Sökning: "Andrea"

Visar resultat 1 - 5 av 740 uppsatser innehållade ordet Andrea.

 1. 1. Surrogatmoderskap och objektifierandet av kvinnan : En dokumentstudie om konstruktioner i Statens Offentliga Utredningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Olivia Råberg; Andrea Melin; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate mothers; social constructionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to describe how surrogacy is constructed by the government official investigators through a document study consisting of five documents. Findings showed that the ethical dilemmas are difficult to handle and therefore difficult to prosecute. LÄS MER

 2. 2. Kollaborativt skrivande: Hur skrivsamarbete kan förbättra skrivandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Hertzberg; Andrea Kronqvist Edvall; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Nilenavtalet från 1959 - en teoriprövande uppsats utifrån Paul Collier och Alexander Wendts teorier med Karl Poppers metod om falsifiering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Gustafsson; Andrea Hambraeus; [2019]
  Nyckelord :Nilen; Wendt; Collier; teoriprövande; 1959-års Nilenavtal; Förenade Arabrepubliken; Sudan; Vattenkonflikt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att, utifrån 1959-års Nilenavtal om vattenfördelning av Nilen, pröva två teorier på konflikten som uppstod efter Nilenavtalet från 1929. De valda teorierna är Paul Collier och Alexander Wendts, som ger olika förklaringar till vad konflikten kan bero på. LÄS MER

 4. 4. Compassion, kamratrelationer och depression : - en tvärsnittsstudie på gymnasieungdomar

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Kööhler; Jessica Olsson Lantto; [2019]
  Nyckelord :Compassion; Kamratrelationer; Depression; Gymnasieungdomar; CEAS-Y;

  Sammanfattning : I studien undersöks begreppet compassion och dess samband med upplevd kvalitet i kamratrelationer samt hur dessa kan predicera depressionssymtom hos gymnasieungdomar. Compassion, att lida med sig själv och andra samt att agera på detta, är en viktig faktor för att minska psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Att styra med tillit: En diskursanalys av Tillitsdelegationens huvudbetänkande

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Lönnback; Sanna Möllestål; Maria Sköld; [2019]
  Nyckelord :Tillitsdelegationen; New Public Management; diskursteori; Laclau; Mouffe; Osborne; Gaebler; tillit; styrning; styrningsfilosofi; förvaltning; förvaltningsreform; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan 1970-talet har den svenska förvaltningen påverkats av New Public Management. Som en reaktion på detta tillsatte regeringen år 2016 Tillitsdelegationen för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av förvaltningen. LÄS MER