadieskola i södra Sverige och sammanlagt deltog 81 elever från fyra klasser i årskurs sju. LÄS MER