Sökning: "Andrea"

Visar resultat 1 - 5 av 648 uppsatser innehållade ordet Andrea.

 1. 1. Deconstructing & Reconstructing Whiteness: A study of the perceptions of young, white, middle-class women in regard to their participation in processes of segregation and structural racism in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Andrea Wingårdh; [2019-11-12]
  Nyckelord :whiteness; segregation; structural racism; Gothenburg; politically correct paranoia; phenomenology of whiteness; Sweden; Social Work;

  Sammanfattning : In Gothenburg, between 1990 and 2006, the average disposable income in East Bergsjön (a so-called immigrant-dense suburb) increased by 3 percent, while in Hovås (an affluent, white suburb) it increased by 176 percent. The aim of this thesis is to analyse the perceptions of young, white, middle-class Swedish women on their participation in structural racism and processes of segregation. LÄS MER

 2. 2. Agriturism i Sverige - En paneldatastudie om agriturism och regional tillväxt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Andrea Bennetoft; Agnes Loström; [2019-09-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker med hjälp av paneldata och andra metoder de möjliga effekterna av agriturism på ekonomisk tillväxt i Sverige. Trots Sveriges positiva tillväxt överlag är svensk landsbygd drabbad av arbetslöshet och utflyttning. Tillgången till viktiga tjänster såsom mataffärer, skolor och sjukvård sjunker. LÄS MER

 3. 3. Contextualizing slow fashion – disentangling meanings of sustainable clothing consumption among young professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andrea Norberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sustainability; Slow fashion; CCT; Identity; Status; Slow fashion consumer; Young Professionals;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Fokuserad uppvärmning av hjärnan med hypertermi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Erik Bertolino; Rebecca Jonasson; Andrea Nygren; Helena Pixsjö; Anthon Ytterell; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Combining radiation or chemotherapy with hyperthermia has been shown to bean effective way to improve cancer treatments. This project has investigated whichtemparature is obtainable when using focused heating on cancer tumors. The tumorused in the project is a deep-seated medulloblastoma in a child model. LÄS MER

 5. 5. Personlighetsdrag hos sökanden i rekryteringsprocesser : En studie om rekryteringsprocesser i hotellbranschen och branschens nya servicebehov

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Andrea Ninkovic; [2019]
  Nyckelord :FAMM; Värdskap; Färdighet; Upplevelse och Varumärkeskapital;

  Sammanfattning : .... LÄS MER