Sökning: "Andrea"

Visar resultat 1 - 5 av 987 uppsatser innehållade ordet Andrea.

 1. 1. Mentalisering, anknytning och känsloreglering hos personer med schizofrenispektrumdiagnoser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Andrea Sandgren; Frida Österlund; [2022-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt mentaliseringsteorin finns det samband mellan anknytning, mentalisering och känsloreglering. Denna studie syftade till att analysera huruvida anknytning, mentalisering och känsloreglering uppvisar de samband som teorin stipulerar i en grupp personer med schizofrenispektrumdiagnoser (SSD). LÄS MER

 2. 2. Protecting the Nile : Egypt’s crisis exploitation of the GERD crisis (2011-2021)

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Elisa Andrea Viteri Marquez; [2022]
  Nyckelord :crisis exploitation; Egypt; water security; GERD; Nile; water management;

  Sammanfattning : This thesis analyses the framing and exploitation of the ‘water security’ crisis triggered in Egypt by the construction the Gran Ethiopian Renaissance Dam (GERD) during the period of its construction (2011-2021). Through the analysis of members of the executive statements, policy documents, and actions on the ground, this study contributes to crisis exploitation theory by pointing at other categories that had allowed for policy change, such as funding and the influence of international organizations. LÄS MER

 3. 3. Att fördela resultat i ett handelsbolag – En utredning huruvida friheten i den civilrättsliga regleringen ger frihet för vinstfördelning även i skatterätt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andrea Toresson; [2022]
  Nyckelord :Handelsbolag; resultatfördelning; obehörig resultatfördelning; vinstfördelning handelsbolag; civilrättsliga reglering; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trading partnerships and limited partnerships are legal entities but not a taxable subject for income taxation. The main rule is that the profit of such a company is taxed on those who are partners in the company at the end of the financial year. LÄS MER

 4. 4. Understanding subjective measures of olfaction and cognition : A study on the occurrence of subjective olfactory and/or cognitive decline and their effect on future behavioral performance

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kognitiv psykologi

  Författare :Andrea Aejmelaeus-Lindström; [2022]
  Nyckelord :subjective olfactory decline; subjective cognitive decline; olfaction; anosmia; cognition; aging;

  Sammanfattning : Dementia is a growing burden for society, and it is of interest to discover it at an early stage. Both subjective cognitive decline (SCD) and subjective olfactory decline (SOD) has been associated with future cognitive decline and dementia. However, subjective measures have often been criticized and are still not fully understood. LÄS MER

 5. 5. Delad hotbild, men skilda alliansstrategier - En teoriprövande studie om Sverige och Norges förhållningssätt till NATO

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Trouvé; Agnes Eklund; [2022]
  Nyckelord :Alliansbyggande; NATO; neorealism; neoklassisk realism; teoriprövande; komparativ fallstudie.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att länder agerar olika i det internationella systemet beror på många variabler. Stater strävar efter att stärka sin egen säkerhet och makt och tenderar att ingå i mellanstatliga samarbeten som följer det egna landets nationella identitet och dess medföljande ideologier, och vad som upplevs vara ett yttre hot skiljer sig länder emellan. LÄS MER