Sökning: "Andrea"

Visar resultat 1 - 5 av 1081 uppsatser innehållade ordet Andrea.

 1. 1. GÖTEBORGS STADSSILUETT-Fallstudie Masthuggskajen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Andrea Bergvall; [2023-01-17]
  Nyckelord :Gothenburg; City skyline; National interest; Tall buildings; Landscape;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to analyse how the skyline of the city of Gothenburg changes due to the construction of the new mixed-use area called Masthuggskajen.Masthuggskajen is located in Gothenburg's old harbour at the southern bank of the river, near the historic city centre, an area of national interest for culture in Gothenburg. LÄS MER

 2. 2. Are AI-Photographers Ready for Hire? : Investigating the possibilities of AI generated images in journalism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Andrea Breuer; Isac Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Stable Diffusion; text-to-image generating models; ordinal logistic regression; journalism; machine learning; AI;

  Sammanfattning : In today’s information era, many news outlets are competing for attention. One way to cut through the noise is to use images. Obtaining images can be both time-consuming and expen- sive for smaller news agencies. LÄS MER

 3. 3. Hur anestesisjuksköterskan kan förebygga awareness hos patienter under generell anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Bohlin; Andrea Tofalvi; [2023]
  Nyckelord :awareness; intraoperative awareness; prevent; general anesthesia; nurse anesthetist; depth of anesthesia; patient safety; music; awareness; intraoperativ awareness; förebygga; generell anestesi; anestesisjuksköterska; anestesidjup; patientsäkerhet; musik;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskan ansvarar för att förebygga skador hos patienter under generell anestesi. En fruktad komplikation är awareness, oavsiktlig vakenhet undergenerell anestesi, vilket kan orsaka vårdlidande hos patienter. LÄS MER

 4. 4. Den rörliga kameran och hur den distraherar : En receptionsstudie om hur avancerade kamerarörelser påverkar filmupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Andrea Möller; Christian Ingels; [2023]
  Nyckelord :reception; intervju; kamerarörelse; filmupplevelse; studenter; distraktion;

  Sammanfattning : Uppsatsen faller inom ämnet bildproduktion och undersöker hur människor lever sig in i film och hur den inlevelse kan gå förlorad. I studien utforskas hur avancerade kamerarörelser kan utgöra ett hinder för att följa filmens narrativ och om personer med förkunskap inom filmproduktion påverkas mer än andra. LÄS MER

 5. 5. Interorganisatorisk och intraorganisatorisk samverkan för klienter med komplexa behov : Kvalitativa intervjuer med socialarbetare om perspektiv på samverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Andréa Haglund Josefsson; [2023]
  Nyckelord :Intra-organizational cooperation; inter-organizational cooperation; social workers; social workers; and social services; Intraorganisatorisk samverkan; interorganisatorisk samverkan; socialarbetare; socialsekreterare och socialtjänsten;

  Sammanfattning : Based on an assumption that legal space can contribute to improved collaboration in social work, while at the same time it with its scope for interpretation can create obstacles to collaboration, this study has been made. This qualitative study has been limited to a smaller municipality in southern Sweden, where all interviewees, work at the social services in the adult unit, but in different sections thus problems specialized specializations. LÄS MER