Sökning: "Andrea"

Visar resultat 1 - 5 av 942 uppsatser innehållade ordet Andrea.

 1. 1. Skillnader i riskaversion utifrån kön och olika storlek på sparkapital

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Fredriksson; Andrea Matsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Risk Aversion; Carhart s Four-Factor model; Regression analysis; Beta; Average Return; Risk Adjusted Return; Fictive portfolios; Overconfidence;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate whether females are more risk averse than men on the Swedish stock market and to determine if the level of risk aversion decreases or increases for individuals with a large amount of investments, defined as >1 MSEK. The datasets on which this thesis has used is collected from Avanza, a Swedish financial institution, and the time period that the data will be implemented from is 2019-02-15 to 2021-02-15. LÄS MER

 2. 2. SYMTOMLINDRANDE ÅTGÄRDER VID CYTOSTATIKAINDUCERAD PERIFER NEUROPATI HOS KVINNOR MED OVARIALCANCER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Smedberg Saga; Malmqvist Andrea; [2021-06-28]
  Nyckelord :Cytostatikainducerad perifer neuropati; ovarialcancer; symtomlindring; lidande; paklitaxel; karboplatin.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen 700 kvinnor av ovarialcancer, uppemot 65% av dessakvinnor drabbas av cytostatikainducerad perifer neuropati som biverkan av behandlingen.Perifer neuropati kan orsaka lidande för de drabbade kvinnorna i form av begränsningar i detdagliga livet. LÄS MER

 3. 3. BETYDELSEN AV AKTIVITET I PENSIONSÅLDERN En systematisk litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cassandra Blomdahl; Andrea Jansson; [2021-06-02]
  Nyckelord :occupational therapy; meaningful occupation; retirement;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha ett arbete att gå till är en betydande del i mångas liv, och är en aktivitet somvanligtvis sträcker sig över en lång tidsperiod. Att gå från att vara yrkesverksam till att bliålderspensionär innebär en förändring i aktivitetslivet, där aktiviteter som tidigare fyllt vardagen ochgivit mening nu försvinner. LÄS MER

 4. 4. “Are you there Podd? It’s me, your listener.” En kvalitativ intervjustudie om podcastlyssning och fandom.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elsa Bladh; Lisa Andersson; [2021-02-02]
  Nyckelord :podcasts; commitment; fandom; listening; economic investment;

  Sammanfattning : The following study examines how podcast listeners express a commitment througheconomic investment, time spent listening and an expression of relation to the creators ofcertain podcasts. By using Henry Jenkins and Jolie Jenson’s theories regarding fans andparticipatory culture we will examine and analyse how the individuals interviewed for thisresearch can be defined as a type of fans, who contradicts the stereotypical idea of what fansare and how they act. LÄS MER

 5. 5. The European Security And Defence Discourse And The Role Of Arms Companies : A Critical Discourse Analysis On European Security Policies Post-2016

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Andrea Costantini; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER