Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. "Det bara är så" : en studie om barnlitteraturen ur ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefin Westbom; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; grundskola; högläsning; intersektionalitet; normer; normkritik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att kartlägga bruket av barnlitteratur i åk F-3 och genom detta analysera barnlitteratur ur ett normkritiskt perspektiv och elevers uppfattningar om dessa normer. De utvalda normerna för studien var kön, genus, etnicitet och funktionalitet. LÄS MER

 2. 2. ”Min räddning är eyepads” : En korpus- och attitydundersökning om engelska skönhetslånord

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nicoleta Lavinia Marinescu; [2021]
  Nyckelord :lånord; engelska; anpassning; språkattityder; skönhet; korpus; matched guise-test;

  Sammanfattning : Länder med det officiella språket engelska dominerar idag inom import och industri. Som konsekvens började engelskan utöva ett starkt inflytande på andra språk och språkdomäner, bland annat skönhetsbranschen i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Silent Lure : A study of how Mīkhāʾīl Nuʿayma relates to and uses silence in his poems

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Ronja Tallmyren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study I investigate how a mystic relates to and uses silence in poetry, as silence is a very important part of mysticism overall. I have focused on the Eastern Orthodox Christian mystic branch, which, in this thesis, is represented by the poet Mīkhāʾīl Nuʿayma from Lebanon. LÄS MER

 4. 4. Teknoekonomisk analys på Mekanisk Avvattning som förtorkningsprocess till SCA BioNorrs pelletsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Niclas Olersbacken; [2021]
  Nyckelord :Mekanisk Avvattning; Förtorkning; SCA Energy AB; LTU;

  Sammanfattning : Renewable energy sources are becoming more attractive due to the impending climate changes. The market for wood pellet is growing and is already used in households, heating plant and industries. To enhance the properties and refine the raw material a lot of the moisture need to be dried out before is can be processed into wood pellets. LÄS MER

 5. 5. Segregation och kulturarv : ett kombinerat uppsats- och designarbete om hur segregation kan motverkas i kulturmiljöområden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tobias Wennergrund; [2021]
  Nyckelord :Kulturmiljö; kulturarv; segregation; Ralph Erskine; Nya bruket; Sandviken; urban akupunktur;

  Sammanfattning : Segregation och social exkludering har på senare tid ökat allt mer i Sverige, både i storstäderna och i de mindre kommunerna. För att motverka detta har stor del av segregationsforskningen fokuserat på att bryta homogena boendeformer i segregerade stadsdelar genom exempelvis kompletterande ny bebyggelse eller förändrade upplåtelseformer. LÄS MER